M + h2so4 đặc nóng

     

Câu 359347: Xét bội nghịch ứng: M + H2SO4 đặc → M2(SO4)n  + SO2 + H2O. Tổng hệ số cân bằng của những chất chế tạo ra thành là:

A.

Bạn đang xem: M + h2so4 đặc nóng

3n +1

B. 2n + 2

C. 5n +3

D. 3n


Xác định số oxi hóa của những nguyên tố nhằm tìm chất oxi hoá và chất khử.

Xem thêm: Ứng Dụng Của Tích Phân Tính Thể Tích Khối Tròn Xoay : Lý Thuyết Và Bài Tập

Viết quá trình oxi hóa và quy trình khử, cân đối mỗi thừa trình.

Tìm hệ số phù hợp cho chất oxi hóa và hóa học khử làm sao để cho tổng số electron cho bởi tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của các chất lão hóa và chất khử vào sơ vật phản ứng, từ kia tính ra hệ số những chất khác. Từ đó xác minh được tổng hệ số cân bằng của những chất chế tạo ra thành.


Giải bỏ ra tiết:

Xác định số thoái hóa của một số nguyên tố đổi khác trong bội nghịch ứng trên:

*

Vậy phương trình chất hóa học được cân bằng là:

2M + 2nH2SO4 đặc →M2(SO4)n  + nSO2 + 2nH2O.

Xem thêm: Từ Các Chữ Số 0 1 2 3 4 5 Có Thể Lập Được Bao Nhiêu Số Chẵn Gồm 4 Chữ Số Khác Nhau

Tổng hệ số cân bằng của những chất sinh sản thành là một trong những + n + 2n = 3n + 1.

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát