HỖN HỢP BỘT A GỒM 3 KIM LOẠI MG ZN AL

     

Cho m gam bột sắt vào dung dịch cất Cu(NO3)2 cùng NaHSO4, ngừng phản ứng, thấy bay ra các thành phần hỗn hợp khí có NO với 0,02 mol H2; đồng thời thu được dung dịch X chỉ chứa các muối sunfat có cân nặng 64,68 gam với 0,75m gam hỗn hợp rắn ko tan. Biết rằng khí NO là thành phầm khử tốt nhất của N+5. Cực hiếm của m là.
Bạn đang xem: Hỗn hợp bột a gồm 3 kim loại mg zn al

Hòa tan hết các thành phần hỗn hợp E cất 10,56 gam bao gồm Mg; Al2O3 với 0,02 mol MgCO3 trong dung dịch cất 0,05 mol HNO3­ cùng 0,71 mol HCl, ngừng phản ứng thu được hỗn hợp X chứa các muối th-nc và 2,016 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm CO2, NO, H2. Phần trăm cân nặng của Mg trong E sớm nhất với?


Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X đựng Fe, Mg, Fe2O3 cùng Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,01 mol HNO3 và 0,51 mol HCl thu được dung dịch Y chỉ cất (m + 14,845) gam hỗn hợp muối cùng 1,12 lít hỗn hợp khí Z (đktc) tất cả hai đơn chất khí với tổng trọng lượng là 0,62 gam. Mang lại NaOH dư vào Y chiếm được 17,06 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 có trong X là:


Hòa tan hết 34,14 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Al, Fe(NO3)2, Fe2O3 vào dung dịch chứa 1,62 mol KHSO4. Sau phản nghịch ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y chỉ chứa muối sunfat trung hòa - nhân chính (không tất cả ion Fe3+) cùng 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí Z gồm 2 khí không màu, không hóa nâu trong không khí có tỉ lệ mol là 2 : 3 (khí đo ngơi nghỉ đktc). Tỉ khối Z so với H2 bởi 9,4. Tổng cộng mol của Fe(NO3)2 và Fe2O3 có trong lượng X trên là?


Cho 11,28 gam các thành phần hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 cùng Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,47 mol HCl và 0,01 mol HNO3, đun cho nóng sau khi xong phản ứng phản bội ứng thu được 0,07 mol hỗn hợp khí tất cả NO và H2 (tỷ lệ mol tương ứng 4:3) cùng dung dịch Y chỉ đựng muối. Mang lại HNO3 vào Y ko thấy có hiện tượng lạ gì xảy ra. Phần trăm khối lượng của Mg trong X gần nhất với?


Hòa tan trọn vẹn 25,6 g tất cả hổn hợp A gồm Mg và Fe vào 2,5 lit dung dịch HNO3 1M (dư) thu được hỗn hợp B cùng V lít hỗn hợp khí D (đktc) tất cả NO, N2O bao gồm tỉ khối so với H2 là 16,4. đến dung dịch B chức năng với 1,2 lit hỗn hợp NaOH 2M. Lọc lấy kết tủa rửa sạch với đem nung ở ánh nắng mặt trời cao mang lại phản ứng hoàn toàn thu được 40 g hóa học rắn X. Rước phần dung dịch sau thời điểm lọc vứt kết tủa mang cô cạn được hóa học rắn Y. Nung Y đến cân nặng không đổi thu được 156,9 g hóa học rắn G. Số mol HNO3 bị khử là:


Hòa tan trọn vẹn hỗn vừa lòng E chứa m gam gồm Fe, Al cùng Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 1,06 mol HCl, thu được hỗn hợp X chỉ đựng 53,09 gam muối với 2,912 lít hỗn hợp khí H2, NO (đktc) có tổng cân nặng 3,06 gam. đến NaOH dư vào X thấy bao gồm 1,24 mol NaOH gia nhập phản ứng. Phần trăm trọng lượng của đối chọi chất Fe tất cả trong E là?


