Hòa tan 0 54 gam al

     

Câu 248514: Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70 ml hỗn hợp HCl 1M, thu được dung dịch X. Mang đến 75 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan 0 54 gam al

0,78.

B. 1,17.

C.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Máy Xông Tinh Dầu Mini Humidifier, Đánh Giá Máy Xông Tinh Dầu Mini Lemon Humidifier

1,56.

D.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Chủ Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 9 Học Kì 1, Tổng Hợp Các Chủ Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 9

0,29.


Giải chi tiết:

nAl = 0,02 mol

nHCl = 0,07 mol

nNaOH = 0,075 mol

Al + 3HCl → AlCl3 + 1,5H2

Bđ: 0,02 0,07

Pư: 0,02 0,06 0,02

Sau: 0 0,01 0,02

Vậy hỗn hợp X gồm: Al3+ (0,02 mol) cùng H+ dư (0,01 mol)

Khi cho 0,075 mol NaOH vào dd X:

H+ + OH- → H2O

0,01 0,01

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

0,02 0,06 0,02

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

0,005←0,005

Vậy khối lượng Al(OH)3: m = (0,02-0,005).78 = 1,17 gam

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát