KHI CRACKINH HOÀN TOÀN MỘT ANKAN X THU ĐƯỢC HỖN HỢP Y

     

Cracking trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp Y, M Y = 58 bắt buộc sẽ có 1 chất có M lớn hơn 58 với 1 chất gồm M nhỏ hơn.

M Y = 58 nên chỉ có C6H14 mới tạo ra thành phầm có M lớn hơn 58

(Nếu là C5H12 bao gồm M = 72, cracking ra cả 2 sản phẩm đều phải có M bé dại hơn hoặc bởi 58 => không thỏa mãn). Phối hợp thêm câu trả lời => X là C6H14.
Bạn đang xem: Khi crackinh hoàn toàn một ankan x thu được hỗn hợp y

Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được bố thể tích tất cả hổn hợp Y (các thể tích khí đo sinh hoạt cùng đk nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 bởi 12. Cách làm phân tử của X là:


Craking n-butan chiếm được 35 mol các thành phần hỗn hợp A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần butan chưa bị craking. đưa sử chỉ có những phản ứng tạo ra các sản phẩm trên. Mang lại A qua bình nước brom dư thấy còn sót lại 20 mol khí. Nếu như đốt cháy hoàn toàn A thì chiếm được x mol CO2. Năng suất phản ứng tạo hỗn hợp A là:


Thực hiện phản ứng cracking m gam isobutan, thu được các thành phần hỗn hợp A gồm những hiđrocacbon. Dẫn các thành phần hỗn hợp A qua bình nước brom bao gồm hòa tan 6,4 gam brom. Nước brom mất màu hết, có 4,704 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm những hiđrocacbon bay ra. Tỉ khối khá B đối với hiđro bằng 117/7 . Quý giá của m là:


Craking 40 lít n-butan thu được 56 lít tất cả hổn hợp A tất cả H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần n-butan không bị craking (các thể tích khí đo ở cùng đk nhiệt độ và áp suất). Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các thành phầm trên. Năng suất phản ứng tạo tất cả hổn hợp A là:


Cracking V lít butan nhận được 35 lít hỗn hợp A gồm: H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một trong những phần butan không bị cracking. Cho các thành phần hỗn hợp A lội khôn xiết từ từ qua bình đựng brom dư thấy thể tích còn sót lại 20 lít. % butan đang phản ứng là:


Cracking 560 lít C4H10 chiếm được 1010 lít hỗn hợp khí X không giống nhau. Biết những thể tích khí đa số đo sinh hoạt đktc. Tính thể tích C4H10 chưa bị cracking


Cracking 1 hiđrocacbon X thu được hỗn hợp sản phẩm gồm metan, etan, eten, propan, propen với buten. X là:
Xem thêm: 13 Mẫu Thuyết Minh Hoa Mai Ngày Tết Hay ❤️️15 Mẫu Về Hoa Mai

Thực hiện phản ứng đề hiđro hóa một hiđrocacbon M thuộc dãy đồng đẳng của metan chiếm được một lếu láo hợp có H2 cùng 3 hiđrocacbon N, P, Q. Đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí N hoặc P, hoặc Q phần đông thu được 17,92 lít CO2 cùng 14,4 gam H2O (thể tích các khí sống đktc). Hãy xác định kết cấu của M?


Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang được V lít hỗn hợp A (đktc) cất 12%

C2H2 ;10% CH4 ; 78%H2 (về thể tích). Mang sử chỉ xẩy ra 2 phản nghịch ứng:

2CH4 à C2H2 + 3H2 (1)

CH4 à C + 2H2 (2)

Giá trị của V là:


Khi cracking một ankan khí ở đk thường nhận được một láo lếu hợp có ankan và anken trong những số đó có hai hóa học X và Y gồm tỉ khối đối với nhau là 1,5. Bí quyết của X và Y là:


Thực hiện tại phản ứng cracking hoàn toàn m gam isobutan, thu được hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon. Cho các thành phần hỗn hợp A qua dung dịch nước brom có hòa chảy 11,2 gam Br2. Brom bị mất màu hoàn toàn. Tất cả 2,912 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình brom, khí này còn có tỉ khối đối với CO2 bằng 0,5. Quý hiếm của m là:


Khi cracking hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích các thành phần hỗn hợp Y ( các thể tích khí đo làm việc cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất). Tỉ khối của Y đối với H2 bằng 12. Tìm công thức phân tử của X:


Hỗn phù hợp khí gồm etan cùng propan tất cả tỉ khối đối với hidro là 20,25 được nung trong bình với hóa học xúc tác để triển khai phản ứng đề hidro hóa. Sau 1 thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí tất cả tỉ khối đối với hidro là 16,2 gồm những ankan, anken cùng hidro. Tính năng suất phản ứng đề hidro hóa biết rằng tốc độ phản ứng của etan và propan là như nhau?


Khi thực hiện craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được các thành phần hỗn hợp A bao gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 cùng C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A nhận được x gam CO2 với y gam H2O. Quý hiếm của x với y khớp ứng là:
Xem thêm: Top 5 Ứng Dụng Tải Video Tốt Nhất Trên Điện Thoại Di Động, Ứng Dụng Tải Video Giúp Xem Phim Không Cần Wifi

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam