HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM Q1=10^-8 Q2=-3.10^-8 ĐẶT TRONG KHÔNG KHÍ TẠI HAI ĐIỂM A VÀ B CÁCH NHAU 8CM

     
*Bạn đang xem: Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-3.10^-8 đặt trong không khí tại hai điểm a và b cách nhau 8cm

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học 12 giờ Anh 12
đồ vật lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12


Xem thêm: Tổng Hợp 5 Kích Thước Cục Nóng Điều Hòa 18000Btu, 24000Btu, Kích Thước Cục Nóng Điều Hòa

*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ Anh 11 đồ vật lí 11

Câu hỏi Hai điện tích điểm q1 = 10-8 C và quận 2 = − 3.10−8 C đặt trong không gian tại nhị điểm A cùng B bí quyết nhau 8 cm. Đặt năng lượng điện điểm q = 10-8 C trên điểm M trên tuyến đường trung trực của đoạn trực tiếp AB và giải pháp AB một khoảng tầm 3 cm. Lấy k = 9.109 N.m2/C2. Lực điện tổng phù hợp do quận 1 và q2 công dụng lên q tất cả độ khủng là

A 1,23.10-3 N B 1,14.10-3 NC  1,44.10-3 N D 1,04.10-3 N


Xem thêm: Đặt Câu Với Từ "Ngàn Cân Treo Sợi Tóc ", Ngàn Cân Treo Sợi Tóc Là Gì

Phương pháp giải:

Tổng hợp lực (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

Công thức tính lực tương tác giữa nhị điện tích điểm: (F = frac q_1q_2 ightr^2)


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án A

Gọi H là chân mặt đường cao kẻ tự M xuống AB (H ở trong AB) ( Rightarrow left{ eginarraylMH = 3cm\AH = HB = 4cm\AM = MB = sqrt 3^2 + 4^2 = 5cmendarray ight.)

F1 là lực điện bởi vì q1 tác dụng lên q: (F_1 = kfrac q_1q ightAM^2 = 3,6.10^ - 4N)

F2 là lực điện vị q2 tác dụng lên q: (F_2 = kfracleftAM^2 = 1,08.10^ - 3N)

 

*

Lực năng lượng điện tổng hợp bởi q1 và q2  tác dụng lên q là: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

Gọi góc tạo vì chưng hai véctơ (overrightarrow F_1, overrightarrow F_2 ) là: (widehat F_1MF_2 = pi - widehat AMB = pi - 2.widehat HMB)

Mặt khác: ( mcoswidehat HMB = fracMHBM = frac35 Rightarrow widehat HMB = 53,1^0 Rightarrow 2.widehat HMB = 106,26^0 Rightarrow widehat F_1MF_2 = 73,74^0)

Ta có: (F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 mcosalpha = (3,6.10^ - 4)^2 + (1,08.10^ - 3)^2 + 2.3,6.10^ - 4.1,08.10^ - 3 mcos73,74 Rightarrow F = 1,23.10^ - 3N)