HIỆN NAY PVC ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ THEO SƠ ĐỒ SAU

     

Da tự tạo (PVC) được pha chế từ khí thiên nhiên (CH4). Nếu hiệu suất của toàn cục quá trình là 20% thì để điều chế 1 tấn PVC phải đề nghị một thể tích khí vạn vật thiên nhiên (xem khí thiên nhiên chứa 85% metan) là:
Bạn đang xem: Hiện nay pvc được điều chế theo sơ đồ sau

Từ CH4người ta pha chế PE theo sơ vật sau:CH4→C2H2→C2H4→PE

Giả sử công suất của mỗi phản nghịch ứng đều bởi 80% thì thể tíchCH4 (đktc) cần dùng làm điều chế được 5,6 tấn PE là


Cho sơ đồ chuyển hóa : CH4→C2H2→C2H3Cl→PVC. Theo sơ đồ dùng trên từ 448 m3 khí vạn vật thiên nhiên (ở đktc) thì tổng đúng theo được m kilogam PVC. Giá trị của m là (biết CH4chiếm 80% thể tích khí vạn vật thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)


Khối lượng C2H4cần dùng làm điều chế 2.5 tấn PE là bao nhiêu? biết hiệu suất quy trình điều chế đạt 80%


Chất dẻo PVC được pha chế từ khí vạn vật thiên nhiên theo sơ thứ sau (hs : hiệu suất):

CH4→Hs:15%C2H2→Hs:95%C2H3Cl→Hs:90%PVC

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) yêu cầu để pha trộn được 8,5 kilogam PVC (biết khí thiên nhiên chứa 95% CH4 về thể tích) là


Trong công nghiệp fan ta điều chế PVC trường đoản cú etilen theo sơ đồ dùng sau:

Etilen→Cl21,2-dicloe tan→500°Cvinyl clorua→PVC

Với hiệu suất các phản ứng tương ứng là 80% ; 70% và 62,5%. Thể tích khí etilen (ở đktc) đề nghị lấy để rất có thể điều chế được 1 tấn PVC là


Cao su buna được tổng phù hợp theo sơ đồ: ancol etylic → buta-1,3-đien → cao su đặc buna. Năng suất cả quy trình điều chế là 80%, ước ao thu được 540 kg cao su đặc buna thì cân nặng ancol etylic yêu cầu dùng là


Cho sơ thiết bị tổng hợp cao su buna:Metan→Axetilen→Vinyl axetilen→Buta-1,3-đien→Cao su buna

Từ 40 kg metan có thể điều chế được bao nhiêu kg cao su buna (biết năng suất của cả quá trình bằng 80%)?
Xem thêm: Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Bảng Điện Bảng Điện, Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Bảng Điện

Poli(vinyl clorua) (PVC) được pha chế từ khí vạn vật thiên nhiên (metan chiếm phần 97% khí thiên nhiên) theo sơ đồ đưa hóa và công suất mỗi quá trình như sau:Metan→H=15%Axetilen→H=85%Vinyl clorua→H=80%PVCMuốn tổng vừa lòng 1,0 tấn PVC thì nên bao nhiêu m3khí vạn vật thiên nhiên (đo ở đktc) ?


Cao su buna (CSBN) được cung ứng từ mộc chứa 50% xenlulozơ theo sơ đồ: Xenlulozơ→1glucozơ→2etanol→3buta-1,3-đien→4CSBN

Hiệu suất của 4 tiến độ lần lượt là 60%, 80%, 75% với 100%. Để sản xuất 1,0 tấn CSBN cần bao nhiêu tấn gỗ?


Thủy phân 43 gam poli(vinyl axetat) trong kiềm để điều chế poli(vinyl ancol) chiếm được 24,1 gam polime. Công suất của phản ứng là:


Để điều chế cao su đặc buna tín đồ ta hoàn toàn có thể thực hiện theo các sơ đồ đổi khác sau:C2H5OH→50%buta-1٫3-dien→80%cao su buna

Tính khối lượng ancol etylic yêu cầu lấy để có thể điều chế được 54 gam cao su đặc buna theo sơ vật trên?


Từ 4,2 tấn etilen bạn ta rất có thể thu được bao nhiêu tấn PVC biết năng suất của cả quy trình là 80%?


PVC được pha trộn từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:CH4→H=75%C2H2→H=80%CH2=CH-Cl→H=90%PVCHỏi đề xuất bao nhiêum3 khí thiên nhiên (đktc) để điều chế 100 kilogam nhựa PVC (Biết trong khí vạn vật thiên nhiên có 95%CH4) ?


Sơ vật phản ứng đơn giản và dễ dàng nhất pha trộn nhựa novolac (dùng để thêm vào bột ép, sơn) như sau:

Để thu được 10,6 kilogam nhựa novolac thì nên dùng x kg phenol và y kg dung dịch fomalin 40% (hiệu suất quá trình điều chế là 80%). Cực hiếm của x và y theo lần lượt là
Xem thêm: Tại Sao Có Ngày Và Đêm ? Vì Sao Có Hiện Tượng Ngày Và Đêm

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam