Hỗn Hợp X Gồm Ancol Metylic Etylen Glicol

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Cho tất cả hổn hợp X có ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với mãng cầu dư thu được buổi tối đa V lít khí H2 (đktc). Cực hiếm của V là: A. 5,60 B. 11,20 C. 3,36 D....

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm ancol metylic etylen glicol


Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho công dụng với na dư thu được về tối đa V lít khí H2 (đktc). Quý hiếm của V là:

A. 5,60

B. 11,20

C. 3,36

D. 6,72


*

*

Cho tất cả hổn hợp X gồm ancol metylic,etylen glicol và glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X bên trên cho tác dụng với mãng cầu dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là A. 3,36. B. 11,20. C. 5,60. D....

Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả ancol metylic,etylen glicol cùng glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho chức năng với na dư thu được về tối đa V lít khí H2 (đktc). Quý hiếm của V là

A. 3,36.

B. 11,20.

C. 5,60.

D. 6,72


Đáp án A

Nhận thấy CTPT của tất cả các chất trong X tất cả số nguyên tử C bằng số nguyên tử O

⇒ ∑nC/X = ∑nO/X = ∑nOH/X = nCO2 = 0,3 mol.

⇒ ∑nH2 = ( ∑nOH/X)/2 = 0,15 mol ⇒ VH2 = 3,36 lít


Cho tất cả hổn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho công dụng với na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Quý hiếm của V là: A. 5,60. B. 11,20. C. 3,36. D....

Cho tất cả hổn hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Quý giá của V là:

A. 5,60.

B. 11,20.

C. 3,36.

D. 6,72.


Ancol metylic CH3OH, etylen glicol C2H4(OH)2, glixerol C3H5(OH)3Bảo toàn số mol CnC = nCO2 =6,72/22,4 = 0,3mgoodsmart.com.vnà 3 ancol trên có số team OH = số CnOH=nC =0,3 molTa cóV = 3,36 lítChọn...

Ancol metylic CH3OH, etylen glicol C2H4(OH)2, glixerol C3H5(OH)3

Bảo toàn số mol C

*
nC = nCO2 =6,72/22,4 = 0,3mol

Mà 3 ancol trên có số team OH = số C

*
nOH=nC =0,3 mol

Ta có

*

*
*

*
V = 3,36 lít

*
lựa chọn C


Cho các thành phần hỗn hợp X có ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được 6,72 lít khíCO2(đktc). Cũng m gam X trên cho chức năng với mãng cầu dư thu được buổi tối đa V lít khíH2(đktc). Cực hiếm của V là

A. 3,36

B. 11,20

C. 5,60

D. 6,72


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol cùng glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho chức năng với mãng cầu dư thu được về tối đa V lít khí H2 (đktc). Cực hiếm của V là: A. 5,60. B. 11,20 C. 3,36 D....

Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X bên trên cho chức năng với mãng cầu dư thu được về tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 5,60.

B. 11,20

C.

Xem thêm: Cấu Tạo Của Nhiệt Kế - Cấu Tạo Và Cách Sử Dụng Nhiệt Kế Thủy Ngân

3,36

D. 6,72


Cho hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol cùng glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được 6,72 lít khíCO2(đktc). Cũng m gam X bên trên cho tính năng với na dư thu được về tối đa V lít khíH2(đktc). Quý giá của V là A. 3,36. B. 11,20 C. 5,60 D....

Cho tất cả hổn hợp X có ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khíCO2(đktc). Cũng m gam X bên trên cho tính năng với na dư thu được buổi tối đa V lít khíH2(đktc). Quý hiếm của V là

A. 3,36.

B. 11,20

C. 5,60

D. 6,72.


Chọn AHỗn phù hợp X bao gồm 3 chất là ancol metylic, etylen glicol cùng glixerol, nhưng lại chỉ bao gồm một giả thiết nên coi hỗn hợp X chỉ bao gồm một chất là ancol metylic.Theo bảo toàn nhân tố C với bảo toàn yếu tố H trong nhóm -OH, ta...

Chọn A

Hỗn đúng theo X có 3 hóa học là ancol metylic, etylen glicol với glixerol, dẫu vậy lại chỉ có một trả thiết đề nghị coi hỗn hợp X chỉ gồm một chất là ancol metylic.

Theo bảo toàn thành phần C và bảo toàn nhân tố H trong đội -OH, ta có

*


Cho hỗn hợp X có ancol metylic, etylen glycol và glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X bên trên cho tính năng với na dư thu được buổi tối đa V lít khí H2 (đktc). Quý hiếm của V là:

A. 3,36

B. 11,20

C. 5,60

D. 6,72


Đáp án A

Hướng dẫn

Sơ thứ phản ứng:

*

Ta thấy số mol H2 thu được luôn bằng số mol CO2 = 0,15 mol

→ V = 3,36 lít


Cho hh X tất cả ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được 6,72 lít khí CO2 (dktc). Cũng m gam X bên trên cho tính năng với na dư thu được về tối da V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là A. 3,36. B.11,20. C. 5,60....

Cho hh X tất cả ancol metylic, etylen glicol cùng glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được 6,72 lít khí CO2 (dktc). Cũng m gam X trên cho chức năng với mãng cầu dư thu được tối da V lít khí H2 (đktc). Quý hiếm của V là

A. 3,36.

B.11,20.

C. 5,60.

D.6,72.


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm Ancol metylic, etylenglicol với glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tính năng với na dư thu được tối đa V lít H2 (đktc). Cực hiếm của V là : A.3,36 B.11,2 C. 5,6 D....

Xem thêm: Mùa Đông Cây Bàng Vươn Những Cành Khẳng Khiu Như, Tập Đọc : Cây Bàng


Cho hỗn hợp X gồm Ancol metylic, etylenglicol với glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được 6,72 lít CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với na dư thu được buổi tối đa V lít H2 (đktc). Quý giá của V là :

A.3,36

B.11,2

C. 5,6

D. 6,72


Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol cùng glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Còn nếu lấy m gam X chức năng hết với na dư thì nhận được V lít H2 (đktc). Quý hiếm của V là A. 6,72 B. 4,48 C. 5,6 D....

Hỗn hòa hợp X có ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X chiếm được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Còn nếu lấy m gam X chức năng hết với na dư thì chiếm được V lít H2 (đktc). Quý hiếm của V là

A. 6,72

B. 4,48

C. 5,6

D. 2,8


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin học Công nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên