Hòa tan hoàn toàn 8.9 gam hỗn hợp gồm mg và zn

     

Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam láo hợp gồm Mg với Zn bằng số lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng kết thúc, chiếm được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) cùng dung dịch X chứa m gam muối. Quý giá của m là
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 8.9 gam hỗn hợp gồm mg và zn

Gọi số mol của Mg với Zn lần lượt là x và y mol

Giả sử trong X chứa muối NH4NO3 (a mol)

Xét quá trình cho – nhấn e:

$eginalign& Mg o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,,,,,,~~overset+5mathop2N,,,+ ext 8e o overset+1mathop,N,_2O \ và Zn o overset+2mathopZn,,+,2e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

+) Bảo toàn e: 2.nMg + 2.nZn = 8.nN2O + 8.nNH4NO3

+) nNO3 (trong muối) = ne cho

+) Bảo toàn nguyên tố N: nHNO3 = nNO3 (trong muối) + 2.nN2O + 2.nNH4NO3

+) mmuối = mkim một số loại  + mNO3 (trong muối hạt KL) + mNH4NO3


Phương pháp giải bài tập tính oxi hóa của HNO3 --- Xem bỏ ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV goodsmart.com.vn


nN2O = 0,045 mol

Gọi số mol của Mg cùng Zn lần lượt là x cùng y mol => mhỗn hòa hợp = 24x + 65y = 8,9 (1)

Giả sử trong X đựng muối NH4NO3 (a mol)

Xét quy trình cho – dấn e:

$eginalign& Mg o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,,,,,,~~overset+5mathop2N,,,+ ext 8e o overset+1mathop,N,_2O \ và Zn o overset+2mathopZn,,+,2e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg + 2.nZn = 8.nN2O + 8.nNH4NO3 => 2x + 2y = 0,36 + 8a (2)

nNO3 (trong muối) = ne cho = 2x + 2y mol

Bảo toàn nguyên tố N: nHNO3 = nNO3 (trong muối) + 2.nN2O + 2.nNH4NO3

=> 0,5 = 2x + 2y + 2.0,045 + 2a (3)

Từ (1), (2) với (3) => x = 0,1; y = 0,1; a = 0,005

=> mmuối = mkim các loại  + mNO3 (trong muối KL) + mNH4NO3 = 8,9 + 62.(2.0,1 + 2.0,1) + 80.0,005 = 34,1 gam


Đáp án bắt buộc chọn là: b


*


- Quên tính cân nặng của NH4NO3 => chọn nhầm C

- không xét có muối tạo nên là NH4NO3 => chọn nhầm A


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập tính thoái hóa của HNO3 Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên với

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tổng hệ số cân bằng của những chất trong phản ứng dưới đây là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ vật phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, hệ số cân đối của HNO3 trong làm phản ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò chất oxi hóa và môi trường xung quanh trong phản bội ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ trang bị phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi cân đối tỉ lệ số mol giữa N2O cùng N2 là 3 : 2. Tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 thứu tự là


Cho 0,05 mol Mg phản ứng hoàn toản với HNO3 hóa giải ra V lít khí N2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của V là


Cho 19,2 gam kim loại M tung trong dung dịch HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). M là


Hoà tan hết 5,4 gam kim loại M trong HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc tất cả NO với NO2, dX/H2 = 21. Tra cứu M hiểu được N+2 và N+4 là sản phẩm khử của N+5


Cho 11 gam láo hợp gồm Al với Fe vào dung dịch HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của Al và Fe thứu tự là


Hoà tan không còn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 dư được 0,01 mol NO cùng 0,015 mol N2O là các thành phầm khử của N+5. Quý giá của m là
Xem thêm: Biểu Cảm Về Loài Cây Em Yêu (53 Mẫu), Văn Biểu Cảm Về Loài Cây Em Yêu

Cho 6,4 gam Cu tan toàn vẹn trong 200ml hỗn hợp HNO3 chiếm được khí X gồm NO cùng NO2, dX/H2 = 18 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). độ đậm đặc mol/lít của dung dịch HNO3 đã cần sử dụng là


Cho 1,35 gam lếu láo hợp tất cả Cu, Mg, Al tính năng hết với dung dịch HNO3 thu được tất cả hổn hợp khí tất cả 0,01 mol NO cùng 0,04 mol NO2 (không còn thành phầm khử nào không giống của N+5). Trọng lượng muối trong hỗn hợp là


Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam láo lếu hợp có Mg cùng Zn bằng lượng vùa dùng 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, chiếm được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) và dung dịch X chứa m gam muối. Quý giá của m là


Hoà chảy hết hỗn hợp X tất cả Zn cùng ZnO trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy không tồn tại khí cất cánh ra và trong dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 cùng 8 gam NH4NO3. Phần trăm khối lượng Zn trong X là


Cho lếu láo hợp tất cả 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO công dụng hết với lượng dư hỗn hợp HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm cất cánh hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là


Cho 20,88 gam FexOy phản ứng với hỗn hợp HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch X. Trong hỗn hợp X bao gồm 65,34 gam muối. Oxit của sắt và khí B là


Hoà tan đến phản ứng trọn vẹn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 đặc nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, biết rằng N+4 là thành phầm khử nhất của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu bội phản ứng cùng với 500 ml dung dịch NaNO3 1M cùng 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5?


Cho 4,8 gam S tan không còn trong 100 gam HNO3 63% thu được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) với dung dịch X. Hỗn hợp X hoàn toàn có thể hoà tung hết tối đa bao nhiêu gam Cu (biết sản phẩm khử xuất hiện là NO2) ?


Cho 2 thể nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: đến 6,4 gam Cu bội nghịch ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO.

Thí nghiệm 2: mang đến 6,4 gam Cu bội phản ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5M được b lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5. Mối tương tác giữa a và b là


Cho 29 gam láo hợp bao gồm Al, Cu và Ag tính năng vừa đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch đựng m gam muối với 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) có NO và N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Quý giá của m là


Hòa tan hoàn toàn m gam Al bởi 620 ml dung dịch HNO3 1M đầy đủ thu được các thành phần hỗn hợp khí X ( gồm hai khí) cùng dung dịch Y cất 8m gam muối. đến dung dịch NaOH dư vào Y thấy có 25,84 gam NaOH phản bội ứng. Hai khí vào X là cặp khí làm sao sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong hỗn hợp hỗn hợp có NaNO3 với NaHSO4 thu được dung dịch X chỉ đựng m gam tất cả hổn hợp muối trung hòa - nhân chính và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Y gồm N2O và H2( tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Giá trị gần nhất của m là


Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X tất cả Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có trọng lượng 5,14 gam cùng dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Hỗn hợp Z phản ứng về tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Phương diện khác, đến dung dịch Z chức năng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg vào X là


Dung dịch X chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,24 mol HCl. Dung dịch X có thể hòa rã được buổi tối đa bao nhiêu gam Cu (biết phản ứng chế tạo khí NO là sản phẩm khử duy nhất)


Cho hỗn hợp X đựng 18,6 gam bao gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 với CuO. Hài hòa hết trong hỗn hợp HNO3 dư thấy bao gồm 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng chiếm được 68,88 gam muối và 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Phương diện khác, từ tất cả hổn hợp X ta có thể điều chế được tối đa m gam kim loại. Quý giá của m là


Hỗn thích hợp X gồm Al và Fe có tỉ lệ số mol khớp ứng là 1:1. Mang đến 2,49 gam X vào dung dịch cất 0,17 mol HCl, thu được hỗn hợp Y. đến 200 ml hỗn hợp AgNO3 1M vào Y, nhận được khí NO với m gam chất rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Cực hiếm của m ngay sát nhất với giá trị làm sao sau đây


HNO3 chỉ diễn đạt tính lão hóa khi chức năng với các chất thuộc hàng nào dưới đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp G bao gồm Mg và Al gồm tỉ lệ mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau khoản thời gian các kim loại tan hết bao gồm 6,72 lít tất cả hổn hợp X gồm NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) cùng được hỗn hợp T. Thêm một lượng O2 toàn vẹn vào X, sau phản bội ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua hỗn hợp KOH dư, bao gồm 4,48 lít tất cả hổn hợp khí Z rời khỏi (đktc). Tỉ khối của Z so với H2 bởi 20. Nếu đến dung dịch NaOH vào dung dịch T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% đối với lượng đề nghị thiết. Nồng độ tỷ lệ của Al(NO3)3 vào T gần nhất với


HNO3 chỉ bộc lộ tính axit khi tác dụng với những chất thuộc dãy nào bên dưới đây?


Cho m gam tất cả hổn hợp X (gồm Mg, Al, Zn với Cu) công dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp Y (không gồm muối amoni) với 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O và NO2, trong các số ấy N2 và NO2 có tỷ lệ thể tích bởi nhau) tất cả tỉ khối so với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 làm phản ứng là


Cho trăng tròn gam Fe công dụng với HNO3 loãng thu được sản phẩm khử nhất NO. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được sinh hoạt đktc là :


Cho láo lếu hợp có 0,1 mol CuO cùng 0,1 mol Cu chức năng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư chiếm được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là
Xem thêm: Bao Cao Su Durex Hương Trái Cây Durex Strawberry, Bao Cao Su Hương Trái Cây Durex Strawberry

phối hợp hết 30 gam hóa học rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 trong dung dịch HNO3 thấy gồm 2,15 mol HNO3 bội nghịch ứng. Sau làm phản ứng nhận được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, CO2 có tỉ khối so với H2 là 18,5 và dung dịch X cất m gam muối. Giá trị m là


hỗn hợp X gồm a mol phường và b mol S. Hoà tan trọn vẹn X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng rước dư 20% so với lượng bắt buộc phản ứng thu được dung dịch Y cùng thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà dung dịch Y bởi NaOH thì nên bao nhiêu mol?