HÌNH CHÓP CÓ ĐÁY LÀ HÌNH THANG VUÔNG

     

Gọi I là trung điểm của đoạn AB. Ta có AICD là hình vuông vắn và IBCD là hình bình hành. Vị DI // CB và DI ⊥ CA phải AC ⊥ CB. Cho nên vì vậy CB ⊥ (SAC).

Bạn đang xem: Hình chóp có đáy là hình thang vuông

Vậy (SBC) ⊥ (SAC).

b) Ta có:

*

c)

*

Vậy (α) là khía cạnh phẳng chứa SD với vuông góc với phương diện phẳng (SAC) đó là mặt phẳng (SDI). Cho nên vì thế thiết diện của (α) với hình chóp S.ABCD là tam giác phần đông SDI tất cả chiều nhiều năm mỗi cạnh bởi a√2. Gọi H là tâm hình vuông vắn AICD ta tất cả SH ⊥ DI và

*
.

Tam giác SDI có diện tích:

*


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Chứng minh rằng giả dụ tứ diện ABCD gồm AB ⊥ CD và AC ⊥ BD thì AD ⊥ BC.


Câu 2:


Hình vỏ hộp ABCD.A"B"C"D" có tất cả các cạnh đều bởi nhau. Minh chứng rằng AC ⊥ B"D", AB" ⊥ CD" với AD" ⊥ CB". Lúc mặt phẳng (AA"C"C) vuông góc với khía cạnh phẳng (BB"D"D)?


Câu 3:


Tứ diện SABC có ba đỉnh A, B, C tạo ra thành tam giác vuông cân đỉnh B cùng AC = 2a, gồm cạnh SA vuông góc với phương diện phẳng (ABC) và SA = a

a) chứng tỏ mặt phẳng (SAB) vuông góc với phương diện phẳng (SBC).

b) Trong phương diện phẳng (SAB) vẽ AH vuông góc với SB trên H, chứng minh AH ⊥ (SBC).

C) Tính độ lâu năm đoạn AH.

d) từ bỏ trung điểm O của đoạn AC vẽ OK vuông góc cùng với (SBC) cắt (SBC) tại K. Tính độ lâu năm đoạn OK.


Câu 4:


Hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình vuông ABCD trung ương O và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Mang sử (α) là mặt phẳng trải qua A với vuông góc cùng với cạnh SC, (α) giảm SC tại I.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Nguyên Phân Và Giảm Phân Và Giảm Phân, So Sánh Nguyên Phân Và Giảm Phân

a) khẳng định giao điểm K của SO với phương diện phẳng (α).

b) chứng minh mặt phẳng (SBD) vuông góc với phương diện phẳng (SAC) với BD // (α).

c) xác minh giao tuyến d của mặt phẳng (SBD) với mặt phẳng (α). Search thiết diện giảm hình chóp S.ABCD bởi mặt phẳng (α).


Câu 5:


Cho tứ diện ABCD có bố cặp cạnh đối lập bằng nhau là AB = CD, AC = BD và AD = BC. Gọi M và N theo lần lượt là trung điểm của AB cùng CD. Minh chứng MN ⊥ AB cùng MN ⊥ CD. Khía cạnh phẳng (CDM) tất cả vuông góc với phương diện phẳng (ABN) không? vì chưng sao?


Câu 6:


Hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình thoi ABCD cạnh a và có SA = SB = SC = a. Triệu chứng minh:

a) mặt phẳng (ABCD) vuông góc với khía cạnh phẳng (SBD);

b) Tam giác SBD là tam giác vuông tại S.


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại goodsmart.com.vn


*

liên kết
tin tức goodsmart.com.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


goodsmart.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Thơ Lục Bát - Hướng Dẫn Cách Gieo Vần Trong Thơ Lục Bát


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
goodsmart.com.vn