Kmno4 k2so3 khso4 = h2o mnso4 k2so4

     

Câu 359267: Trong phương trình bội nghịch ứng: K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O. Tổng hệ số nguyên buổi tối giản sau thời điểm cân bằng của các chất thâm nhập phản ứng trên là:

A.

Bạn đang xem: Kmno4 k2so3 khso4 = h2o mnso4 k2so4

13.

B. 14.

C. 18.

D. 15.


Xác định số oxi hóa của những nguyên tố để tìm hóa học oxi hoá (KMnO4) và chất khử (K2SO3).

Xem thêm: Top 22 Bài Vè An Toàn Giao Thông Hay Nhất, Bài Dự Thi Tham Gia An Toàn Giao Thông Đường Bộ

Viết quy trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi vượt trình.

Tìm hệ số thích hợp cho hóa học oxi hóa và chất khử làm thế nào để cho tổng số electron cho bởi tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của những chất oxi hóa và hóa học khử vào sơ vật phản ứng, từ đó tính ra thông số của chất khử và hóa học oxi hóa.

Dùng phương pháp đại số nhằm tìm hệ số của những chất còn sót lại trong phương trình.


Giải chi tiết:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố thay đổi:

*

Vậy ta tất cả phương trình hóa học:

5K2SO3 + 2KMnO4 + a KHSO4 → b K2SO4 + 2MnSO4 + cH2O.

Bảo toàn nguyên tố K ta có: 2.5 + 2 + a = 2b

Bảo toàn nguyên tố S ta có: 5 + a = b + 2

Bảo toàn yếu tắc H ta có: a = 2c

Giải hệ bên trên ta có: a= 6; b = 9; c = 3.

Vậy phương trình hóa học sau thời điểm cân bởi là: 5K2SO3 + 2KMnO4 + 6 KHSO4→ 9K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O.

Xem thêm: Cách Pha Trà Hoa Cúc Táo Đỏ Kỷ Tử Ngon Chuẩn Vị, Trà Bông Cúc Nấu Táo Đỏ

Tổng thông số nguyên buổi tối giản sau khoản thời gian cân bằng của những chất thâm nhập phản ứng bên trên là: 5 + 2 + 6 = 13.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát