Hỗn hợp khí x gồm h2 và một anken có khả năng cộng hbr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất

     

Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có chức năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X đối với H2 bởi 9,1. Đun lạnh X có xúc tác Ni, sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất đi màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức kết cấu của anken là:
Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm h2 và một anken có khả năng cộng hbr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất

+) vày anken + HBr cho 1 mặt hàng duy duy nhất => nhiều loại B và C

+) (ar M_Y = M_H_2.d_Y/H_2 = 26) => anken hết, H2 dư => Y tất cả H2 và ankan

+) hotline anken là CnH2n (n ≥ 2)

+) Đặt nX = 1 mol; vì mX = m­Y

+) n = nX - nY = nanken

+) mX = mH2 + mX


Do anken + HBr cho một loại sản phẩm duy nhất

Quan giáp đáp án => tất cả A và D vừa lòng vì anken đối xứng cùng HBr thu được sản phẩm duy nhất

 => anken hết, H2 dư => Y có H2 với ankan

=> Mankan > 26 (do MH2 nH2n (n ≥ 2)

Đặt nX = 1 mol; bởi vì mX = m­Y ( = > ,,dfracn_Xn_Y = dfracar M_Xar M_Y,, = > ,,n_Y = 1.dfrac9,1.226 = 0,7,,mol)

=> n = nX - nY = nanken = 1 – 0,7 = 0,3 mol => nH2 (X) = 0,7

mX = 1.9,1.2 = mH2 + mX => n = 4

Vậy anken là CH3CH=CHCH3


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đến but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp thành phầm nào sau đấy là sản phẩm thiết yếu ?


Anken C4H8 bao gồm bao nhiêu đồng phân khi tính năng với hỗn hợp HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?


Cho những chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Hàng gồm những chất sau thời điểm phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là:


Cho láo lếu hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 chức năng với H2O (H+, to) thu được buổi tối đa bao nhiêu thành phầm cộng ?


Có nhị ống nghiệm, mỗi ống cất 1 ml hỗn hợp brom trong nước bao gồm màu đá quý nhạt. Chế tạo ống thứ nhất 1 ml hexan cùng ống thứ hai 1 ml hex-1-en. Lắc phần nhiều cả nhì ống nghiệm, kế tiếp để yên nhì ống nghiệm vào vài phút. Hiện tượng lạ quan gần cạnh được là:


Cho 3,36 lít tất cả hổn hợp etan cùng etilen (đktc) đi đủng đỉnh qua qua hỗn hợp brom dư. Sau phản ứng cân nặng bình brom tạo thêm 2,8 gam. Số mol etan cùng etilen trong hỗn hợp lần lượt là:


2,8 gam anken A làm mất màu đầy đủ dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. A mang tên là:


Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy cân nặng bình tăng thêm 7,7 gam. Nhân tố phần % về thể tích của nhì anken là:


Một hỗn hợp X tất cả ankan A và một anken B tất cả cùng số nguyên tử C và các ở thể khí sinh sống đktc. Cho các thành phần hỗn hợp X trải qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X, còn trọng lượng Y bằng 15/29 trọng lượng X. CTPT A, B cùng thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là


Cho hiđrocacbon X làm phản ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo tỉ trọng mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản bội ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là:
Xem thêm: Kể Về Một Ngày Hoạt Động Của Em Hãy Kể Về Một Ngày Hoạt Động Của Mình Ngắn Gọn

Hỗn hòa hợp A gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy trọn vẹn V lít A chiếm được 13,44 lít CO2 nghỉ ngơi đktc. Ngoài ra A làm mất màu vừa không còn 40 gam Br2. CTPT của 2 anken và xác suất thể tích tương ứng là


Hỗn thích hợp khí X bao gồm 1 ankan cùng 1 anken. Mang lại 1,68 lit khí X mang đến qua dung dịch brom làm mất đi màu vừa đủ dung dịch chứa brom thấy còn lại 1,12 lit khí. Mặt khác nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lit khí X rồi cho thành phầm cháy đi qua bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư thu được 12,5 gam kết tủa. Cách làm phân tử của những hiđrocacbon lần lượt là:


Một các thành phần hỗn hợp A bao gồm một anken X cùng một ankan Y có cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử và cùng số mol. đến m gam tất cả hổn hợp A làm mất màu đầy đủ 80 gam hỗn hợp brom 20%. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên thu được 0,6 mol CO2. X và Y gồm công thức phân tử là:


Trộn 1 mol anken X với 1,6 mol H2 rồi dẫn tất cả hổn hợp qua Ni nung nóng thu được tất cả hổn hợp Y. Dẫn tất cả hổn hợp Y vào brom dư thấy gồm 0,2 mol Br2 vẫn phản ứng. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là


Hỗn thích hợp X bao gồm H2, C2H4, C3H6 có tỉ khối đối với H2 với 9,25. đến 22,4 lít X (đktc) vào bình kín đáo có sẵn không nhiều bột Ni. Đun nóng bình một thời hạn thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng thể mol H2 đã phản ứng là


Cho các thành phần hỗn hợp X có etilen với H2có tỉ khối đối với H2bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung lạnh (hiệu suất bội nghịch ứng 75%) thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối của Y đối với H2(các thể tích đo ở cùng điều kiện) là


Cho H2và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua niken đun cho nóng ta được tất cả hổn hợp A. Biết tỉ khối tương đối của A đối vớiH2 là 23,2. Công suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Cách làm phân tử olefin là


Hỗn hòa hợp khí X có H2và C2H4có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Ycó tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là


Số cặp đồng phân kết cấu anken nghỉ ngơi thể khí (đkt) vừa ý điều kiện: khi hiđrat hoá chế tác thành hỗn hợp gồm bố ancol là


Hỗn hợp khí X bao gồm H2 cùng một anken có công dụng cộng HBr cho thành phầm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 9,1. Đun rét X có xúc tác Ni, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bởi 13. Công thức kết cấu của anken là:


Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom đã tạo ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X và cực hiếm m lần lượt là


Cembrene C20H32 được bóc tách từ vật liệu bằng nhựa thông, khi công dụng hoàn toàn với hiđro dư thu được C20H40. Điều này chứng tỏ điều gì (biết cembrene không gia nhập phản ứng cùng mở vòng với H2)?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: ' Lợi Bất Cập Hại Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Việt Ý Nghĩa Của Thành Ngữ Lợi Bất Cập Hại Là Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.