H2S + Kmno4 + H2So4 = S + Mnso4 + K2So4 + H2O Can Anyone Balance It By Oxidation Number Method Along With Proper Explanation?

     

Câu 377541: Cân bằng phản ứng sau: H2S + KMnO4 + H2SO4 → H2O + S + MnSO4 + K2SO4 . Hệ số của những chất thâm nhập phản ứng là dãy số nào trong các dãy sau?

A.

Bạn đang xem: H2s + kmno4 + h2so4 = s + mnso4 + k2so4 + h2o can anyone balance it by oxidation number method along with proper explanation?

3, 2, 5.

B. 5, 2, 3.

C.

Xem thêm: Đặt Tên Gọi Ảnh Hưởng Tính Cách Cá Nhân Tới Mức Nào, “Giải Mã” Ý Nghĩa Tên Bạn Trong Tình Yêu

2, 2, 5.

D. 5, 2, 4.

Xem thêm: Top 5 Trường Thcs Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum, Trường Thcs Nguyễn Sinh Sắc Tp Kon Tum


- thăng bằng phương trình bằng cách thức thăng bằng electron.

- H2SO4 chỉ nhập vai trò môi trường, không thay đổi số lão hóa của S vào đó


Giải đưa ra tiết:

*

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát