Hỗn Hợp M Gồm Một Anken

     

Hỗn hợp M tất cả một anken cùng hai amin no, solo chức, mạch hở X với Y là đồng đẳng tiếp nối (MXY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M buộc phải dùng 4,536 lít O2 (đktc) nhận được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là
Bạn đang xem: Hỗn hợp m gồm một anken

- gọi CTPT của anken là CnH2n, CTPT vừa đủ của 2 amin là (C_ar mH_2ar m + 3)

- Sơ đồ phản ứng bao quát :(~C_nH_2n+dfrac3n2O_2 o nCO_2+nH_2O)

(C_ar mH_2ar m + 3N + dfrac6ar m + 34O_2 o ar mCO_2 + dfrac2ar m + 32H_2O + dfrac12N_2)

- Lập hệ theo phương trình phản bội ứng


Gọi CTPT của anken là CnH2n

CTPT vừa đủ của 2 amin là (C_ar mH_2ar m + 3N)

PTHH :

(~C_nH_2n+dfrac3n2O_2 o nCO_2+nH_2O)

a → (dfrac3na2) → an

(C_ar mH_2ar m + 3N + dfrac6ar m + 34O_2 o ar mCO_2 + dfrac2ar m + 32H_2O + dfrac12N_2)

b → (dfrac(6ar m + 3)b2) → (bar m)

(left{ eginarrayln_CO_2 = 0,1 = an + b ar m\0,2025 = dfrac3an2 + dfrac(6ar m + 3)b4endarray ight. Rightarrow b = 0,07,, Rightarrow ,,an + 0,07ar m = 0,1,, Rightarrow ,,ar m 5N với C2H7N


Đáp án phải chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A chiếm được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin đó là


Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta nhận được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no, mạch hở, đối chọi chức X bởi một lượng khí oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 với 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy trọn vẹn một amin 1-1 chức X, chiếm được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn) và 20,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một tất cả hổn hợp amin A yêu cầu V lít O2 (đktc) thu được N2 với 31,68 gam CO2 cùng 7,56 gam H2O. Quý giá V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O cùng 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết bầu không khí chỉ bao gồm N2 với O2 trong những số ấy oxi chiếm phần 20% thể tích ko khí. X gồm công thức là :


Đốt cháy trọn vẹn amin X bằng oxi vừa đủ, dẫn cục bộ sản phẩm qua bình cất dungdịch Ca(OH)2 dư thấy có 4 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 3,2 gam và gồm 0,448 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. X tất cả CTPT là


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam một amin no, mạch hở solo chức buộc phải dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp, chiếm được 2,24 lít khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Phương pháp phân tử của 2 amin là :


Có nhì amin bậc một có A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A sinh ra khí CO2, tương đối H2O cùng 336 cm3 khí N2 (đktc). Lúc đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Hiểu được tên của A bao gồm tiếp đầu ngữ “para”. Công thức cấu tạo của A, B theo lần lượt là :


Hỗn thích hợp X gồm cha amin đối chọi chức là đồng đẳng tiếp nối nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam X nhận được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) và V lít khí N2 (đktc). Bố amin trên gồm công thức phân tử theo lần lượt là :


Hỗn hòa hợp X gồm O2 cùng O3 bao gồm tỉ khối đối với H2 là 22. Các thành phần hỗn hợp khí Y gồm metylamin với etylamin tất cả tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y buộc phải vừa đầy đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy có CO2, H2O cùng N2, những chất khí lúc đo sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng 2 amin no, đối chọi chức, bậc 1, là đồng đẳng tiếp đến nhau, chiếm được CO2 và H2O với tỉ trọng số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Nhì amin trên là:
Xem thêm: Số 7 Ngày Sinh Có Ý Nghĩa Chỉ Số Ngày Sinh Và Cách Tính, Khám Phá Bản Thân Thông Qua Những Con Số

Đốt cháy hết 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X có 2 amin đối chọi chức, bậc một A với B là đồng đẳng kế tiếp. Cho tất cả hổn hợp khí với hơi sau thời điểm đốt cháy theo lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy cân nặng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên gọi của 2 amin là :


Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam tất cả hổn hợp X tất cả 2 amin no, solo chức , mạch hở bởi không khí, sau đó cho tất cả hổn hợp qua NaOH dư thấy trọng lượng dung dịch tăng 24 gam và thấy bay ra V lít khí tất cả hổn hợp Y(đktc) tất cả 2 khí bao gồm tỉ lệ mol là 1:9. Giá trị của V là


Khi đốt cháy một trong những chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ trọng thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a thay đổi như nuốm nào ?


Hỗn phù hợp M bao gồm một anken với hai amin no, solo chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng tiếp nối (MXY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M đề xuất dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là


Đốt cháy trọn vẹn 12,95 gam các thành phần hỗn hợp A (gồm amin no, mạch hở X cùng ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau phản nghịch ứng chiếm được m gam H2O; 19,04 lít CO2 cùng 0,56 lít khí N2 (đktc). Cực hiếm của m là


Đốt cháy 50 ml các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm trimetylamin với 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tục bằng oxi vừa đủ, nhận được 375 ml hỗn hợp khí và hơi Y. đến Y trải qua H2SO4 sệt dư thì còn lại 175 ml, những thể tích khí đo ở cùng điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp X gồm 1 amin no, mạch hở, đối kháng chức và 1 ancol no, mạch hở, đối chọi chức bởi 151,2 lít bầu không khí (vừa đủ) thu được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo sinh sống đktc). CTPT của ancol cùng amin là


Hỗn hòa hợp X đựng 1 amin no mạch hở solo chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X nên dùng toàn vẹn 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được tất cả chứa 0,56 mol CO2 với 0,06 mol N2. Phần trăm trọng lượng của anken tất cả trong X gần nhất với :


Đốt cháy hòa toàn các thành phần hỗn hợp hai amin no, đối kháng chức, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng, nhận được 1,568 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu trúc thuộc một số loại amin bậc nhì của nhì amin đó là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Quý hiếm của m là


13,35 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 2 amin no solo chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tính năng với dung dịch HCl đầy đủ thu được dung dịch cất 22,475 gam muối bột . Giả dụ đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong thành phầm cháy bao gồm VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin rồi cho thành phầm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Trọng lượng bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 amin no solo chức mạch hở tín đồ ta nhận được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O và 1,68 lít khí N2(đktc). Quý hiếm của m là:


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp M tất cả hai amin no, đối kháng chức, mạch hở X và Y (có số mol bởi nhau, MX Y) cần số lượng vừa dùng 13,44 lít O2, chiếm được H2O, N2 và 6,72 lít CO2. Chất Y là:


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no 1-1 chức bậc 2 mạch hở chiếm được tỉ lệ mol CO2 với H2O là 4 : 7. Thương hiệu của amin là:


Hỗn thích hợp khí E gồm một amin bậc III no, 1-1 chức, mạch hở với hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol tất cả hổn hợp E nên dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp F có CO2, H2O cùng N2. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư mang đến phản ứng trọn vẹn thấy trọng lượng bình bazơ nặng thêm 20,8 gam. Số cặp công thức cấu trúc ankin X, Y vừa lòng là


Hỗn hợp X cất etylamin cùng trimetylamin. Hỗn hợp Y chứa 2 hiđrocacbon mạch hở tất cả số link pi nhở hơn 3. Trộn X cùng Y theo tỉ trọng mol nX : nY = 1:5 thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam tất cả hổn hợp Z nên dùng toàn vẹn 7,0 lít khí oxi (đktc), thành phầm cháy có CO2, H2O cùng N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy cân nặng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm cân nặng của etylamin vào X gần nhất với giá trị nào sau đây?


Cho 1,22 gam các thành phần hỗn hợp X gồm hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) tính năng vừa đầy đủ với 400 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch Y. Khía cạnh khác, khi đốt cháy trọn vẹn 0,09 mol các thành phần hỗn hợp X thu được hỗn hợp khí với hơi. Dẫn toàn cục hỗn đúng theo khí và hơi đó vào dung dịch Ba(OH)2 dư, rét thì chiếm được m gam kết tủa và thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp E cất axetilen, propin cùng một amin no, đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 5,46 gam các thành phần hỗn hợp E buộc phải dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp F tất cả CO2, H2O cùng khí N2, trong những số đó tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


X là một trong amin no, 1-1 chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn X, thu được CO2 và H2O tất cả tỉ lệ mol CO2 : H2O bởi 8 : 11. Hiểu được khi mang đến X tính năng với dung dịch HCl tạo ra muối bao gồm công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại trên là:


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Bật Mí Tại Sao Không Được Sờ Yết Hầu Của Con Trai ? Yết Hầu Là Gì

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.