MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH LẬP PHƯƠNG

     

 ( R=fracA’C2=fracsqrtAA’^2+AC^22=fracsqrtAA’^2+AB^2+AD^22=asqrt3 )

 
Bạn đang xem: Mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương

Cho hình lăng trụ tam giác đa số ABC.A’B’C’ có các cạnh đều bởi a. Tính diện tích S của khía cạnh cầu đi qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ bao gồm chiều coa bằng 4, đáy ABC là tam giác cân nặng tại A cùng với AB = AC = 2; BACˆ=120O. Tính diện tích mặt mong ngoại tiếp lăng trụ trên
Cho hình lăng trụ tam giác phần lớn ABC.A’B’C’ có AA’ = 2a, BC = a. Gọi M là trung điểm của BB’. Bán kính mặt mong ngoại tiếp khối chóp M.A’B’C’ bằng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông trên A, AB=a√3, BC = 2a, đường thẳng AC’ chế tạo với phương diện phẳng (BCC’B’) một góc 30O (tham khảo hình vẽ mặt dưới). Tính diện tích s S của mặt mong ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho
Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ bao gồm AB = a, AD = 2a, AA’ = 3a. Thể tích khối ước ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là
Cho hình lăng trụ tam giác phần lớn ABC.A’B’C’ có các cạnh đều bởi a. Tính diện tích s S của mặt cầu đi qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó


Xem thêm: Găng Tay Cao Su Siêu Bền Cao Cấp, Găng Tay Cao Su Siêu Dai Siêu Bền Cao Cấp

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có chiều coa bằng 4, lòng ABC là tam giác cân tại A cùng với AB = AC = 2; BACˆ=120O. Tính diện tích s mặt mong ngoại tiếp lăng trụ trên
Cho hình lăng trụ tam giác phần lớn ABC.A’B’C’ bao gồm AA’ = 2a, BC = a. điện thoại tư vấn M là trung điểm của BB’. Nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp M.A’B’C’ bằng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ bao gồm đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=a√3, BC = 2a, mặt đường thẳng AC’ sản xuất với khía cạnh phẳng (BCC’B’) một góc 30O (tham khảo hình vẽ bên dưới). Tính diện tích S của mặt ước ngoại tiếp hình lăng trụ sẽ cho
Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ bao gồm AB = a, AD = 2a, AA’ = 3a. Thể tích khối mong ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là
*Xem thêm: Những Câu Nói De Thương Về Cuộc Sống Tươi Đẹp, Buồn Vui, Lạc Quan, Tích Cực

Gọi S là hình phẳng giới hạn bởi đồ vật thị hàm số (H):y=(x−1)/(x+1) và các trục tọa độ. Lúc ấy giá trị của S bằng