Hỗn hợp x gồm na và al cho m gam x vào một lượng dư nước thì thoát ra v lít khí

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm na và al cho m gam x vào một lượng dư nước thì thoát ra v lít khí


hỗn hợp X gồm Na và Al .Cho m gam X vào trong 1 lượng dư nước thì thoát ra V lít khí . Giả dụ cũng đến m gam X vào dd A .Cho dd A vào dd NaOH dư thì được 1,75 V lít khí .Thành phần % theo khối lg của na trong X là ? 


*

Ta thấy 1,75 lít > 1 lít 

Chứng tỏ phần chức năng với nước thì n na = n NaOH không chức năng hết n Al, còn phần sau là mới tác dụng hết 

Na + H2O --> NaOH + 1/2.H2 

x ---- ------ --------> x -----> x/2 

Al + NaOH + H2O --> NaAlO2 + 3/2.H2 

x 3x/2 

=> x/2 + 3x/2 = 1 x = 0.5 

Ta tính số mol bởi vì Al hiện ra là = 1.75 - 0.5/2 = 1,5 mol 

Al + NaOH + H2O --> NaAlO2 + 3/2.H2 

1 %Na = 29,87%hỗn thích hợp X có Na và Al .Cho m gam X vào trong 1 lượng dư nước thì bay ra V lít khí . Giả dụ cũng đến m gam X vào dd A .Cho dd A vào dd NaOH dư thì được 1,75 V lít khí .Thành phần % theo khối lg của na trong X là ? 


Câu 7 (ĐHKB – 2007): hỗn hợp X bao gồm Na với Al. Mang lại m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng mang lại m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí, (biết thể tích các khí đo trong cùng điều kiện), thành phần tỷ lệ theo cân nặng của mãng cầu trong X là?

A. 39,87% B. 77,31% C. 49,87% D. 29,87%
Xem thêm: Bài Thuyết Trình Tiếng Anh Về Đất Nước Việt Nam, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh

Hỗn hòa hợp X gồm Al cùng Cu. Mang lại 11,8 gam tất cả hổn hợp X vào dung dịch axit clohidric dư thấy bay ra 6,72 lít khí sinh hoạt đktc.

a) Viết PTHH

b) Tính thành xác suất về khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp X

c) Nếu cho 11,8 gam tất cả hổn hợp X bội phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, tính thể tích khí thoát ra ở đktc


Hòa tan hoàn toàn 5,49 gam các thành phần hỗn hợp A có Na, tía vào nước được dd B và 1,344 lít khí H2. Sục V lít khí CO2 vào dd B thì chiếm được lượng kết tủa béo nhất. Tính V ( biết những khí đo ở đktc ) 


Cho 16,4g các thành phần hỗn hợp X (magie cùng đồng) vào dd axitclohiđric 2M (có mang dư 25% lượng làm phản ứng) thì sau phản nghịch ứng chiếm được 3,6 lít khí kia đkta) Tính nguyên tố % cân nặng hỗn đúng theo Xb) Đã đem mấy gam dd axit ? biết trọng lượng riêng của dd axit là 1,08g/ml


a) mang đến 18,2 gam lếu hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào lượng 6,72 lít khí co vừa đủ. Tính cân nặng Fe thu được.

b) Hoà tan hết 0,2 mol X gồm Ca cùng Mg vào dd HCl thu được dd Y chứa a (g) muối hạt clorua. Mang đến dd Na2CO3 đến dư vào dd Y nhận được 18,4 gam kết tủa. Tính giá trị của a.


hòa tung 2,16 gam các thành phần hỗn hợp Na,Al,Fe vào nước dư thu được 0,448 lít khí và 1 lạng chất rắn X. Mang lại X vào dung dịch CuSO4 dư , thu được 3,2 gam Cu. Tính trọng lượng từng sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu


Lớp học tập trực tuyến

giờ đồng hồ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh


Xem thêm: Cho Xin Dàn Ý Bài Viết Số 3 Lớp 9 Hay Nhất, Please Wait

Lớp học trực đường

giờ đồng hồ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh