Khoảng Thời Gian Giữa Hai Lần Liên Tiếp Sợi Dây Duỗi Thẳng

     

Vật lý 12. Người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có 2 điểm khác trên dây không dao động, tốc độ truyền trên dây là 8m/s. Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là? Vật lý 12. Sóng dừng. Hướng dẫn chi tiết.

Bạn đang xem: Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng

Bạn đang xem: Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng

Bạn đang xem: Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng

Làm bài tập

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần dây duỗi thẳng- Vật lý 12.

VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 3 Vấn đề 3 Câu 28 Trắc nghiệm Trung bình

Trong một thí nghiệm về sóng dừng, trên một dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định. Người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có 2 điểm khác trên dây không dao động, tốc độ truyền trên dây là 8 m/s. Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là:

Dây hai đầu cố định, trên dây có 3 bó sóng nên

l =k λ2⇔1,2 = 3.λ2⇒λ=0,8 mf =vλ=80,8=10 Hz

Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng làT2 =12f=120=0,05 s

Hoặc chia sẻ link trực tiếp:

http://goodsmart.com.vn/cau-hoi-khoang-thoi-gian-lien-tiep-giua-hai-lan-day-duoi-thang-vat-ly-12--737

Sóng dừng là sóng được tạo ra do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ (thường là sóng tới và sóng phản xạ trên cùng một phương truyền sóng).

Khoảng cách 2 bụng sóng hay 2 nút sóng: λ2; Khoảng cách 1 bụng 1 nút kế tiếp : λ4

Bề rộng bụng 4A ,vmax=2.A.ω


*

Hình ảnh thí nghiệm sóng dừng trên dây có hai đầu cố định

Đặc điểm của sóng dừng

+ Nút sóng là những điểm dao động có biên độ bằng 0 hay đứng yên.

+ Bụng sóng là những điểm dao động với biên độ cực đại.


*

+ Khoảng cách giữa 2 bụng sóng hoặc 2 nút sóng liên tiếp: λ2.

+ Khoảng cách giữa 1 nút sóng và 1 bụng sóng liên tiếp:λ4.

+ Thời gian ngắn nhất giữa 2 lần duỗi thẳng : ∆t=λ2v=T2=12f.

Xem thêm: Cách Làm Whipping Cream Từ Bột Whipping Cream Malaysia, Cách Làm Kem Từ Bột Whipping Cream

+ Tại vị trí vật cản cố định, sóng tới và sóng phản xạ ngược pha nhau.

+ Tại vị trí vật cản tự do, sóng tới và sóng phản xạ cùng pha nhau.

+ Sóng dừng không có sự lan truyền năng lượng và truyền trạng thái dao động.

+ Ứng dụng của sóng dừng là xác định vận tốc truyền sóng, chế tạo nhạc cụ.

Điều kiện có sóng dừng trên dây 2 đầu cố định - Vật lý 12

Điều kiện có sóng dừng trên dây 2 đầu cố định:

l=kλ2=kv2f , λmax=2l

Số bụng :k , số nút :k+1

Chiều dài dây bằng số nguyên lần nửa bước sóng


*

Với v là vận tốc truyền sóng

f là tần số dao động của dây

Advertisement

Biến số liên quan

Bước sóng của sóng cơ - Vật lý 12

λ

Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

Đơn vị :m

Biên độ của dao động sóng cơ - Vật lý 12

AM

Biên độ của sóng cơ tại mỗi điểm không phụ thuộc vào vị trí so với nguồn phát .

Xem thêm: Thực Vật Quý Hiếm Là Gì, Bài 2 Trang 159 Sgk Sinh Học 6, Nêu Khái Niệm Thực Vật Quý Hiếm

Đơn vị :m

Tần số dao động của sóng cơ - vật lý 12

f

Tần số dao động của sóng cơ là số dao động mà sóng cơ thực hiện trong 1 s

Đơn vị:Hz

Vận tốc truyền sóng - Vật lý 12

v

Đơn vị :m/s

Bước sóng của sóng cơ - Vật lý 12

λ

Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

Đơn vị :m

Advertisement

Các chủ đề liên quan

Bài 3: Sóng dừng. Vấn đề 3: Điều kiện có sóng dừng.

Các câu hỏi liên quan

có 52 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý

Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là

Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là:

↳Trắc nghiệm Trung bình Câu hỏi yêu thích

Một dây đàn dài l = 80cm có hoạ tần bậc 2 là f=500Hz .Tốc độ truyền sóng trên dây là - Vật lý 12

Một dây đàn dài l=80 cm có hoạ tần bậc 2 làf=500 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

↳Trắc nghiệm Khó Câu hỏi yêu thích

Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng-Vật lý 12.

Chọn câu trả lời đúng. Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng để:

↳Trắc nghiệm Trung bình Câu hỏi yêu thíchAdvertisement

Lý thuyết sóng dừng. . Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng bao nhiêu?- Vật lý 12

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng:

↳Trắc nghiệm Dễ Câu hỏi yêu thích

Tốc độ truyền sóng trên dây là 40m/s. Coi biên độ lan truyền không đổi. Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng:- Vật lý 12

Một sợi dây mảnh AB không dãn, được căng ngang có chiều dàil=1,2 m , đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=1,5cos(200πt)(cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 40 m/s. Coi biên độ lan truyền không đổi. Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng:

↳Trắc nghiệm Dễ Câu hỏi yêu thích

Trên dây có sóng dừng, bề rộng một bụng sóng là? - Vật lý 12

Một sợi dây mảnh AB không dãn, được căng ngang có chiều dàil=1,2 m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=1,5cos(200πt)(cm). Trên dây có sóng dừng, bề rộng một bụng sóng là:

↳Trắc nghiệm Dễ Câu hỏi yêu thíchXem tất cả câu hỏi liên quanLàm bài tập

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Chính xácKhông chính xácBáo Lỗi

Các công thức liên quan

Định nghĩa sóng dừng - Vật lý 12 Điều kiện có sóng dừng trên dây 2 đầu cố định - Vật lý 12

Biến số liên quan

Bước sóng của sóng cơ - Vật lý 12

λ

Biên độ của dao động sóng cơ - Vật lý 12

AM

Tần số dao động của sóng cơ - vật lý 12

f

Vận tốc truyền sóng - Vật lý 12

v

Bước sóng của sóng cơ - Vật lý 12

λ

Advertisement
*

Ezydict.com - Từ Điển Tiếng Anh

advertize nghĩa là gì?amphibological nghĩa là gì? apple-butter nghĩa là gì?auriculars nghĩa là gì?

Từ Điển Phương Trình Hóa Học

AgNO3+FeCl2 → AgCl+Fe(NO3)2 H2SO4+Fe(OH)2 → H2O+FeSO4 NaOH+P2O5 → H2O+Na3PO4 NaOH+ZnCl2 → NaCl+Zn(OH)2 HNO3+Fe3C → H2O+NO2+Fe(NO3)3+CO2

Học IELTS Miễn Phí