Hỗn Hợp Khí X Gồm H2 Và Một Anken Có Khả Năng Cộng Hbr

     

Anken có tác dụng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ độc nhất => CTCT của anken là: CH3-CH=CH-CH3
Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm h2 và một anken có khả năng cộng hbr

Hỗn hợp khí X có H2 với C2H4 gồm tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối so với He là 5. Tính công suất của phản ứng hiđro hoá?


Hiện nay PVC được pha chế theo sơ đồ gia dụng sau: C2H4 → CH2Cl–CH2Cl → C2H3Cl → PVC. Trường hợp hiệu suất cục bộ quá trình đạt 80% thì lượng C2H4 cần dùng làm sản xuất 5000kg PVC là:


Hỗn hợp X gồm C3H8 và C3H6 có tỉ khối so với hiđro là 21,8. Đốt cháy hết 5,6 lít X (đktc) thì thu được từng nào gam CO2 và bao nhiêu gam H2O?


Dẫn 0,2 mol một olefin A qua hỗn hợp brom dư, trọng lượng bình sau phản bội ứng tăng 5,6 gam.Vậy phương pháp phân tử của A là:


Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X cùng oxi có tỉ lệ số mol tương xứng là 1:10. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Mang lại Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z bao gồm tỉ khối so với hiđro bởi 19. Công thức phân tử của X là :


Hidro hóa hoàn toàn một olefin yêu cầu dùng không còn 448ml H2 (đktc) cùng thu được một ankan phân nhánh. Khi cho cùng lượng olefin trên tác dụng với brom thì thu được 4,32 gam dẫn xuất dibrom. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Vậy olefin mang tên gọi là:
Xem thêm: Cách Phát Video Trực Tiếp Trên Máy Tính Chi Tiết Nhất 2022, Phát Trực Tiếp Trên Máy Tính Hoặc Laptop

Cho 2 hidrocacbon A, B hầu như ở thể khí. A bao gồm công thức C2xHy; B gồm công thức CxH2x. Biết tỉ khối khá của A so với ko khí bằng 2 cùng tỉ khối khá của B so với A là 0,482. Vậy tổng cộng đồng phân của A với B là:


Hỗn vừa lòng khí X có một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, chiếm được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo sinh hoạt đktc). Cách làm của ankan cùng anken lần lượt là:


Cho 4,2g anken X phản nghịch ứng với 25,28g hỗn hợp KMnO4 25% thì phản ứng vừa đủ. Khẳng định công thức phân tử của X


Chia các thành phần hỗn hợp 2 anken thành 2 phần bởi nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 trong các không khí thu được 6,3 gam H2O. Phần hai cùng H2 được các thành phần hỗn hợp A. Ví như đốt cháy hoàn toàn phần nhì thì thể tích CO2 (đktc) tạo thành là:


Dẫn 3,36 lít các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng lên 7,7 gam. Search CTPT của 2 anken ?


Cho V lít một anken A sinh hoạt đkc qua chai nước brom dư, bao gồm 8g Br2 đang phản ứng đồng thời trọng lượng bình tăng 2,8g. Còn mặt khác khi mang lại A phản ứng với HBr chỉ thu được một sản phẩm . Quý hiếm của V và tên của A là:
Xem thêm: Please Wait - Tin Nhắn Chia Buồn Đám Ma

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam