Hấp thụ hoàn toàn 4.48 lít khí co2 vào 500ml

     

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp tất cả NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M, ra đời m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Tính số mol CO2, NaOH, Ba(OH)2 → Số mol CO2, OH-, Ba2+

Từ tỉ lệ thành phần số mol CO2 với OH- để tính số mol CO32- tạo nên trong dung dịch.

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 4.48 lít khí co2 vào 500ml

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓

Từ số mol Ba2+ cùng CO32- để tính số mol kết tủa và quý hiếm m.


nCO2 = 0,2 mol; nBa(OH)2 = 0,1 mol; nNaOH = 0,05 mol

→ nOH- = 2nBa(OH)2 + nNaOH = 0,25 mol và nBa2+ = nBa(OH)2 = 0,1 mol

Ta thấy: (1 3- và CO32-

CO2 + OH- → HCO3-

x x x mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

y 2y y mol

Ta có hệ phương trình: (left{ eginarrayln_CO_2 = x + y = 0,2\n_OH^ - = x + 2y = 0,25endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,15\y = 0,05endarray ight.)

PT tạo nên kết tủa: Ba2+ + CO32- → BaCO3↓

Bđ: 0,1 0,05 mol

Pư: 0,05 0,05 0,05 mol

→ mBaCO3 = 0,05.197 = 9,85 (gam)


Đáp án yêu cầu chọn là: a


...

Xem thêm: Top 5 Hãng Điều Hòa Hãng Nào Tốt Nhất 2021, Nên Mua Điều Hòa Hãng Nào Tốt Nhất Hiện Nay 2021


Bài tập bao gồm liên quan


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít (đktc) CO2 vào 500 ml hỗn hợp Ba(OH)2 mật độ 0,2M thu được hỗn hợp X. Sau khi gạn vứt kết tủa, cân nặng dung dịch X so với khối lượng dung dịch ban đầu


Sục 7,84 lít CO2(đktc) vào 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,4M và Ba(OH)2 0,2M, phần nước lọc sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn lần lượt cho chức năng với các chất HNO3, NaCl, Ba(OH)2, NaHSO4, Mg(NO­3)2. Số ngôi trường hợp gồm phản ứng hoá học xẩy ra là


Hấp thụ không còn 0,2 mol CO2 vào dung dịch cất 0,025 mol NaOH với 0,1 mol Ba(OH)2, hoàn thành các làm phản ứng chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hấp thụ trọn vẹn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch có NaOH 0,1M với KOH 0,1M thu được hỗn hợp X. Cô cạn toàn cục dung dịch X thu được từng nào gam chất rắn khan?


Sục ung dung V lít khí CO2 (đktc) thủng thẳng vào 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,6M; KOH 0,2M với Ba(OH)2 0,4M. Xong phản ứng thu được 27,58 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị lớn nhất của V thỏa mãn nhu cầu điều kiện của việc là


Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X. đến từ từ hỗn hợp HCl 2,5M vào X cho khi ban đầu có khí xuất hiện thì không còn V ml. Cực hiếm của V


Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2; 0,05 mol NaOH và 0,05 mol KOH. Sau phản nghịch ứng trọn vẹn thu được kết tủa và dung dịch chứa 22,15 gam muối. Quý giá của V là


Sục khí CO2 tự từ cho đến dư vào 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp NaOH 0,6M và Ba(OH)2 0,5M thu được hỗn hợp A. Cô cạn dung dịch A rồi nhiệt phân đến trọng lượng không thay đổi thu được m gam hóa học rắn. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít CO2 (đktc) vào V ml dung dịch chứa NaOH 2,75M với K2CO3 1M. Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng ở nhiệt độ thường thu được 64,5 gam hóa học rắn khan có 4 muối. Giá trị của V là


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 (đktc) vào trong bình đựng 200 ml dung dịch NaOH 1M với Na2CO3 0,5M. Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng chiếm được 19,9 gam hóa học rắn khan. Giá trị của V là :


