Họ tăng đặt tên gì đẹp

     
*Bạn đang xem: Họ tăng đặt tên gì đẹp

Bộ 73 曰 viết <8, 12> 曾曾 tằng, tăngcéng, zēng(Phó) Từng, đã, có lần. ◎Như: vị tằng 未曾 chưa từng. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: Hào kiệt công danh thử địa tằng 豪傑功名此地曾 (Bạch Đằng hải khẩu 白藤海口) Hào kiệt đã từng lập công danh ở đất này.(Phó) Bèn, mà, há chăng. ◇Luận Ngữ 論語: Hữu tửu thực, tiên sinh soạn, tằng thị dĩ vi hiếu hồ? 有酒食, 先生饌, 曾是以為孝乎 (Vi chánh 為政) Có cơm rượu, (mời) phụ thân anh đến ăn uống, mà lấy thế là hiếu ư?(Tính) Chồng chập, gấp lên. ◎Như: tằng tổ 曾祖 ông cố (cha của ông), tằng tôn 曾孫 chắt (con của cháu).§ Thông tằng 層.Một âm là tăng. (Danh) Họ Tăng.(Động) Thêm. § Cũng như tăng 增. ◎Như: tăng ích 曾益 tăng thêm, thêm vào lợi ích.
曾 bao gồm 12 nét, cỗ viết: nói rằng(73)僧 gồm 14 nét, cỗ nhân: người(9)増 gồm 14 nét, bộ thổ: đất(32)增 tất cả 14 nét, cỗ thổ: đất(32)憎 bao gồm 15 nét, cỗ tâm: trái tim, trọng điểm trí, tấm lòng(61)缯 bao gồm 15 nét, cỗ mịch: tua tơ nhỏ(120)橧 có 16 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)矰 gồm 17 nét, cỗ thỉ: cây tên, mũi tên(111)罾 tất cả 17 nét, bộ võng: dòng lưới(122)繒 bao gồm 18 nét, bộ mịch: tua tơ nhỏ(120)鬙 bao gồm 22 nét, cỗ bưu: tóc dài(190)
Bộ 58 彐 kí <8, 11> 彗彗 tuệhuì, suì(Danh) Cái chổi.(Danh) Tuệ tinh 彗星 sao chổi (sao có đuôi dài như cái chổi). § Cũng gọi là: trửu tinh 帚星, sàm sinh 欃槍, tảo tinh 掃星, tảo trửu tinh 掃帚星.


Xem thêm: Việt Nam A Rập Xê Út Đá Mấy Giờ, Xem Trực Tiếp Đt Việt Nam

彗 tất cả 11 nét, bộ kệ: đầu nhỏ nhím(58)慧 gồm 15 nét, bộ tâm: trái tim, trung ương trí, tấm lòng(61)槥 có 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)穗 gồm 17 nét, bộ hòa: lúa(115)篲 tất cả 17 nét, cỗ trúc: tre trúc(118)
Bộ 75 木 mộc <4, 8> 林林 lâmlín(Danh) Rừng. ◎Như: trúc lâm 竹林 rừng tre, san lâm 山林 núi rừng, phòng phong lâm 防風林 rừng ngăn chống gió. ◇Nguyễn Du 阮攸: Thu mãn phong lâm sương diệp hồng 秋滿楓林霜葉紅 (Nhiếp Khẩu đạo trung 灄口道中) Thu ngập rừng phong, sương nhuộm đỏ lá.(Danh) Phiếm chỉ chỗ tụ họp đông đúc. ◎Như: nho lâm 儒林 rừng nho (chỗ nhiều học giả). ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: Sĩ hữu thử ngũ giả, nhiên hậu khả dĩ thác ư thế nhi liệt ư quân tử chi lâm hĩ 士有此五者, 然後可以託於世而列於君子之林矣 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書) Kẻ sĩ có năm điều ấy thì mới có thể sống ở đời mà đứng vào hàng quân tử. § Ghi chú: Năm điều là: trí, nhân, nghĩa, dũng và hạnh.(Danh) Họ Lâm.(Tính) Đông đúc. ◎Như: công xưởng lâm lập 工廠林立 công xưởng chen chúc san sát.1. <柏林> bá lâm 2. <禁林> cấm lâm 3. <穆斯林> mục bốn lâm 4. <儒林> nho lâm 5. <叢林> tùng lâm 6. <翰林> hàn lâm 7. <翰林院> hàn lâm viện


Xem thêm: Mách Bạn Cách Cài Đặt Định Vị Điện Thoại Samsung Siêu Đơn Giản

林 bao gồm 8 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)临 tất cả 9 nét, bộ cổn: nét sổ(2)惏 gồm 11 nét, cỗ tâm: trái tim, tâm trí, tấm lòng(61)淋 bao gồm 11 nét, cỗ thuỷ: nước(85)琳 có 12 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)痳 tất cả 13 nét, bộ nạch: bệnh tật(104)霖 bao gồm 16 nét, cỗ vũ: mưa(173)臨 tất cả 17 nét, cỗ thần: bè đảng tôi(131)