Hòa tan hoàn toàn 19,62 gam các thành phần hỗn hợp E cất Fe, Al2O3 và Al trong dung dịch cất 0,3 mol HNO3 cùng 1,04 mol HCl, thu được hỗn hợp X chỉ cất 65,04 gam muối với 0,896 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y bao gồm NO cùng N2 có khối lượng 1,18 gam. Nếu đến NaOH vào X thì số mol NaOH bội nghịch ứng tối đa là 1,54 mol. Phần trăm trọng lượng Al trong E gần nhất với?
Xem thêm: Bình Thủy Tinh Đựng Nước Sôi Có Vòi Detox Sang Trọng, Top 5 Bình Nước Thủy Tinh Tốt Nhất 2022

Hòa tung hết tất cả hổn hợp chứa 8,52 gam tất cả Mg; Al2O3 cùng 0,02 mol MgCO3 trong dung dịch cất 0,08 mol KNO3­ với 0,66 mol HCl, hoàn thành phản ứng thu được hỗn hợp X chứa m gam những muối th-nc và 2,464 lít (đktc) hỗn hợp khí Y bao gồm CO2, NO, H2. Cực hiếm của m là:


Hỗn vừa lòng X có Mg, Al, Al2O3 cùng MgCO3 (trong kia oxi chỉ chiếm 27,907% về khối lượng). Tổng hợp hết 10,32 gam X vào dung dịch cất 0,74 mol KHSO4 và x mol HNO3, hoàn thành phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối th-nc có trọng lượng 107,46 gam và hỗn hợp khí Z bao gồm CO2, NO, H2. Tỉ khối của Z so với H2 bằng 139/13. Mang đến dung dịch NaOH dư vào Y, thu được 6,96 gam kết tủa. Hiệu số mol (nNO-nH2) trong Z là ?


Hòa tung hết hỗn hợp chứa 25,12 gam có Al; Fe và FeCO3 (trong đó khối lượng của FeCO3 là 17,4 gam) trong dung dịch đựng 0,13 mol KNO3­ cùng 1,12 mol HCl, xong phản ứng thu được hỗn hợp X đựng m gam những muối trung hòa - nhân chính và 7,84 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y có CO2, NO, H2. Quý giá của m là:


Hòa tan hoàn toàn 7,54 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg, Al, Fe, FeCO3, MgCO3 vào dung dịch cất x mol HNO3 và 0,31 mol KHSO4 nhận được 2,24 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y gồm CO2, H2, NO với tổng cân nặng 2,86 gam và dung dịch Z chỉ đựng 46,57 gam hỗn hợp muối trung hòa. Quý hiếm của x là:


Hỗn phù hợp X tất cả Ca, Mg, MgCO3, MgO, CaO. Mang đến 23,84 gam tất cả hổn hợp X công dụng với dung dịch HCl hoàn toản thu được dung dịch cất 48,48 gam chất tan; 7,616 lít tất cả hổn hợp khí Y(đktc) bao gồm tỉ khối khối so với hiđro là 143/17. Mang lại 23,84 gam hỗn hợp X tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được các thành phần hỗn hợp khí Z bao gồm NO cùng CO2 có tỉ khối so với hiđro là a cùng dung dịch T. Cô cạn hỗn hợp T thu được 74,72 gam hóa học rắn khan. Giá trị của a là


Hòa tan hết hỗn hợp E đựng 11,22 gam có Mg; Al2O3 với 0,04 mol MgCO3 vào dung dịch chứa 0,08 mol KNO3­ cùng 0,76 mol HCl, xong xuôi phản ứng thu được hỗn hợp X chứa các muối trung hòa và 2,912 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y có CO2, NO, H2. Phần trăm trọng lượng của Al2O3 vào E sớm nhất với?


Hòa tan không còn m gam lếu láo hợp tất cả Al, Mg, MgO vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,34 mol HNO3 và KHSO4. Sau bội nghịch ứng thu được 8,064 lít tất cả hổn hợp khí X nghỉ ngơi đktc gồm NO, H2 và NO2 với xác suất mol khớp ứng là 10 : 5 : 3 và dung dịch Y chỉ chứa muối. đến NaOH dư vào Y thì thấy gồm 2,28 mol NaOH tham gia phản ứng, đồng thời tất cả 17,4 gam kết tủa xuất hiện. Phần trăm khối lượng của MgO trong láo hợp thuở đầu là:
Xem thêm: Luộc Trứng Gà Luộc Bao Lâu Thì Chín ? Thời Gian Luộc Trứng Ngon Đủ Loại

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam