Giáo dục quốc phòng lớp 10 bài 2 violet

     

BÀI 2: LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

 Tiết 1: lịch sử hào hùng truyền thống QĐND Việt Nam

(Phần A - Mục I SGK)

I. MỤC TIÊU.

Bạn đang xem: Giáo dục quốc phòng lớp 10 bài 2 violet

1. Con kiến thức: giúp cho học sinh hiểu được đầy đủ nét bao gồm về lịch sử, phiên bản chất, truyền thống anh hùng của quân đội cùng công an dân chúng Việt Nam. Từ truyền thống hero của lực lượng vũ trang, đúc kết được đường nét cơ bản của thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự qua mỗi giai đoạn.

2. Thái độ: có ý thức tu dưỡng, tập luyện tốt, chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội với công an quần chúng Việt Nam; có thái độ học tập tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng chuẩn bị tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo đảm Tổ quốc.

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên

- nghiên cứu bài một trong SGK và SGV

- rất có thể s­ưu tầm một số tranh ảnh, về truyền thống cuội nguồn đánh giặc giữ nước của dân tộc.

2. Học sinh.

- Đọc tr­ước bài

- chuẩn bị SGK, vở, bút ghi chép bài.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Họat đụng 1: giấy tờ thủ tục lên lớp (thao trường) (8 phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Thừa nhận lớp: (điểm danh, thông dụng yêu mong giờ học).

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu truyền thống lịch sử ĐGGN của DTVN?

Câu 2: trọng trách của học sinh trong phát huy các truyền thống cuội nguồn ĐGGN?

Gv gọi 2 học viên lên trả lời, học viên còn lại nghe và nhận xét, bửa sung.

3. Thịnh hành nội dung bài học:

 Gv thịnh hành nọi dung lịch trình học thpt và ngôn từ của buổi học

- GV và HS làm giấy tờ thủ tục nhận lớp

 

 

 

Hs nghe.

 

Hs lên trả lời, hs sót lại nghe và bổ sung.

 

Hs nghe với hiểu.

Hoạt động: kế hoạch sử, truyền thống của quân đội và công an dân chúng Việt Nam.(32 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

I. Lịch sử vẻ vang quân đội dân chúng Việt Nam.

1. Thời kì hình thành.

 

 

Ngày truyền thống cuội nguồn của Quân nhóm nhân dân vn là ngày nào?

Học sinh chăm chú nghe giảng và ghi theo ý phát âm của mình

 

 

 

2. Thời kì xây dựng, cứng cáp và thắng lợi trong hai cuộc binh lửa chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mĩ xâm lược.

a. Trong binh cách chống thức dân Pháp (1945-1954).

các thành phần làm sao cấu thành Quân đội nhân dân vn ?

Củng cố, vấp ngã sung, kết luận.

- nhân tố cấu thành Quân team nhân dân vn gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

 

* quá trình chiến đấu chiến thắng.

Quân đội ta sẽ đã tất cả những chiến thắng nào?

Củng cố, bửa sung, kết luận.

Để kết thúc mục tiêu cuộc biện pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa dưới bề ngoài chiên tranh bí quyết mạng, quân nhóm ta và chiên đấu vừa xây dượng, trưởng thành và lập được không ít chiến công hiển hách như :

Cuộc thành công đó của dân tộc bản địa ta quan trọng không nối đến các anh húng mất mát quên mình dó là nhũng nhân vật nào?

Củng cố, xẻ sung, kết luận:

b. Vào cuộc binh đao chống đế quốc Mĩ xâm lăng (1954 - 1975).

- từ năm 1954 cho năm 1965 quân team ta ở miền bắc bước vào xây dựng bao gồm quy với thực hiện phong trào thi đua "ba nhất" đóng góp phần khôi phục gớm tế.

- Ngày 15 tháng 1 năm 1961 các lực lượng thiết bị tại miền nam bộ được thống nhất với tên thường gọi "Quân giải phóng". Những thắng lợi ở áp Bắc, Bình Giá, Đồng Xoài đã góp phần chia bể gẫy chiến lược "Chiến tranh sệt biệt" và vượt qua "Chiến tranh viên bộ" ơ miền nam bộ Việt Nam.

+ Đánh bại nhị cuộc tiến quân của Mĩ vào mùa khô 1965 - 1966 cùng 1966 - 1967 trên mặt trận miền Nam.

+ Tổng tiến công cùng nổi dận đầu năm mới Mậu Thân năm 1968.

+ nước ta hóa cuộc chiến tranh .

+ Đánh bại Điện Biên che trên không.

+ Tổng tiến công cùng nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng miền nam bộ thống nhất đất nước.

c . Thời kì kiến thiết và đảm bảo Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa

- Cuộc binh lửa chống Mĩ cứu vãn nước chiến hạ lợi, đật nước thống nhất đi lên chủ nghĩa thôn hội trong niềm từ bỏ hào của dân tộc và sự bái phục của bề chúng ta Quốc tế.

- Quân team ta thường xuyên công cuộc bảo đảm an toàn Tổ quốc xóm hội chủ nghĩa.

- Quân nhóm xây dưng theo hướng "cách mạng thiết yếu quy tinh luyện và từng bước một hiện đại".

Tháng 2 năm 1930 đang đề cập: "Tổ chức ra quân nhóm công nông"

Tháng 10 năm 1930 đã khẳng định chủ trương xây cất đội: "Tự vệ công nông".

- Ngày 22 mon 12 năm 1944. Đội nước ta tuyên truyền giải chống quân đồng ý được thành lập theo chỉ thị của quản trị Hồ Chí Minh

+ tháng 4.1945, tại họp báo hội nghị Bắc kỳ của Đảng quyết định hợp nhất tổ chức thành “Việt phái mạnh giải phong quân”.

 

* quá trình phát triển:

- tên gọi của Quân team nhân dân việt nam gắn liên với trách nhiệm cách mạng qua từng thời kì.

+ Sau giải pháp mạng mon tám, Đội nước ta giải phóng quân được biến đổi "Vệ quốc đoàn"

+ Ngày 22 mon 5 năm 1949 quản trị Hồ Chí Minh kí dung nhan lệnh 71/ SL ra đời quân đội tổ quốc Việt Nam:

Sau Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần vật dụng II của Đảng năm 1951 đổi tên thành quân nhóm nhân dân vn và được gọi cho tới ngày nay.

 

 

+ thành công Việt Bấc - Thu Đông 1947.

+ Chiến dịch biên thuỳ 1950.

+ tây-bắc 1952; Thượng Lào 1953...

+ Đông Xuân 1953 - 1954.

+ Đỉnh cao là Chiến Dịch Điện Biên che đã chấm dứt cuộc loạn lạc chống Pháp (1945 - 1954).

 

- Chiễn sĩ La Văn Cầu

- đồng chí Bế Văn Đàn

- chiến sỹ Tô Vĩnh Diện

- đồng chí Phan Đình Giót ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kết luận:

- Qua bài học những em bắt buộc nắm được quá trình hình thành, thành lập và hoạt động của Quân team nhân dân vn và những cuộc chiến thắng của quân nhóm ta trước hai quyền năng hùng khỏe mạnh là thực dân Pháp với đế quốc Mĩ. 

- Về nhà học bài cũ và đọc trước phần II truyền thống quân đội quần chúng. # Việt Nam.

IV. TỔNG KẾT TIẾT HỌC (5 PHÚT)

- Củng ráng nội dung bài bác học.

- Giao trách nhiệm ôn về nhà: Nghiên cứu: lịch sử hào hùng -Truyền thống của quân đội với công an(tiếp).

- nhận xét huyết học

- Xuống lớp.

Tiết 2: truyền thống quân đội quần chúng Việt Nam

 (Phần A- Mục II - 1,2,3 SGK)

I. MỤC TIÊU.

1. Loài kiến thức

Giúp cho học viên hiểu được phần lớn nét thiết yếu về lịch sử, bạn dạng chất, truyền thống nhân vật của quân đội quần chúng. # Việt Nam.

Từ truyền thống hero của lực lượng vũ trang, đúc kết được nét cơ bản của thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự qua từng giai đoạn.

2. Thái độ: tất cả ý thức tu dưỡng, rèn luyện tốt, chuẩn bị tham gia vào lực lượng quân đội và công an nhân dân Việt Nam; gồm thái độ học tập với rèn luyện tốt, sẵn sàng chuẩn bị tham gia vào sự nghiệp thành lập và bảo đảm an toàn Tổ quốc.

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên

- nghiên cứu và phân tích bài 1 trong những SGK và SGV

- hoàn toàn có thể s­ưu tầm một trong những tranh ảnh, về truyền thống lịch sử đánh giặc duy trì nước của dân tộc.

2. Học tập sinh.

- Đọc tr­ước bài

- sẵn sàng SGK, vở, bút ghi chép bài.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Họat rượu cồn 1: giấy tờ thủ tục lên lớp (thao trường) (8 phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Nhấn lớp: (điểm danh, phổ cập yêu ước giờ học).

2. Kiểm tra bài xích cũ:

Câu 1: Nêu thời kì xuất hiện của QĐNDVN?

Câu 2: Nêu thời kì phát triển của QĐNDVN?

Gv điện thoại tư vấn 2 học sinh lên trả lời, học sinh còn lại nghe cùng nhận xét, bổ sung.

3. Phổ cập nội dung bài học:

 Gv thịnh hành nọi dung công tác học thpt và câu chữ của buổi học

- GV cùng HS làm giấy tờ thủ tục nhận lớp

 

 

 

 Hs nghe.

Hs lên trả lời, hs sót lại nghe và té sung.

Hs nghe với hiểu.

Hoạt cồn 2: truyền thống lịch sử quân đội quần chúng Việt Nam(32 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Trung thành vô hạn với việc nghiệp cách mạng của Đảng.

Sự trung thành của Quân đội quần chúng. # Việt Nam. Thứ nhất trong chiến đấu vì chưng mục tiêu, lí tưởng của Đảng là chủ quyền dân tộc và nhà nghĩa làng hội.

- Đảng chỉ đạo Quân team nhân dân việt nam theo chính sách "Tuyệt đối thẳng về hồ hết mặt" tổ chức triển khai Đảng trong quân đội được mô tả theo khối hệ thống dọc từ tw đến cơ sở.

câu nói của bác với Quân đội là gì ?

 

 

 

 

Củng cố, vấp ngã sung, kết luận.

2. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng.

- Là đội quân nhỏ nhưng đã đánh thắng nhiều kể thù bự và bọn đế quốc. Quân team nhân dân vn đã tạo sự truyền thống quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng.

- truyền thống đó thứ 1 được trình bày ở quyết trọng tâm đánh giặc giữ lại nước, quyết không sợ hi sinh gian khổ, xả thân vì sựh nghiệp giải pháp mạng của Đảng. Ngoài ra Quân đội nhân dân việt nam đã sử dụng nghệ thuật quân sự củ chiến tranh cách mạng. Đó là nghệ thuật lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ tuổi chống lớn; nghệ thuật tranh thời, sử dụng mưu, lập gắng để tạo thành sức bạo phổi đánh thắng quân thù.

Em hãy rước ví dụ chứng tỏ quân đội ta biết tấn công biết thắng?

Củng cố, vấp ngã sung, kết luận.

 

 

 

3. đính bó ngày tiết thịt cùng với nhân dân.

Quân team nhân dân việt nam từ nhân dân nhưng mà ra bởi nhân dân mà đánh nhau với chức năng: Đội quân chiến đấu, lực lượng công tác cùng lao động sản xuất. Quân nhóm ta đã làm nên truyền thống đính bó ngày tiết thịt với nhân dân. Truyền thống lịch sử đó được được thể hiện tập trung trong 10 lời thề danh dự của của quân nhân cùng 12 điều kỉ chính sách khi quan hệ nam nữ với quần chúng. # của quân nhân.

* Kết luận.

học viên nghiên cứu giúp rút ra kết luận?

Củng cố, té sung, kết luận.

HS phân tích SGK, thảo luận tra lời câu hỏi.

Ghi phần kết luận.

- chưng Hồ đã có lần nói: "Quân team ta trung cùng với Đảng, hiếu với dân, sắn sàng mất mát vì chủ quyền tự vì của tổ quốc, bởi vì chủ nghĩa thôn hội, trách nhiệm nào cũng xong khó khăn nào cũng vượt qua, nói thù nào cũng đánh thắng".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nghiên cứu SGK, đàm luận tra lời

Ghi phần kết luận

 

 

- Chiến dịch lịch sử hào hùng Điện Biên Phủ.

- thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Đã tô thắm truyền thống lâu đời quyết chiến, quyết thắng, cùng biết đánh, biết win của Quân đội dân chúng Việt Nam

 

Sau khi tham gia học song bọn họ phải hiểu được các truyền thống lâu đời của Quân team nhân dân nước ta đó là truyền thống trung thành với sự nghiệp cách mạng với Đảng. Truyền thống lịch sử quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết chiến thắng và truyền thống cuội nguồn gắn bó ngày tiết thịt cùng với nhân dân.

Ghi chép

IV. TỔNG KẾT TIẾT HỌC(5 PHÚT) 

- Củng cố gắng nội dung bài bác học.

- Giao trọng trách ôn về nhà: Nghiên cứu: lịch sử vẻ vang -Truyền thống của quân đội và công an(tiếp).

- thừa nhận xét máu học

- Xuống lớp.

Tiết 3: truyền thống lịch sử quân đội quần chúng. # Việt Nam

 (Phần A - Mục II - 4,5,6 SGK)

I. MỤC TIÊU.

1. Con kiến thức:

- giúp cho học viên hiểu được hầu như nét chủ yếu về lịch sử, bạn dạng chất, truyền thống hero của quân đội quần chúng. # Việt Nam.

- trường đoản cú truyền thống hero của lực lượng vũ trang, đúc kết được nét cơ bản của thẩm mỹ quân sự qua từng giai đoạn.

2. Thái độ: có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tốt, chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội cùng công an quần chúng. # Việt Nam; có thái độ học tập tập với rèn luyện tốt, chuẩn bị tham gia vào sự nghiệp thiết kế và bảo vệ Tổ quốc.

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên

- nghiên cứu bài 1 trong SGK với SGV

- có thể s­ưu tầm một trong những tranh ảnh, về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc.

2. Học sinh.

- Đọc tr­ước bài

- chuẩn bị SGK, vở, cây viết ghi chép bài.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Xem thêm: Nhãn Bao Nhiêu Calo? Ăn Nhiều Nhãn Có Béo Không ? Ăn Béo Và Có Bị Nóng Không

Họat cồn 1: giấy tờ thủ tục lên lớp (thao trường) (8 phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Nhận lớp: (điểm danh, thịnh hành yêu ước giờ học).

2. Kiểm tra bài xích cũ:

Câu 1: Phân tích truyền thống cuội nguồn 1?

Câu 2: Phân tích truyền thống lịch sử 3

Gv hotline 2 học sinh lên trả lời, học sinh còn lại nghe cùng nhận xét, bửa sung.

3. Thịnh hành nội dung bài xích học:

 Gv thông dụng nọi dung công tác học thpt và ngôn từ của buổi học

- GV và HS làm giấy tờ thủ tục nhận lớp

 

 

 Hs nghe.

 

Hs lên trả lời, hs còn lại nghe và vấp ngã sung.

Hs nghe với hiểu.

Hoạt động 2: truyền thống lịch sử quân đội nhân dân nước ta (32 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

4. Nội cỗ đoàn kết thống nhất, kỉ chế độ tự giác, nghiêm minh.

Khẩu hiệu sức khỏe của Quân nhóm nhân dân việt nam là gì?

Củng cố, bửa sung, kết luận.

- sức khỏe của Quân team nhân dân nước ta được tạo ra nội cỗ đoàn kết thống nhất với kỉ pháp luật tự giác nghiêm minh.

- bên trên 60 năm thiết kế và trưởng thành, quân đội ta luôn giải quyết tốt quan hệ nội cỗ giữa cán cỗ với rán sĩ, giữa cán bộ với cán bộ, giữa chiến sỉ với đồng chí và giữa chỉ đạo với chỉ huy "Đoàn kết chắt chẽ với nhau như ruột thịt, bên trên tình mếm mộ giai cấp, không còn lòng trợ giúp nhau thời gian thường tương tự như lúc ra trận, triển khai toàn quân một ý chí".

- hệ thống điều lệnh, điều lệ với những phương pháp trong quân đội chặt chẽ, thống nhất được cán bộ, chiến sỹ tự giác chấp hành.

5. Độc lập, trường đoản cú chủ, từ cường, đề xuất kiệm desgin quân đội, tạo đất nước.

- quy trình xây dựng, chiến đấu cứng cáp của quân nhóm nhân dân gắn liền với việc làm dựng nước với giữ nước của dân tộc ta qua những thời kì. Qua đó quân team ta đang phát huy xuất sắc tinh thần tương khắc phục khó khăn khăn, xong xuôi tốt nhiệm vụ cả vào chiến đấu, vào lao động thêm vào và hợp tác với ý thức độc lập, trường đoản cú chủ, từ cường, đóng góp phần tô thắm lên truyền thống cuội nguồn dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa Việt Nam.

