Câu 16 (Vdc): It Is Much More Difficult To Speak English Than To Speak French

     

Trong câu đối chiếu hơn/so sánh bằng, nếu đối tượng người dùng đầu sinh sống dạng “to V” thì đối tượng so sánh cũng phải ở dạng “to V”; giả dụ là V-ing thì yêu cầu cùng là V-ing.

Bạn đang xem: Câu 16 (vdc): it is much more difficult to speak english than to speak french

Tạm dịch: Nói giờ đồng hồ Anh nặng nề hơn nhiều so cùng với nói giờ Pháp.

= A. Nói giờ đồng hồ Anh nặng nề hơn nói giờ đồng hồ Pháp.

B, C không nên vì chưa có sự song hành về to lớn V và V-ing ở hai vế so sánh.

D. Nói giờ Pháp cực nhọc hơn nói tiếng Anh. => sai nghĩa


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on the answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Xem thêm: Cách Làm Mát Phòng Trọ Sinh Viên Đơn Giản Trong Mùa Hè, Unilever ViệT Nam

We almost gave up hope. At that time, the rescue tiệc ngọt arrived.


A. We were on the verge of giving up hope when the rescue buổi tiệc nhỏ arrived.


B. Had the rescue buổi tiệc ngọt not arrived, we wouldn"t have given up hope.


C. Only after the rescue tiệc ngọt arrived did we give up hope.


D. It was not until the rescue tiệc nhỏ arrived that we gave up hope.

Câu 2:


The expression "Curiously enough" is used because the author finds it strange that _____

A. Tennessee was the first state to lớn use half dimes


B. Vermont và Kentucky joined the Union in 1794


C. silver coins with fifteen stars appeared before coins with thirteen


D. no silver coins were issued until 1794

Câu 3:


The word "their" in line 1 refers to _________.
A. features
B. coins
C. stars
D. colonies

Câu 4:


If the work-force respected you, you wouldn"t need to lớn ______ your authority so often.
A. maintain
B. inflict
C. assert
D. affirm

Câu 5:


Many young people want lớn work for a humanitarian organization, ______?
A. doesn"t it
B. didn"t they
C. does it
D. don"t they

Câu 6:


Which of the following is NOT mentioned as the denomination of an American coin?
A. Half nickel
B. Half-dollar
C. Hall cent
D. Half dime

Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại goodsmart.com.vn


*

links
thông tin goodsmart.com.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


goodsmart.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Cháo Đậu Hà Lan Cho Be An Dặm 6 Tháng, Cách Nấu Cháo Đậu Hà Lan Cho Be 7 Tháng


Quên mật khẩu


Nhập showroom email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
rước lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
goodsmart.com.vn