Dẫn thủng thẳng 5,6 lít CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch đựng đồng thời các chất NaOH 0,3M; KOH 0,2M; Na2CO3 0,1875M; K2CO3 0,125M thu được hỗn hợp X. Thêm dung dịch CaCl2 dư vào dung dịch X, số gam kết tủa nhận được là:


Khi sục từ từ đến dư CO2 vào hỗn hợp hỗn hợp có a mol NaOH với b mol Ca(OH)2, hiệu quả thí nghiệm được màn trình diễn trên vật dụng thị sau


*

Tỉ lệ a : b là


Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp X tất cả Ba(OH)2 1,5M cùng NaOH 1M. Sau làm phản ứng nhận được m1 gam kết tủa với dung dịch X. Cho dung dịch X công dụng với 200 ml hỗn hợp BaCl2 1,2M; KOH 1,5M thu được mét vuông gam kết tủa. Cực hiếm của mét vuông là:


Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch cất x mol Ba(OH)2, x mol KOH, y mol NaOH. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch cất 32,15 gam muối và 19,7 gam kết tủa. Bỏ qua sự thủy phân của các ion. Tỉ trọng x : y hoàn toàn có thể là


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2a M thì nhận được m1 gam kết tủa. Nếu hấp thụ (V + 3,36) lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 bên trên thì thu được mét vuông gam kết tủa. Ví như thêm (V + V1) lít CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2 đã cho thì chiếm được lượng kết tủa cực đại. Biết m1 : m2 = 3 : 2; m1 bằng 3/7 cân nặng kết tủa rất đại, những khí số đông ở đktc. Cực hiếm của V1 là


Hấp thụ hết 8,96 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 400 ml dung dịch X. Lấy 200 ml dung dịch X cho từ từ vào 600 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 5,376 lít khí (đktc). Phương diện khác, 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 39,4 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của x là


Dẫn từ bỏ từ mang đến dư khí CO2vào dung dịch đựng 0,2 mol Ba(OH)2. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa (a mol) vào số mol khí CO2tham gia làm phản ứng (b mol) được biểu diễn như thiết bị thị sau:

*

Tỉ lệ y : x là


Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2, khối lượng kết tủa tạo thành và nhờ vào vào thể tích khí CO2 (đktc) được màn trình diễn như sau:

*
*

Biết Va, là thể tích CO2 cần dùng để có trọng lượng kết tủa lớn số 1 Va > V. Quý hiếm của Va là:


Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Sau làm phản ứng nhận được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là


Hấp thụ không còn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH cùng 0,2 mol Ba(OH)2 chiếm được a gam kết tủa cùng dung dịch X. Để thu được lượng kết tủa lớn số 1 cần cho thêm 4000 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào X. Giá trị của V là


Cho dung dịch A cất Ca(OH)2 0,1 mol cùng NaOH 0,2 mol tính năng với V lít CO2 (đktc). Giá bán trị lớn nhất của V để thu được kết tủa lớn nhất là


Sục CO2 vào hỗn hợp hỗn hợp tất cả Ca(OH)2 và NaOH ta thu được tác dụng sau

*
*

Giá trị của x là


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào trong bình đựng 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,01M, thu được một g kết tủa. Khẳng định V.

Xem thêm: Cách Làm Mứt Dừa Chanh Leo Vàng Ươm Thơm Phức, Mứt Dừa Vị Chanh Leo Vàng Ươm Thơm Phức


Thổi đàng hoàng khí CO2 cho dư vào dung dịch chứa 0,12 mol Ca(OH)2 . Sự nhờ vào của số mol kết tủa chiếm được vào số mol CO2 phản bội ứng được biểu điễn theo đồ gia dụng thị sau:

*
*

Mối dục tình của a và b là:


Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn trọng lượng kết tủa theo số mol CO2 phản nghịch ứng như sau:

*
*

Giá trị của V là:


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.