6. Nêu cao ý thức quốc tế vô sản vào sáng, đoàn kết, thủy tầm thường với bằng hữu quốc tế.

- Quyân đội nhân dân nước ta chiến đấu không đầy đủ giải phóng dân tộc mình mà còn góp phần thực hiện xuất sắc nghĩa vụ quốc tế. Liên minh đại chiến giữa quân tình nguyện việt nam với quân team Pathét Lào và bộ đội yêu nước Cam-phu-chia vào cuộc binh lửa chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mĩ. Chiến dịch "Thập vạn đại sơn: là bằng chứng về sự việc liên minh đánh nhau của Quân đội nhân dân việt nam với quân đội quần chúng Trung Quốc, nhằm lại trong lòng nhân dân nhì nước đa số kĩ ức đẹp.

Ngày nay họ đoàn kết với đông đảo nước hay tổ chức nào?

Củng cố, té sung, kết luận.

 Đông Dương, tổ chức Asean, bên trên thê giới tầm thường ta kéo WTO và đồng ý là ủy viên không thường trực của cấu kết Quốc...

* Kết luận:

học viên nghiên cứu rút ra tóm lại ?

Củng cố, vấp ngã sung, kết luận.

Qua bài bác học các em bắt buộc thấy được các truyền thống qúy báu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Qua bài học họ đã học tập được mọi gì của những truyền thống lịch sử đó?

HS nghiên cứu và phân tích SGK, đàm đạo tra lời câu hỏi.

 

Ghi phần củng cố, bửa sung, kết luận

 

 

 

 

 

HS để ý nghe giảng nghi theo ý hiểu của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

HS để ý nghe giảng ghi theo ý đọc của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

HS chăm chú nghe giảng ghi theo ý đọc của mình.

Ghi phần củng cố, bửa sung, kết luận

 

 

 

 

 

HS phân tích SGK với sự hiểu biết của mình thảo luận tra lời câu hỏi.

Ghi phần củng cố, té sung, kết luận

IV. TỔNG KẾT TIẾT HỌC(5 PHÚT)

- Củng ráng nội dung bài bác học.

- Giao trách nhiệm ôn về nhà: Nghiên cứu: lịch sử vẻ vang -Truyền thống của quân đội cùng công an(tiếp).

- thừa nhận xét máu học

- Xuống lớp.

Tiết 4: lịch sử truyền thống Công an ND Việt Nam

(Phần B - Mục I- SGK)

I. MỤC TIÊU.

1. Con kiến thức: giúp cho học sinh hiểu được gần như nét chủ yếu về định kỳ sử, bạn dạng chất, truyền thống hero của công an nhân dân Việt Nam.

2. Thái độ:

- có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tốt, chuẩn bị tham gia vào lực lượng quân đội và công an quần chúng Việt Nam.

- gồm thái độ học tập với rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc.

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên

- phân tích bài 2 vào SGK với SGV

2. Học tập sinh.

- Đọc tr­ước bài

- chuẩn bị SGK, vở, cây viết ghi chép bài.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Họat cồn 1: giấy tờ thủ tục lên lớp (thao trường) (8 phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Nhấn lớp: (điểm danh, phổ cập yêu cầu giờ học).

2. Kiểm tra bài xích cũ :

Câu 1: Nêu truyền thống lịch sử của QĐNDVN?

Câu 2: trách nhiệm của học viên trong phát huy những truyền thống?

Gv điện thoại tư vấn 2 học sinh lên trả lời, học viên còn lại nghe với nhận xét, bửa sung.

3. Thông dụng nội dung bài bác học:

 Gv phổ biến nọi dung lịch trình học trung học phổ thông và nội dung của buổi học

- GV và HS làm giấy tờ thủ tục nhận lớp

 

 

 

 Hs nghe.

 

Hs lên trả lời, hs sót lại nghe và bửa sung.

 

Hs nghe với hiểu.

Họat cồn 2: lịch sử công an nhân dân nước ta (32 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Thời kì hình thành.

Công an nhân dân việt nam được thành lập và hoạt động khi nào? vì chưng ai thành lập?

