CÁCH LÀM BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6

     

Lớp 6 là thời điểm rất là quan trọng vì đây là lúc trẻ chuyển giao giữa cấp cho tiểu học và trung học tập cơ sở, các nội dung của lịch trình học mang tính học thuật hơn cố kỉnh vì những bài học làm cho quen như ở cấp tiểu học. Vì đó, cha mẹ, bạn lớn cần phải có sự thống kê giám sát và quan lại tâm ngặt nghèo hơn so với trẻ. Phụ huynh đề xuất cho bé nhỏ làm bài bác tập tiếng Anh lớp 6, nhất là các bài tập có tính bổ trợ các kỹ năng và kiến thức trên lớp. Bài viết này đang tổng hợp những bài tập giờ đồng hồ Anh liên quan đến lịch trình lớp 6 theo Unit nhằm phụ huynh tham khảo.

Bạn đang xem: Cách làm bài tập tiếng anh lớp 6


Nội dung chủ yếu Show
*

Làm bài bác tập giờ Anh lớp 6 để giúp đỡ trẻ củng cố kỹ năng được học tập trên lớp

I. Tổng hợp kiến thức và kỹ năng làm bài tập giờ Anh lớp 6 cơ bản

1. Làm bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 UNIT 1

a) bây giờ đơn

Đây là thì dễ dàng nhất trong tiếng anh, cũng chính là dạng nền tảng cho những thì sau này.

Công thức

Loại câu

Khẳng định

Phủ định

Câu nghi vấn

Câu có động từ khổng lồ be

S + is/ am/ are

S + is/ am/ are + not

Is/ Am/ Are + S ?

Câu có động trường đoản cú thường

S (I/ You/ We/ They) + V

S (He/ She/ It) + V (s/es)

S (I/ You/ We/ They) + dont + V

S (He/She/ It) + doesnt + V

Do/ Does + S + V?

b) lúc này tiếp diễn

Công thức

Thì hiện nay tại tiếp tục có cách làm khá đối chọi giản:

Câu khẳng định: S + is/ am/ are + Ving.Câu tủ định: S + is/ am/ are + not + VingCâu nghi vấn: Is/ am/ are + S + Ving?Trả lời: Yes, S + is/ are/am

No, S + is/are/am not.

2. Làm bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 UNIT 2

a) There is/ There are

Công thức

Khẳng định: There is a/an + N (số ít) | There are + N (số nhiều)Phủ định: There is not/ isnt a/an + N (số ít) | There are not/ arent + N (số nhiều)Nghi vấn: Is there a/ an + N (số ít)? | Are there (any) + N (số nhiều)?

Cách dùng

Dùng để biểu đạt sự mãi sau của một hay các sự thứ tại thời gian hiện tạiThere is: dùng với danh trường đoản cú số ítThere are: sử dụng với danh trường đoản cú số nhiều

Ví dụ


There is a cat on the table.There are many flowers in the garden.b) Giới từ chỉ chỗ chốnIn: trong

Ví dụ: There are a lot of people in the house.

On: trên >

Ví dụ: On the wall, many pictures were hung.

Behind: phía sau >

Ví dụ: There is a cafe behind/ in front of the park.

Between: thân (2 vật)

Ví dụ: Bas house is between the bakery và the florist.

Next to: bên cạnh

Ví dụ: cha is sitting next lớn his wife.

3. UNIT 3: hiện tại tại tiếp tục dùng để miêu tả thì tương lai

Đôi khi, bây giờ tiếp diễn hoàn toàn có thể được dùng để mô tả sự việc chắc hẳn rằng đã xảy ra về sau (thường là được lên chiến lược trước).

Ví dụ:

My family is coming khổng lồ see my brother in Germany next week.I am attending the Art Class tomorrow lớn pursue my interest.She is having an interview at the over of this week khổng lồ prepare for her report.

4. UNIT 4: đối chiếu hơn

Với tính từ bỏ ngắn:

S1 + to be + adj + er + than + S2

S1 + V + adv + er + than + S2

Ví dụ:

My brother is taller than you.This weather is hotter than that in the time of winter days.He runs faster than me

Với tính từ bỏ dài:

S1 + khổng lồ be + more + adj + than + S2

S1 + V + more + adv + than + S2

Ví dụ:

Lara is more beautiful than her older sister.She holds this bottle more especially than him.

Lưu ý: những tính từ bỏ như happy, early, easy, mặc dù là tính từ lâu năm (do gồm 2 âm tiết trở lên) nhưng áp dụng công thức của tính từ bỏ ngắn lúc so sánh.

5. UNIT 5

a) so sánh nhất

Với tính tự ngắn:

S + lớn be + the + adj + est + N

S + V + the + adv + est

Ví dụ:

My mom is the greatest person in the world.Lan is the tallest girl in the class.

Với tính từ bỏ dài:

S + khổng lồ be + the most + adj + N

S + V + the most + adv

Ví dụ:

Linh is the most intelligent student in my class.b) MustThể xác minh (must + V) miêu tả sự quan trọng hay bắt buộc.

Ví dụ:

He must go lớn bed earlier.

Thể che định (must not + V/ mustnt V) miêu tả ý cấm đoán, ko được phép.

Ví dụ:

You must not park here.


Passengers mustnt talk lớn the driver.

6. UNIT 6: Should/ Shouldnt

Câu khẳng định: S + should + V

Ví dụ: You should see a doctor.

