Liệt Kê Các Phần Tử Của Tập Hợp

     
- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập phù hợp conBài 5: Phép cùng và phép nhânBài 6: Phép trừ và phép chiaBài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: vật dụng tự triển khai các phép tínhBài 10: tính chất chia không còn của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết đến 2, mang đến 5Bài 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, cho 9Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một trong những ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước tầm thường và bội chungBài 17: Ước chung phệ nhất. Bội chung nhỏ dại nhấtTổng hợp triết lý Chương 1 (phần Số học Toán 6)

Mục lục


Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Tập phù hợp

Tập thích hợp là khái niệm cơ bạn dạng thường dùng trong toán học với cuộc sống. Ta gọi tập hợp thông qua các ví dụ.

Ví dụ:

+ Tập hợp các đồ thứ (sách, bút) đặt lên bàn.

+ Tập hợp học sinh lớp 6A.

+ Tập hợp các số tự nhiên to hơn 7.

+ Tập hợp các chữ loại trong hệ thống chữ loại Việt Nam.

2. Bí quyết viết tập hợp

+ thương hiệu tập hợp được viết bằng chữ cái in hoa như: A, B, C,…

+ Để viết tập hợp thông thường có hai phương pháp viết:

• Liệt kê các thành phần của tập đúng theo

Ví dụ: A = 1; 2; 3; 4; 5

• Theo đặc thù đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

Ví dụ: A = {x ∈ N| x

Các viết tập đúng theo được viết theo phong cách liệt kê các phần tử của tập đúng theo

Nên bí quyết viết và đúng là A = 1; 2; 3; 4

Chọn câu trả lời D.

Bạn đang xem: Liệt kê các phần tử của tập hợp


Câu 2: mang đến B = 2; 3; 4; 5. Chọn giải đáp sai trong số đáp án sau?

A. 2 ∈ B B. 5 ∈ B C. 1 ∉ B D. 6 ∈ B

Lời giải

Áp dụng cách thực hiện kí hiệu ∈:

+ 2 ∈ A gọi là 2 thuộc A hoặc là 2 thuộc bộ phận của A.

+ 6 ∉ A đọc là 6 ko thuộc A hay là 6 ko là phần tử của A.

Ta thấy 6 không là phần tử của tập hòa hợp B đề nghị 6 ∉ B

Chọn giải đáp D.


Câu 3: Viết tập phù hợp A những số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ tuổi hơn 10.

A. A = 6; 7; 8; 9 B. A = 5; 6; 7; 8; 9

C. A = 6; 7; 8; 9; 10 D. A = 6; 7; 8

Lời giải

Viết tập thích hợp A bên dưới dạng liệt kê những phân tử

Tập đúng theo A có các thành phần lớn rộng 5 và nhỏ tuổi hơn 10 bắt buộc A = 6; 7; 8; 9

Chọn lời giải A.


Câu 4: Viết tập phù hợp P những chữ cái không giống nhau trong các từ: “HOC SINH”

A. phường = H; O; C; S; I; N; H B. p. = H; O; C; S; I; N

C. p. = H; C; S; I; N D. p = H; O; C; H; I; N

Lời giải

Các chữ cái khác nhau trong các từ “HOC SINH” là: H; O; C; S; I; N.

Nên phường = H; O; C; S; I; N

Chọn giải đáp B.


Câu 5: Viết tập hòa hợp A = 16; 17; 18; 19 dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng

A. A = {x|15 Lời giải

Nhận thấy những số tự nhiên và thoải mái 16; 17; 18; 19 là những số từ nhiên lớn hơn 15 và nhỏ dại hơn 20.

Nên A = {x|15

Câu 6: cho tập phù hợp A = 1; 2; 3; 4 với tập hợp B = 3; 4; 5. Tập đúng theo C gồm các bộ phận thuộc tập A nhương không thuộc tập hòa hợp B là?

A. C = 5 B. C = 1; 2; 5 C. C = 1; 2 D. C = 2; 4

Lời giải

Các thành phần thuộc tập hơp A mà lại không nằm trong tập hòa hợp B là 1; 2

Nên tập hợp phải tìm là C = 1; 2

Chọn đáp án C.

Xem thêm: Những Bí Quyết Chống Mụn Sau Khi Ăn Đồ Nóng Để Luôn Có Làn Da Bóng Bẩy


Câu 7: đến tập hòa hợp A = 1; 2; 3; 4 và tập thích hợp B = 3; 4; 5. Tập đúng theo C bao gồm các bộ phận thuộc tập A lẫn tập vừa lòng B là?

A. C = 3; 4; 5 B. C = 3 C. C = 4 D. C = 3; 4

Lời giải

Các phần tử thuộc tập hợp A lẫn tập hợp B là 3;4.

Nên tập hợp bắt buộc tìm là C = 3; 4

Chọn lời giải D.


Câu 8: mang lại hình vẽ

*

Tập phù hợp D là?

A. D = 8; 9; 10; 12 B. D = 1; 9; 10 C. D = 9; 10; 12 D. D = 1; 9; 10; 12

Lời giải

Các số lớn hơn 22 và bé dại hơn bởi 27 là 23; 24; 25; 26; 27

Nên tập hợp phải tìm là A = 23; 24; 25; 26; 27

Chọn giải đáp C.


Câu 10: Tập hợp phường gồm những số từ nhiên to hơn 50 và không lớn hơn 57. Tóm lại nào tiếp sau đây sai?Tập hợp p. Gồm các số từ bỏ nhien lớn hơn 50 với không lớn hơn 57 là 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57

Nên tập hợp kia là phường = 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57

Có 58 ∉ phường

Chọn lời giải D.


Câu 11: mang lại hình vẽ sau

*

Tập hợp phường và tập thích hợp Q gồm?

A. phường = Huế; Thu; Nương ; Q = Đào; Mai

B. p. = Huế; Thu; Nương; Đào; Q = Đào; Mai

C. p = Huế; Thu; Nương; Đào; Q = Mai

D. phường = Huế; Thu; Đào; Q = Đào; Mai

Lời giải

Tập hợp phường gồm các bạn tên Đào; Huế; Nương; Thu

Tập đúng theo Q gồm chúng ta tên Mai; Đào

Nên ta có: phường = Huế; Thu; Nương; Đào; Q = Đào; Mai

Chọn giải đáp B.


Câu 12: mang đến hình vẽ sau:*

Tập vừa lòng C và tập hợp D gồm?

A. C = 102; 106 với D = 20; 101; 102; 106

B. C = 102; 106 và D = 3; 20; 102; 106

C. C = 102; 106 với D = 3; 20; 101

D.

Xem thêm: Trẻ Bị Nóng Trong Người Ăn Gì Cho Mát ? Bé Nóng Trong Người Nên Ăn Gì Cho Mát

C = 102; 106 với D = 3; 20; 101; 102; 106

Lời giải

Ta có: C = 102; 106 và D = 3; 20; 101; 102; 106

Chọn giải đáp D.


II. Bài bác tập từ bỏ luận

Câu 1: cho tập vừa lòng A là các chữ mẫu trong cụm từ: “Thành phố hồ Chí Minh”.

a) Hãy liệt kê các phần tử trong tập đúng theo A.

b) vào các tóm lại sau, tóm lại là đúng?

+ b nằm trong tập hòa hợp A

+ t ở trong tập thích hợp A

+ m ở trong tập vừa lòng A.

Lời giải

a) Các bộ phận trong tập đúng theo A là A = t; h; a; n; o; i; p; m

b) trong các kết luận, các kết luận chính xác là

+ t trực thuộc tập hợp A

+ m trực thuộc tập đúng theo A.


Câu 2: mang đến tập hợp A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 và B = 1; 3; 5; 7; 9

a) Viết tập hòa hợp C bao gồm các thành phần thuộc A nhưng lại không ở trong B