 

Gv nghe hoc sinh trả lời.

 

Củng cố, bửa sung, kết luận.

2. Thời kì xây dừng và cứng cáp trong hai cuộc đao binh chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mĩ (1945 - 1975)

a. Thời khì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

Trong cuộc tao loạn chống Pháp công an sẽ xây hựng và trưởng thành và cứng cáp như vậy nào ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv nghe hs trả lời, dìm xét và đưa nội dung.

vào cuộc tao loạn chống Pháp đã bao gồm tấm gương công an gan dạ hi sinh như thế nào ?

Củng cố, xẻ sung, kết luận.

- Võ Thị Sáu, đội viên công an xung phong Bà Rịa

- trần Việt Hùng, nhóm trưởng trừ gian của công an thức giấc Hải Dương.

- è Văn Châu, nhóm trưởng công an tỉnh phái mạnh Định

b. Thời kì binh cách chống đế quốc Mĩ (1954-1975)

- tiến trình từ 1954-1960

- quy trình từ 1961-1965

- quy trình từ 1965 – 1968

-Giai đoạn tự 1969-1973

- tiến độ từ 1973-1975

3. Thời kì giang sơn thống nhất, toàn nước đi lên nhà nghĩa làng hội (từ 1975 mang lại nay).

- Công an quần chúng đã thay đổi tổ chức và hoạt động, chiến đấu làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của những thế lực thù địch, giữ lại vững bình an chính trị, chơ vơ tự an ninh xa hội trong đa số tình huống. 

- bên trên 60 năm thi công và trưởng thành Công an nhân dân nước ta đã được bên nước phong khuyến mãi danh hiệu nhân vật lực lượng vũ trang nhân dân. Huân chương sao vàng, huân chương sài gòn và phần nhiều phần thưởng cao niên khác.

HS nghiên cứu và phân tích SGK, bàn thảo trả lời câu hỏi.

bên dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an được thành lập và hoạt động ngày 19 thàng 8 năm 1945 để thuộc với các lực lượng khác đảm bảo thành quả cách mạng.....

 Bắc bộ đã thành lập và hoạt động "Sở Liêm phong" và "Sở Cảnh sát" những tỉnh đều thành lập "Tì Liêm phong" và "Tì Cảnh sát". ......

Ghi phần củng cố, bổ sung, kết luận

 

Hs nghe, phát âm SGK cùng trả lời câu hỏi của gv:

Đầu năm 1947: Văn phòng, Tì Điệp báo, Tì thiết yếu trị, cỗ phận an toàn khu.

- Ngày 28 tháng 2 năm 1950 ban thường vụ TW Đảng ra quyết định sát nhập phần tử Tình Báo Quân Đội vào nhà Công an".

- vào chiến dịch Điện Biên Phủ trách nhiệm là bảo vệ các lực lượng thâm nhập chiến dịch, đảm bảo dân công.... đã góp thêm phần làm đề xuất chiến dịch lịch sử vẻ vang Điện Biên Phủ, kết thúc cuộc binh lửa chống thực dân Pháp.

Hs ghi câu chữ kếy luận của GV

 

HS chú ý nghe giảng ghi theo ý đọc của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nghiên cứu và phân tích SGK cùng sự hiểu biết của mình thảo luận tra lời câu hỏi.

Ghi phần củng cố, vấp ngã sung, kết luận

 

 

HS chăm chú nghe giảng ghi theo ý phát âm của mình.

IV. TỔNG KẾT TIẾT HỌC(5 PHÚT)

- Củng thế nội dung bài xích học.

- Giao nhiệm vụ ôn về nhà: Nghiên cứu: lịch sử vẻ vang -Truyền thống của quân đội cùng công an(tiếp).

- thừa nhận xét máu học

- Xuống lớp.

Tiết 5: lịch sử vẻ vang truyền thống Cụng an ND Việt Nam

(Phần B - Mục II - SGK)

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: góp cho học viên hiểu được phần nhiều nét bao gồm về bản chất, truyền thống nhân vật của công an dân chúng Việt Nam.

2. Thái độ:

- có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tốt, chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội cùng công an nhân dân Việt Nam.

- tất cả thái độ học tập tập với rèn luyện tốt, sẵn sàng chuẩn bị tham gia vào sự nghiệp gây ra và đảm bảo an toàn Tổ quốc.

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên

- nghiên cứu và phân tích bài 2 trong SGK cùng SGV

2. Học sinh.

- Đọc tr­ước bài

- sẵn sàng SGK, vở, cây viết ghi chép bài.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Họat cồn 1: giấy tờ thủ tục lên lớp (thao trường) (8 phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Dìm lớp: (điểm danh, thịnh hành yêu mong giờ học).

2. Kiểm tra bài xích cũ:

Câu 1: Nêu thời kì phát triển của CAND trong k/c phòng Pháp?

Câu 2: Nêu thời kì trở nên tân tiến của CAND vào k/c chống Mĩ?

Gv gọi 2 học viên lên trả lời, học sinh còn lại nghe và nhận xét, bổ sung.

3. Phổ cập nội dung bài xích học:

 Gv thông dụng nọi dung chương trình học thpt và câu chữ của buổi học

- GV với HS làm thủ tục nhận lớp

 

 

 

 Hs nghe.

 

Hs lên trả lời, hs còn lại nghe và vấp ngã sung.

 

Hs nghe với hiểu.

Hoạt đụng 2: truyền thống lịch sử Công an quần chúng Việt Nam(32 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Trung thành với chủ tuyệt so với sự nghiệp của Đảng.

- tương tự như quân team nhân dân, Công an quần chúng chiến đấu do mục tiêu, lí tưởng của Đảng với trở thành công xuất sắc cụ bạo lực sắc bén ở trong nhà nước trong việc chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ an ninh chính trị và độc thân tự bình yên xã hội.

- trung thành với mục tiêu, trọng trách cách mạng qua từng thời kì.

Đảng chỉ huy công an như thế nào? tổ chức Đảng vào lực lượng được phân bổ ra sao?

Củng cố, xẻ sung, kết luận.

Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo công an nhân dân theo cách thức "tuyệt đối, trực tiếp về đa số mặt" tổ chức Đảng trong lực lượng công an theo khối hệ thống dọc trường đoản cú TW đến cơ sở.

- truyền thống cuội nguồn trung thành vô hạn với sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng đổi mới niềm tự hào vào lực lượng công an và trong tâm địa dân tộc.

2. Vị nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu.

Công an nhân dân việt nam từ nhân dân mà lại ra bởi vì nhân dân mà pk đã lập bao nhiêu chiên công hiển hách vào sư nghiệp xuất bản và đánh nhau của mình.

3. Độc lập, từ chủ, từ bỏ cường cùng tiếp thu vận dụng trí tuệ sáng tạo những ghê nghiệm đảm bảo an ninh, biệt lập tự và phần lớn thành tựu khoa học -công nghệ ship hàng công tác cùng chiến đấu.

- quán triệt đường lối độc lập, tự nhà của Đảng. Công an nhân dân vn trong kế hoạch sử của chính bản thân mình đẵ phát huy không thiếu thốn các yếu tố nội lực, tạo nên sự sức mạnh mẽ giành thắng lợi. Với lòng tin “người Việt bắt buộc tự giải phóng lấy mình, tự cứu mình trước khi chờ cứu”.

4. Tận tuỵ vào công việc, cảnh giác, túng mật, mưu trí, sáng tạo, dúng cảm, kiên cường, khôn khéo trong chiến đấu.

- quân địch chống phá cách mạng thường sự dụng trăm phương nghìn kế cùng với những thủ đoạn thủ đoạn cực kỳ tinh vi, xảo quyệt. Mong đánh win chúng lực lượng công an phải luôn Tận tuỵ trong công việc, cảnh giác, túng thiếu mật, mưu trí, sáng sủa tạo, dúng cảm, kiên cường, khôn khéo trong chiến đấu.

5. Quan hệ nam nữ hợp tác nước ngoài trong sáng, thuỷ chung, nghĩa tình.

Xem thêm: Hình Xăm Chữ Tàu Sống Chết Có Số Ng Chết Có Số Giàu Sang Tại Trời

- biện pháp mạng vn là một phần tử của phong trào cộng sản quốc tế, vì vậy phương châm chiến đấu của lực lượng thiết bị nói thông thường và lực lượng công an nói riêng phải góp phần kết thúc nghĩa vụ cao cả. Hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung, nghĩa tình. Là rất nhiều phẩm chất không thể không có giúp công an quần chúng. # Việt Nam xong xuôi nhiệm vụ.

kimsa88
cf68