Câu tủ định: S + shouldnt + V

Ví dụ: You shouldnt eat too many candies.

Câu nghi vấn: Should + S + V?

Ví dụ: Should he go to the dentist?

7. UNIT 7: Conjunction (and, so, but, because, although)

And: thêm/ bổ sung cập nhật một thứ vào trong 1 thứ khác

Ví dụ: I bởi vì morning exercise everyday to lớn keep fit and relax.

But: dùng để miêu tả sự đối lập, ngược nghĩa.

Ví dụ: He works quickly but accurately.

So: dùng để làm nói về một tác dụng hoặc một tác động của một hành động/ vụ việc được nói đến trước đó

Ví dụ: Ive started dating a soccer player, so now I can watch the trò chơi each week.

Although: dùng để biểu thị hai hành vi trái ngược nhau về mặt logic

Ví dụ: Although he is very old, he goes jogging every morning.

Because: dùng để biểu đạt nguyên nhân, lí do, vì vì

Ví dụ: I didnt go to lớn school today because it rained so heavily.

8. UNIT 8: Thì quá khứ đơn (Past simple)

Công thức:

Động từ khổng lồ be

Động tự thường

Câu khẳng định

S( I/ You/ We/ They) + were .

Xem thêm: Trước Một Cây Cầu Có Biển Giao Thông Ghi 10T. Số Đó Cho Biết Điều Gì?

S(He/She/It) + was

S + Ved

Câu phủ định

S( I/ You/ We/ They) + were not

S(He/She/It) + was not

Lưu ý: were not = werent, was not = wasnt

S + didnt + V nguyên thể

Câu nghi vấn

Was/ Were + S ?

=> Trả lời:

Yes, S + was/ were

No, S wasnt/ werent

Did + S + V nguyên thể?

=> Trả lời:

Yes, S + did


No, S + didnt.

Cách dùngDiễn tả hành động đã xảy ra/ không từng xảy ra trong vượt khứ.

Ví dụ: She visited Hanoi last month.

Diễn tả các hành động xảy ra tiếp tục trong thừa khứ.

Ví dụ: He woke up, had breakfast và came khổng lồ his school.

Diễn tả một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong thừa khứ.

Ví dụ: When I was listening to music, someone came.

Dùng trong câu điều kiện loại 2

Ví dụ: If someone told him, he would not vì this.

9. UNIT 9: Thì hiện nay tại ngừng (The present simple)

Công thức

Câu khẳng định: S + have/has + VpII.Câu bao phủ định: S + have/has + not + VpII.

Chú ý: have not = havent, has not = hasnt

Câu nghi vấn: Have/ Has + S + VpII?

Ví dụ: She has completed her homework.

She hasnt completed her homework.

Has she completed her homework?

Cách dùng

Diễn tả hành vi đã xong cho tới thời điểm hiện nay mà ko đề cập tới sự việc nó xẩy ra khi nào.

Ví dụ: I have graduated from university.

Diễn tả hành động được ban đầu tại 1 thời điểm trong vượt khứ cùng đang tiếp tục diễn ra.

Ví dụ: He has lived in Hanoi since he was born.

Diễn tả hành động đã từng làm trước đó và tại thời điểm hiện tại vẫn còn đấy làm.

Ví dụ: He has played basketball and now he is playing for the rồng team.

Diễn tả một ghê nghiệm bạn đã có được cho tới thời điểm hiện tại.

Ví dụ: Dream Girl was the best movie Ive ever watched.

10. UNIT 10: Thì tương lai đơn (The future simple)

Công thức

Khẳng định: S + Will + VPhủ định: S will + not/ wont + VNghi vấn: Will + S + V?

Ví dụ:

I will help her take care of her children.

I wont tell her the truth.

Cách dùng

Diễn đạt một ra quyết định tại thời điểm nói:

I miss her. I will go to lớn her house to see her.

Đưa ra lời yêu thương cầu, đề nghị, lời mời:

Will you go to this buổi tiệc nhỏ tonight?

Will you turn on the fan?

Diễn đạt dự đoán không tồn tại căn cứ:

I think people will not use computers after the 25th century.

11. UNIT 11: Câu điều kiện loại 1

Câu đk loại 1: là câu mà điều kiện có thực ở hiện tại. Điều kiện rất có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.Cấu trúc câu đk loại 1: If + S + V (hiện trên đơn), S + will + V

Ví dụ:

If I tell her everything, she will know how much I love her.

If it rains, we will not go to lớn the cinema.

Xem thêm: Nên Tẩy Da Chết Body Mấy Lần 1 Tuần ? 1 Lần Bao Nhiêu Phút? Nên Tẩy Tế Bào Chết Mấy Lần 1 Tuần

II. Làm bài bác tập tiếng Anh lớp 6

Phụ huynh rất có thể tham khảo phần bài bác tập giờ Anh lớp 6 đã có tổng hợp dưới đây để ôn luyện mang lại trẻ:


*

Hy vọng qua bài viết này, phụ huynh đang có thêm cho mình các gợi nhắc về quá trình làm bài bác tập giờ Anh lớp 6 mang đến trẻ. Cạnh bên kiến thức trên lớp, câu hỏi rèn luyện cùng củng cố những kiến thức này bằng phương pháp làm bài xích tập cũng vô cùng đặc biệt quan trọng và hữu ích.