Kiểm Tra 15 Phút Toán 7

     

Một xạ thủ khi phun súng, số điểm dành được sau những lần bắn được đánh dấu ở bảng sau:

8

9

10

9

9

10

8

9

10

7

9

8

10

8

9

8

7

9

10

10

10

9

9

9

Hãy mang đến biết:

a) dấu hiệu cần tò mò và số các giá trị của vệt hiệu.

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút toán 7

b) Số những giá trị khác biệt của vệt hiệu.

c) Lập bảng “tần số” và nêu dấn xét.


Đề bài

Một gia sư thể dục đo chiều cao (tính theo (cm)) của một nhóm học viên nam và khắc ghi ở bảng sau:

139

141

140

145

143

138

141

148

139

140

141

145

139

150

140

141

145

140

141

143

Hãy cho biết:

a) tín hiệu ở đấy là gì? lốt hiệu này còn có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Số các giá trị khác biệt của vết hiệu.

Xem thêm: Soạn Sinh Học Lớp 7 Bài 2 : Phân Biệt Động Vật Với Thực Vật, Giải Bài Tập Sinh Học 7 Sách Giáo Khoa

c) Lập bảng “tần số”.


Đề bài

Theo dõi số chúng ta nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng đánh dấu như sau

0

0

1

1

2

0

3

1

0

4

0

1

0

2

1

0

0

2

2

0

1

0

5

0

0

0

Hãy đến biết:

a) có bao nhiêu buổi học trong tháng đó?

b) dấu hiệu ở đó là gì?

c) Lập bảng “tần số” cùng nhận xét.

Xem thêm: Tải Tập Đọc Nhạc Số 2 Lớp 8 Bài Trở Về Su, Top 8 Tập Đọc Nhạc Số 2 Lớp 8 Có Nốt 2022


Đề bài

Thời gian giải một câu hỏi của một nhóm học viên được lưu lại ở bảng sau:

5

7

10

9

4

7

9

8

10

(9)

7

9

8

5

9

6

8

10

8

10

Hãy cho biết:

a) tín hiệu ở đấy là gì?

b) gồm bao nhiêu học viên làm bài xích kiểm tra?

c) Lập bảng “tần số” và rút ra thừa nhận xét.


Đề bài

Một siêu thị phát hành sách những thống kê lại số lượt quý khách đến mua sắm chọn lựa theo từng tháng trong thời điểm 2011 được lưu lại như sau:

*
“Two things are infinite: the universe & human stupidity; & I"m not sure about the universe.”