HỖN HỢP X GỒM VINYL AXETAT METYL AXETAT VÀ ETYL FOMAT

     

Hỗn đúng theo X tất cả vinyl axetat, metyl axetat với etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Xác suất số mol của vinyl axetat vào X là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm vinyl axetat metyl axetat và etyl fomat

+) Quy đổi hỗn hợp thành : $C_4H_6O_2$ và $C_3H_6O_2$, số mol lầ lượt là x với y

+) BTNT H => PT (1)

+) Từ khối lượng hỗn đúng theo X => PT (2)


Vinyl axetat (C4H6O2): (CH_3COOCH = CH_2)

Metyl axetat (C3H6O2): (CH_3COOCH_3,)

Etyl fomat (C3H6O2): (HCOOC_2H_5,,)

Quy đổi các thành phần hỗn hợp thành : (C_4H_6O_2) và (C_3H_6O_2)

(n_H_2O = dfrac2,1618 = 0,12,,mol)

Ta có : (left{ egingatheredn_C_3H_6O_2 = x,mol hfill \n_C_4H_6O_2 = y,mol hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered3x + 3y = n_H_2O = 0,12 hfill \74x + 86y = m_este = 3,08 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 0,03,mol hfill \y = 0,01,mol hfill \ endgathered ight.)

( o \% n_C_4H_6O_2 = dfrac0,010,01 + 0,03 cdot 100 = 25\% )


Đáp án nên chọn là: d


...

Bài tập có liên quan


Ôn tập chương 1 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Số đồng phân este ứng với cách làm phân tử C4H8O2 là


Khi mang lại 0,15 mol este đối chọi chức X tính năng với hỗn hợp NaOH (dư), sau khi phản ứng hoàn thành thì lượng NaOH bội nghịch ứng là 12 gam với tổng trọng lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu trúc của X hài lòng các đặc thù trên là


Este nào dưới đây khi bội nghịch ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?


Thủy phân hóa học X bằng dung dịch NaOH, chiếm được hai chất Y và Z đều sở hữu phản ứng tráng bạc, Z công dụng được cùng với Na sinh ra khí H2. Hóa học X là


Thực hiện phản ứng xà chống hoá chất hữu cơ X đối kháng chức với dung dịch NaOH thu được một muối Y với ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn 2,07 gam Z buộc phải 3,024 lít O2 (đktc) chiếm được lượng CO2 các hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y cùng với vôi tôi xút nhận được khí T gồm tỉ khối so với không khí bởi 1,03. CTCT của X là:


Đun 20,4 gam một hóa học hữu cơ A đơn chức với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được muối B và hợp chất hữu cơ C. Mang đến C phản bội ứng với na dư thu được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B cùng với NaOH rắn thu được khí D tất cả tỉ khối đối với O2bằng 0,5. Lúc oxi hóa C bằng CuO được hóa học hữu cơ E ko phản ứng cùng với AgNO3/NH3. Khẳng định CTCT của A?


Hai este X, Y gồm cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen vào phân tử. Mang đến 6,8 gam láo lếu hợp tất cả X cùng Y chức năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH làm phản ứng về tối đa là 0,06 mol, thu được hỗn hợp Z chứa 4,7 gam tía muối. Cân nặng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là


Khi đốt cháy trọn vẹn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra ngay số mol O2 sẽ phản ứng. Tên gọi của este là


Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên xuất phát điểm từ một axit cacboxylic solo chức và một ancol solo chức) nhận được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn vừa lòng X có vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Xác suất số mol của vinyl axetat trong X là


Este X tất cả các đặc điểm sau:

- Đốt cháy trọn vẹn X chế tạo thành CO2 với H2O có số mol bởi nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường thiên nhiên kiềm được chất Y (tham gia bội phản ứng tráng gương) và hóa học Z (có số nguyên tử cacbon bởi một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:


Một tất cả hổn hợp X tất cả hai chất hữu cơ đơn chức. Mang đến X bội phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau bội phản ứng, thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm hai muối của nhì axit cacboxylic với một rượu (ancol). Cho cục bộ lượng rượu thu được ở trên tính năng với mãng cầu (dư), ra đời 3,36 lít H2 (ở đktc). Các thành phần hỗn hợp X gồm


Cho m gam láo hợp bao gồm hai hóa học hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu được muối của một axit cacboxylic cùng một ancol X. Cho toàn bộ X chức năng hết với na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai hóa học hữu cơ đó là


Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam láo lếu hợp tất cả axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat với axit oleic, rồi hấp thụ toàn cục sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 (dư). Sau phản nghịch ứng thu được 18 gam kết tủa cùng dung dịch X. Trọng lượng X so với trọng lượng dung dịch Ca(OH)2 ban sơ đã biến hóa như gắng nào?


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X tất cả hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, nhận được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu đến m gam X tác dụng hết cùng với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thì nhận được 27,9 gam hóa học rắn khan, trong những số đó có a mol muối bột Y với b mol muối hạt Z (MY


Xem thêm: Nặn Bánh Bao Hình Con Vật Siêu Cute, Nặn Bánh Bao Hình Con Vật

Xem thêm: Gợi Ý Cách Chụp Màn Hình Máy Tính Win 8 Nhanh Và Đơn Giản, Chụp Màn Hình Win 8


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát