Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít co2

     

Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/1, nhận được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là
Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít co2

Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch tất cả NaOH 0,1M với KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn cục bộ dung dịch X thu được từng nào gam chất rắn khan?


Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho V lít khí CO2(đktc) hấp thụ trọn vẹn vào 200ml hỗn hợp gồm tất cả NaOH 1M cùng Ba(OH)20,5M thu được 15,76 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ trọn vẹn bởi 100ml dung dịch bao gồm NaOH 0,8M với Ba(OH)2 0,5M. Sau khi chấm dứt phản ứng nhận được X gam kết tủa. Quý giá của x là


Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 3 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,01M thu được 1,5 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Hấp thụ trọn vẹn 0,448 lít khi CO2 (dktc) vào 100ml dung dịch bao gồm NaOH 0,2M vò KOH 0,3M, thu được dung dịch Y. Cô cạn cảnh giác dung dịch Y, nhận được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là


Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 300ml hỗn hợp gồm tất cả NaOH 1M cùng Ba(OH)2 0,5M thu được 27,58 gam kết tủa. Cực hiếm của V là
Xem thêm: 7+ Cách Làm Hồng Môi Bằng Mật Ong Hiệu Quả Bất Ngờ, 8 Cách Trị Thâm Môi Bằng Mật Ong

Hấp thụ trọn vẹn 1,792 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,5M, thu được dung dịch X. Coi thể tích hỗn hợp không rứa đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là


Hấp thụ hoàn toàn 0,448 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,02M cùng Ca(OH)2 0,005M, thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ trọn vẹn vào 4 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,01M thu được 2,955 gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Hấp thụ trọn vẹn 1,12 lít khí CO2 (ở đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 độ đậm đặc X mol/l, thu được một gam kết tủa. Quý hiếm của X là


Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) dung nạp hết vào 100 ml hỗn hợp chứa các thành phần hỗn hợp NaOH 0,06M với Ba(OH)2 0,12M, chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch tất cả Na2CO3 0,25M cùng KOH a mol/lít, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Cho toàn cục Y chức năng với hỗn hợp Ca(NO3)2 (dư), thu được 7,5 gam kết tủa. Cực hiếm của a là


Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch tất cả NaOH 0,025M với Ca(OH)2 0,0125M, chiếm được X gam kết tủa. Quý giá của X là
Xem thêm: Tác Dụng Của Đậu Đen Xanh Lòng & Hướng Dẫn Uống Nước Đậu Đen Xanh Lòng

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam