GIỚI THIỆU TRƯỜNG HỌC BẰNG TIẾNG ANH

     

Học Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề đang là một trong những cách học từ vựng hiệu quả hiện nay. Nhằm mục đích giúp các bạn có thêm tài liệu tự học Từ vựng Tiếng Anh, VietJack biên soạn Các viết đoạn văn miêu tả mái trường đầy đủ, chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Giới thiệu trường học bằng tiếng anh

Cách viết đoạn văn miêu tả mái trường


*

Để miêu tả về trường học bằng Tiếng Anh, ta cần đề cập đến những ý sau:

What’s your school’s name? – Tên trường bạn là gì?What’s your school’s address? – Địa chỉ trường bạn là gì?How is it? – Nó như thế nào? (cũ hay mới, to hay nhỏ ….)How are the teachers and students? - Giáo viên và học sinh của trường thế nào?How many teachers/ students are there? – Có bao nhiều giáo viên/ học sinh?How many classes are there? – Có bao nhiêu lớp?What do you like best about your school? – Điều gì ở ngôi trường khiến bạn thích nhất?

Sau đây là các ví dụ mẫu, mời các bạn tham khảo.

Model answer 1.

My school is Phan Dinh Phung secondary school. It is at 56 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi capital. It is a very big and beautiful school with about 60 teachers and over 800 students. My school is large with over 20 classrooms on three floors. My classroom is on the third floor. My school has a big schoolyard. My classmates always play games and relax there at break time. My school also has two new computer rooms with many modern computers. The best thing about my school is the library with lots of interesting books. One more wonderful thing is the teachers. They are always friendly and kind to us. My friends are hard-working and creative. We always help each other. I love Phan Dinh Phung secondary school so much because we all have a lot of fun and get good lessons every day.

Dịch:

Trường tôi học là trường THCS Phan Đình Phùng. Nó nằm ở 56 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là một ngôi trường rất lớn và đẹp với khoảng 60 giáo viên và hơn 800 học sinh. Trường của tôi rộng với hơn 20 phòng học trên ba tầng. Phòng học của tôi ở tầng ba. Trường tôi có một sân trường lớn. Các bạn cùng lớp của tôi luôn chơi trò chơi và thư giãn ở đó vào giờ giải lao. Trường tôi cũng có hai phòng máy mới với nhiều máy tính hiện đại. Điều tuyệt vời nhất ở trường tôi là thư viện với rất nhiều cuốn sách thú vị. Một điều tuyệt vời hơn nữa là các thầy cô. Họ luôn thân thiện và tốt bụng với chúng tôi. Bạn bè của tôi rất chăm chỉ và sáng tạo. Chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tôi yêu trường THCS Phan Đình Phùng nhiều lắm vì chúng em đều có nhiều niềm vui và học tốt mỗi ngày.

Model answer 2.

Xem thêm: Top 21 Bài Văn Tả Cây Bưởi Vào Mùa Quả Chín, Top 21 Bài Văn Tả Cây Bưởi Lớp 4 Siêu Hay

Hello. I"m Nhi. Now, I am living in Hanoi. I am 12 years old this year, I am a student at Trung Van Secondary School. I love this school the most because it holds the most sacred emotions. My school is a new, spacious, beautiful school with 3 high-rise buildings painted in yellow. The school has modern equipment such as writing boards, desks and chairs, convenient for teaching and learning of teachers and students. The school yard is spacious and airy thanks to the shade of green trees. This is the perfect place for us to play. I spend a lot of time in school, so I love this school very much. That"s why it"s a second home for me.

Dịch:

Xin chào. Tôi là Nhi. Bây giờ, tôi đang sống ở Hà Nội. Tôi năm nay 12 tuổi, đang là học sinh trường THCS Trung Văn. Tôi yêu ngôi trường này nhất vì nó chứa đựng những cảm xúc thiêng liêng nhất. Trường tôi là một ngôi trường mới, khang trang, đẹp đẽ với 3 tòa nhà cao tầng được sơn màu vàng. Trường có trang thiết bị hiện đại như bảng viết, bàn ghế, thuận tiện cho việc dạy và học của thầy và trò. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhờ rợp bóng cây xanh. Đây là nơi hoàn hảo để chúng tôi chơi. Tôi dành nhiều thời gian cho trường học, vì vậy tôi yêu ngôi trường này rất nhiều. Đó là lý do tại sao đó là ngôi nhà thứ hai đối với tôi.

Model answer 3.

This is my school. Its name is Dich Vong Hau secondary school. It"s on Dich Vong Hau street. It"s very beautiful and big. There are twenty classrooms in my school. My school has two hundred fifty students and thirty five teachers. Student in my school are very good. They come from around Dich Vong district. Our teacher are friendly and kind. At school, I learn many subject such as: English, Math, Art,.... I like English best because it"s very entertaining and important for my further education. At break time, I and my friends have a lot of funny activities such as skipping rope, playing hide-and-seek, and so on. Each day at school is a happy day. I love my school very much.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Ngắn (Từ 5 Đến 7 Câu) Kể Lại Buổi Đầu Đi Học Của Em

Dịch:

Đây là trường học của tôi. Nó tên là trường trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu. Trường tôi nằm trên đường Dịch Vọng Hậu. Nó rất đẹp và lớn. Có hai mươi phòng học trong trường của tôi. Trường tôi có hai trăm năm mươi học sinh và ba mươi lăm giáo viên. Học sinh trong trường của tôi rất tốt. Họ đến từ xung quanh khu vực phường Dịch Vọng. Giáo viên của chúng tôi rất thân thiện và tốt bụng. Ở trường, tôi được học nhiều môn học khác nhau như: Tiếng Anh, Toán, Mĩ thuật, ... Tôi thích nhất môn Tiếng Anh vì nó rất thú vị và quan trọng cho việc học sau này của tôi. Giờ ra chơi, tôi và các bạn có nhiều hoạt động vui nhộn như nhảy dây, chơi trốn tìm,…. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tôi yêu trường của tôi rất nhiều.