MA + MB NHỎ NHẤT

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm A(0;1;2), B(2;-2;1), C(-2;0;1), tìm tọa độ của điểm M thuộc mặt phẳng (apha): 2x+2y+z-3=0. Sao cho MA = MB = MC.Bạn đang xem: Tìm m thuộc (p) sao cho ma+mb nhỏ nhất


*

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(0;1;2), B(2;-2;1), C(-2;0;1) và mặt phẳng ( P ) : 2 x + 2 y + z - 3 = 0 . Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho M cách đều ba điểm A, B, C là

A.

Bạn đang xem: Ma + mb nhỏ nhất

M(-7;3;2)

B. M(2;3;-7)

C. M(3;2;-7)

D. M(3;-7;2)

Chọn B

Đặt M(x;y;z). Lập hệ 3 phương trình ba ẩn x,y,z từ phương trình mặt phẳng (P) và điều kiện MA=MB, MA=MC

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểmA(0;1;2), B(2;-2;1),C(-2;0;1)và mặt phẳng ( P ) : 2 x + 2 y + z - 3 = 0 .Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho M cách đều ba điểm A, B, C là


*

*

*

*

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(0;1;2), B(2;-2;1), C(-2;0;1)và mặt phẳng (P): 2x+2y+z-3=0. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho M cách đều ba điểm A, B, C là


Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(0;1;2), B(2;-2;1), C(-2;0;1) và mặt phẳng α có phương trình 2 x + 2 y + z - 3 = 0 .Biết rằng tồn tại duy nhất điểm M(a;b;c)thuộc mặt phẳng α sao cho MA = MB = MC. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 2 a + b - c = 0

B. 2 a + 3 b - 4 c = 41

C. 5 a + b + c = 0

D. a + 3 b + c = 0

Trong không gian cho hệ tọa độ Oxyz ba điểm A(0;1;2) B(2;-2;1) C(-2;1;0) và mặt phẳng (p): 2x +2y +z -3=0 Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho M cách đều A,B,C

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x - y + z + 3 = 0 và ba điểm A(0;1;2), B(1;1;1), C(2;-2;3)Tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho M A → + M B → + M C → nhỏ nhất là

A. M(0;0;−3)

B.M(1;1;−3)

C.M(−1;2;0)

D.M(2;1;−1)

Chọn C


Ta có G(1;0;2), ta tìm hình chiếu của G lên mặt phẳng (P) bằng cách tìm giao điểm của đường thẳng qua G vuông góc với mặt phẳng (P) với mặt phẳng (P).

Phương trình đường thẳng qua điểm G và vuông góc với mặt phẳng (P)


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(-3;0;0), B(0;0;3), C(0;-3;0)và mặt phẳng P : x + y + z − 3 = 0. Tìm trên (P) điểm M sao cho M A → + M B → − M C → nhỏ nhất

A.

Xem thêm: Câu Nói: Rừng Vàng Biển Bạc Đất Phì Nhiêu, Bài Thơ, Rừng Vàng Biển Bạc Đất Phì Nhiêu

M(3;3;-3)

C.M(3;-3;3)

D.M(-3;3;3)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x - 2y + z -1 = 0và điểm A (0; -2; 3), B (2; 0; 1). Điểm M (a; b; c)thuộc (P)sao cho MA + MBnhỏ nhất.

Giá trị củaa2+b2+c2bằng:

A. 41/4

B.9/4

C.7/4

D.3

Chọn B


Ta có A, Bcùng nằm về một phía của (P). Gọi A"đối xứng với Aqua (P)suy ra A" (-2; 2; 1). Ta có MA + MB = MA" + MB≥ BA". Dấu bằng xảy ra khi Mlà giao điểm của BA"và (P). Xác định được
. Suy ra Chọn B

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzcho A(-3;0;0), B(0;0;3), C(0;-3;0) và mặt phẳng (P): x+y+z -3 =0.Tìm trên (P) điểm M sao cho M A → + M B → - M C → nhỏ nhất

A.M(3;3;-3)

B.

Xem thêm: 7 Sự Thật Cực Kỳ Sai Về Mái Tóc Mái Bị Xoăn Tự Nhiên Có Nên Để Mái Thưa

M(-3;-3;3)

D.M(-3;3;3)


Follow Us


Có gì mới


Trending


tỷ lệ kèoChơi lô đề THABET tỷ lệ 1 ăn 99