LẬP BẢNG THỐNG KÊ CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG THỜI BẮC THUỘC LỚP 10

     

Hãy nêu những góp sức của hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu quang đãng Phục, Khúc thừa Dụ và Ngô Quyền trong cuộc tranh đấu giành chủ quyền thời Bắc thuộc.

Chi tiếtChuyên mục: bài xích 16: Thời Bắc trực thuộc và những cuộc đấu tranh giành chủ quyền dân tộc (từ cố gắng kỉ II TCN đến đầu thay kỉ X) (Tiếp theo)-Hai Bà Trưng:


+ chỉ huy nhân dân ta vượt mặt quân Đông Hán xâm lược, giành tự do tự chủ mang lại dân tộc.

Bạn đang xem: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời bắc thuộc lớp 10

+ chỉ đạo nhân dân ta tao loạn chống quân xâm lược nhà Hán để đảm bảo an toàn nền độc lập tự công ty vừa giành được.

-Lý Bí:

+ links với những hào kiệt nổi dậy khởi nghĩa phòng quân công ty Lương giành được chiến hạ lợi.

+ thành lập và hoạt động nhà nước Vạn Xuân độc lập, từ chủ.

-Triệu quang quẻ Phục:

+ Kế tục sự nghiệp của Lý Bí tổ chức cuộc kháng chiến chống quân xâm lược công ty Lương giành chiến thắng lợi.

-Khúc vượt Dụ:

+ chỉ đạo nhân dân nổi dậy giành thiết yếu quyền, tiến công đổ kẻ thống trị của công ty Đường.

+ Cuộc khởi nghĩa của Khúc thừa Dụ giành thành công đá khắc ghi sự chiến thắng về cơ bản của cuộc tranh đấu vũ trang rộng nghìn năm Bắc thuộc.

-Ngô Quyền :

+ Trừ khử tên nội phản Kiều Công Tiễn

+ chỉ huy trận tấn công ở sông Bạch Đằng đập chảy cuộc xâm lược của phòng Nam Hán.

+ Cuộc khởi nghĩa và thành công Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã mở ra một thời gian mới- giai đoạn độc lập, từ bỏ chủ dài lâu của dân tộc bản địa ta.

xem tiếp...


II. Cuộc chống chọi giành hòa bình (từ cố kỉnh kỉ Iđến đầu nỗ lực kỉ X)

1. Khái quát trào lưu đấu tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X.

Thời gian

Tên cuộc khởi nghĩa

Địa bàn

40

Hai Bà Trưng

Hát Môn

100, 137, 144

Nhân dân Nhật Nam

Quận Nhật Nam

157

ND Cửu Chân

Quận Cửu Chân

178, 190

ND Giao Chỉ

Quận Cửu Chân

248

Bà Triệu

Quận Giao Chỉ

542

Lý Bí

687

Lý từ bỏ Tiên

722

Mai Thúc Loan

776- 791

Phùng Hưng


819- 820

Dương Thanh

905

Khúc quá Dụ

938

Ngô Quyền

* thừa nhận xét

- nhìn trong suốt 100 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc tiếp tục vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc.

- những cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp, rộng lớn lớn, các cuộc khởi nghĩa nhân ái dân cả ba quận tham gia.

* Kết quả: những cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được cơ quan ban ngành tự nhà (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc quá Dụ).

* Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước phòng giặc nước ngoài xâm, ý chí tự công ty và ý thức dân tộc của dân chúng Âu Lạc.


*

2. Một trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

a. Khởi nghĩa 2 bà trưng năm 40 phòng nhà Đông Hán.

- mon 3 - 40 2 bà trưng phất cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Phúc lâu - Hà Tây) được nhân dân nhiệt liệt tận hưởng ứng.

- Hát Môn → Mê Linh → Cổ Loa → Luy Lâu

- chiếm lĩnh được Cổ Loa, Luy thọ buộc thái thú đánh Định trốn về Trung Quốc.

- Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên có tác dụng vua xây dựng tổ chức chính quyền tự chủ.

- Năm 42 đơn vị Hán không nên Mã Viện chuyển hai vạn quân lịch sự xâm lược.

- nhì Bà quyết chiến nghỉ ngơi Lãng Bạc, rút về Cổ Loa, rồi về Hạ Lôi và hy sinh tại Cấm Khê (Ba vì - Hà Tây).

- hai bà trưng tổ chức kháng chiến gan góc nhưng bởi vì chênh lệch về lực lượng, loạn lạc thất bại hai bà trưng hi sinh.


*

*

b. Cuộc khởi nghĩa của Lý túng và sự thành lập nước vạn Xuân 542-603


*

- Năm 542 Lý Bí link với các hào kiệt thuộc những châu ở khu vực miền bắc khởi nghĩa. Nghĩa quân sở hữu được thành long biên (Bắc Ninh). Lật đổ chính sách đô hộ ở trong nhà Lương.

- Năm 544 Lý túng bấn lên ngôi lập nước Vạn Xuân. Dựng đế kinh ở sông tô Lịch.

- Năm 544 đơn vị Lương mang quân xâm lược, Lý phái mạnh đế cần rút quân về Vĩnh Phúc, rồi Phú Thọ. Lý túng trao binh quyền cho Triệu quang Phục tổ chức kháng chiến tại đầm Dạ Trạch – Hưng Yên

- Năm 550 win lợi. Triệu quang Phục đăng vương vua (Triệu Việt Vương)

- Năm 571 Lý Phật Tử cướp ngôi.

- Năm 603 công ty Tùy xâm lược, nước Vạn Xuân thất bại.

c. Cuộc khởi nghĩa của Khúc thừa Dụ 905-938

- Năm 905, nhà Đường suy yếu, Khúc quá Dụ được quần chúng ủng hộ xâm chiếm Tống Bình, dành quyền tự công ty (giành chức máu độ sứ).

- Năm 907 Khúc Hạo lên thay thực hiện nhiều chính sách cải phương pháp về các mặt nhằm xây dựng chính quyền tự do tự chủ.

* Ý nghĩa

- Lật đổ ách đô hộ ở trong phòng Đường. Giành độc lập tự chủ.

- Đánh dấu chiến thắng căn bạn dạng trong cuộc đấu tranh giành hòa bình của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

d. Ngô Quyền và thắng lợi Bạch Đằng năm 938

- Năm 931, Dương Đình Nghệ vượt qua quân phái nam Hán duy trì quyền tự nhà .

- Năm 937 Ông bị Kiều Công tiễn ám sát để đoạt chức tiết Độ sứ .

- tháng 10-938 Ngô quyền đem quân tiến công Kiều Công Tiễn, Công Tiễn mong cứu công ty Nam Hán.

- Năm 938 quân phái mạnh Hán xâm lăng nước ta, Ngô Quyền chỉ đạo nhân dân giết chết tên làm phản tặc Kiều Công Tiễn và tổ chức triển khai đánh quân phái mạnh Hán bên trên sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược ở trong nhà Nam Hán.

* Ý nghĩa

- đảm bảo an toàn vững có thể nền hòa bình tự nhà của đất nước.

- xuất hiện một thời đại bắt đầu thời đại độc lập tự chủ dài lâu cho dân tộc.

- xong xuôi vĩnh viễn 1 ngàn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.


*

Bài 16

THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANHGIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TT)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Loài kiến thức:

- Biết được tính liên tục, rộng lớn, quần chúng trong cuộc tranh đấu giành hòa bình dân tộc của nhândân ta trong những thế kỷ I – IX. Tại sao là do cơ chế thống trị tàn nhẫn của phong loài kiến phươngBắc và niềm tin đấu tranh bất khuất, ko cam chịu đựng làm quân lính của nhân dân ta.

- trình bày được đầy đủ nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một vài cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:Hai Bà Trưng, Lý Bí, thắng lợi Bạch Đằng (938).

2. Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng khối hệ thống hóa loài kiến thức, lập bảng thống kê, áp dụng đồ để trình diễn diễn biến.3. Thái độ:

- giáo dục lòng căm phẫn xâm lược cùng đơ hộ.

- giáo dục lịng biết ơn những vị anh hùng của dân tộc, từ bỏ hào về những thành công oanh liệt của dân tộc.

Xem thêm: 1 Số Kiểu Tóc Nam Đẹp - Top 7 Kiểu Tóc Nam Đẹp Năm 2022

II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC:

- Lược thứ khởi nghĩa nhị Bà Trưng, lược đồ thành công Bạch Đằng (938).- Bảng thống kê lại về các cuộc khởi nghĩa.

- Tranh hình ảnh trong SGK.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC:1. Kiểm tra bài xích cũ:

Câu hỏi: Nêu cơ chế đơ hộ của cơ quan ban ngành phương Bắc đối với nhân dân ta.2. Reviews bài mới:

Trải qua không ít thế kỷ bị phong con kiến phương Bắc đô hộ từ thời điểm năm 179 TCN đến năm 938 quần chúng takhông kết thúc nổi dậy đương đầu giành độc lập. Để hiểu được xem liên tục, rộng lớn, tính chất quần chúngtrong cuộc chống chọi giành độc lập của quần chúng ta trong thời kỳ Bắc thuộc,chúng ta cùng tò mò bài 16.

3. Tổ chức các vận động dạy học:

Hoạt cồn của thầy với trò Kiến thức cơ bản

* vận động 1: trình diễn cuộc đấu tranhgiành hòa bình (thế kỷ I đến đầu thế kỷ X).- GV áp dụng bảng thống kê các cuộc đấu tranhtiêu biểu chuẩn bị theo mẫu.

I. Cuộc chống chọi giành tự do (thế kỷ I đến đầu thế kỷ X).

1. Khái quát trào lưu đấu tranh từ rứa kỷ I đếnthế kỷ X.

- GV yêu mong HS đưa ra nhận xét về các cuộc đấutranh của quần chúng. # ta thời Bắc thuộc.

- HS nhận xét, trả lời.

- GV thừa nhận xét, té sung, kết luận.

- GV phân tách lớp làm 4 nhóm, yêu cầu các nhómtheo dõi SGK. Mỗi nhóm theo dõi một cuộc khởinghĩa tiêu biểu theo nội dung:

+ thời gian bùng nổ khởi nghĩa.

- nhìn trong suốt 1.000 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc liêntiếp đứng dậy đấu tranh giành hòa bình dân tộc.

- các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tục rộng bự nhiều cuộc quần chúng. # cả 3 quận tham gia.

- Kết quả: những cuộc khởi nghĩa đã thành công lậpđược chính quyền tự nhà (Hai Bà Trưng, Lý Bí,Khúc vượt Dụ).

- Ý nghĩa: Thể hiện ý thức yêu nước kháng giặc

Thời gian Tên cuộc khởi nghĩa

40 hai Bà Trưng

100, 137, 144 quần chúng Nhật Nam

157 quần chúng. # Cửu Cân

178, 190 dân chúng Giao Chỉ

248 Bà Triệu

542 Lý Bí

687 Lý từ Tiên

722 Mai Thúc Loan

776 – 791 Phùng Hưng

905 Khúc quá Dụ


(2)

Hoạt động của thầy với trị Kiến thức cơ bản+ Triều đại lag hộ.

+ Địa bàn của cuộc khởi nghĩa.+ cốt truyện chính quyền khởi nghĩa.+ Kết quả, ý nghĩa.


- GV phân qui định thể:+ đội 1: nhì Bà Trưng.+ đội 2: Lý Bí.

+ team 3: Khúc quá Dụ

+ đội 4: thành công Bạch Đằng 938.

- HS quan sát và theo dõi SGK, bàn thảo nhóm, cử đại biểughi văn bản tóm tắt cuộc khởi nghĩa vào giấy vàtrình bày trước lớp.

- GV nhấn xét phần trình bày của những nhóm sauđó thực hiện từng bảng thống kê chi tiết về cáccuộc khởi nghĩa tiêu biểu của dân chúng ta thờiBắc thuộc, theo mẫu sau:

ngoại xâm, ý chí tự chủ và lòng tin dân tộc của nhândân Âu Lạc.

Cuộckhởinghĩa

Thời

gian Kẻ thù Địa bàn Tóm tắt diễn biến Ý nghĩa

Hai Bà

Trưng 3/40

NhàĐông

Hán

Hát Môn MêLinh, Cổ Loa,

Thủy Lâu

- tháng 3/40, 2 bà trưng phấtcờ khởi nghĩa được nhân dânnhiệt liệt hưởng trọn ứng chiếm phần đượcCổ Loa buộc Thái thú đánh Địnhtrốn về nước. Khởi nghĩa thắnglợi, Trưng Trắc lên làm vua xâydựng cơ quan ban ngành tự chủ.

- Năm 42, đơn vị Hán gửi hai vạnquân thanh lịch xâm lược. Nhì BàTrưng tổ chức triển khai kháng chiến anhdũng nhưng vì chênh lệch về lựclượng, hai bà trưng hy sinh.

- mở đầu cho cuộcđấu tranh phòng ápbức đô hộ của nhândân Âu Lạc.

- khẳng định khảnăng vai trò của phụnữ vào đấu tranhchống ngoại xâm.

Lý túng thiếu 542 LươngNhà quận long biên TơLịch

- Năm 542, Lý Bí link hào kiệtcác châu thuộc miền bắc bộ nước takhởi nghĩa lật đổ chính sách đô hộ.- Năm 544, Lý túng thiếu lên ngôi lậpnước Vạn Xuân.

- Năm 542, đơn vị Lương mang quânxâm lược, Lý túng trao binh quyềncho Triệu quang Phục tổ chứckháng chiến.

- Năm 550, Triệu quang đãng Phục lênngôi vua.

- Năm 571, Lý Phật Tử cướpngôi.

-Năm 603, đơn vị Tùy xâm lượcnước Vạn Xuân thất bại.

- Giành được độc lậptự nhà sau 500 nămđấu tranh bền bỉ.- khẳng định được sựtrưởng thành củaphong trào đấu tranhgiành chủ quyền củanhân dân ta thời Bắcthuộc.

KhúcThừaDụ

905 ĐườngNhà Tống Bình

- Năm 905, Khúc thừa Dụ đượcnhân dân ủng hộ tiến công chiếmTống Bình, giành quyền từ chủ(xưng tiết độ sứ).

- Năm 907, Khúc Hạo xây dựngchính quyền hòa bình tự chủ.

- Lật đổ ách đô hộcủa công ty Đường, giànhđộc lập trường đoản cú chủ.


(3)

Hoạt rượu cồn của thầy và trị Kiến thức cơ bản

Ngơ

Quyền 938

Nam

Hán Bạch Đằng

- Năm 938, bên Nam hán xâmlược nước ta. Ngô Quyền lãnh đạonhân dân giết bị tiêu diệt tên phản tặcKiều Công Tiễn và tổ chức triển khai đánhquân nam Hán trên sông BạchĐằng, đập tan thủ đoạn xâm lượccủa đơn vị Nam Hán.

- bảo đảm vững chắcnền độc lập tự chủcủa đất nước.

- xong vĩnh viễn1.000 năm đô hộ củaphong loài kiến phươngBắc.

4. Củng cố:

- Tính thường xuyên và to lớn của phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc.

- Đóng góp của nhị Bà Trưng, Lý Bí, Triệu quang Phục, Ngơ Quyền trong cuộc đấu tranh giành hòa bình thời Bắc thuộc.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Khoảng 5 Đến 7 Câu Nói Về Những Việc Em Và Người Thân Đã Làm Trong Dịp Tết

5. Dặn dò:

- học tập bài, trả lời câu hỏi trong SGK trang 86; sưu tầm bốn liệu định kỳ sử, tranh hình ảnh đền bái …các vị hero đấu tranh phòng áp bức đô hộ của phong kiến phương Bắc.