HỖN HỢP X GỒM METYL FOMAT

     

Câu 219248: Hỗn hòa hợp X bao gồm metyl fomat, anđehit acrylic và metyl acrylat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi kêt nạp hết sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thu được 9 gam kết tủa và trọng lượng dung dịch sút 3,78 gam. Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm metyl fomat

1,95.

B. 1,54.

C.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Hạng Trong Khai Triển Nhị Thức (2X-3)^2018

1,22.

D. 2,02.

Xem thêm: Top 17 Hàn Gọng Kính Nhựa Bị Gãy Gọng Cực Kỳ Đơn Giản Dễ Làm


Giải chi tiết:

- vì dùng 1 lượng dư Ca(OH)2 nên (n_CO_2 = n_CaCO_3 = 0,09,mol o n_C = 0,09mol)

với (m_dd m downarrow = m_CaCO_3 -(44n_CO_2 + 18n_H_2O) = 3,78 o n_H_2O = 0,07,mol o n_H = 0,14mol)

- Xét lếu hợp các chất trong X: HCOOCH3 (C2H4O2); CH2=CH-CHO (C3H4O) cùng CH2=CH-COOCH3 (C4H6O2)

⟹ nO = nH – nC = 0,05 mol

⟹ m = mC + mH + mO = 0,09. 12 + 0,14 + 0,05. 16 = 2,02 gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát