Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2 vào 100ml

     

Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch cất K2CO3 0,2M cùng NaOH x mol/l, sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cho tổng thể Y tác dụng với hỗn hợp BaCl2 dư, chiếm được 11,82 gam kết tủa. Quý hiếm của x là:

A.

B.

C.

D.
Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2 vào 100ml

1. Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100ml dd NaOH. Sau phản nghịch ứng nung từ từ dung dịch thu được 9,5g muối bột khan. Tính mật độ mol của dd NaOH đang dùng

2. Bạn ta dẫn 2,24 lít CO2 qua bình đựng dd NaOH. Khí CO2 bị hấp thụ hoàn toàn. Sau phản ứng thu được muối bột nào sinh sản thành? cân nặng là bn?

Các thắc mắc tương tự


Để hấp thụ hoàn toàn 2,24l CO2 ( ở đktc) yêu cầu 100ml dd NaOH 1,5M

a. Tính độ đậm đặc mol những chất trong dd ( mang sử sự hoà tan không làm biến đổi thể tích dd)

b. Trung hoà lưỡng xút nói trên cần bao nhiêu gam dd HCl 25%


$n_BaCO_3 downarrow = 0,06,mol o n_K_2CO_3(Y) = 0,06,mol$

$ o n_K_2CO_3,(CO_2 + KOH) = ,0,06 - 0,02 = 0,04,mol Viết phương trình triển khai dãy trở nên hóa(Hóa học tập - Lớp 9) 1 trả lời


*
Reply
*
6
*
0
*
chia sẻ
*

Ngôn ngữDịch
*

Ngôn ngữDịch
*

Ngôn ngữDịch
*Xem thêm: " Mười Năm Hay Mười Lăm - Mười Lăm Hay Mười Năm Mới Đúng Chính Tả

Ngôn ngữDịch
Ngôn ngữDịch
Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Ngôn ngữDịch
Ngôn ngữDịch
Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì


Xem thêm: Phong Trào Đấu Tranh Giải Phóng Dân Tộc Ở Châu Á, Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc


Fun789