Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với co2 bằng 2

     
Một este tạo vị axit solo chức với rượu đối kháng chức tất cả tỉ khối tương đối so cùng với khí CO2 bằng 2. Khi làm cho nóng este này với dung dịch NaOH tạo nên muối có cân nặng bằng 17/22 lượng este đã phản ứng. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của este này là


Bạn đang xem: Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với co2 bằng 2

Đáp án B

phụ thuộc tỉ khối tương đối so với khí CO2 bằng 2 => M = 88Gọi CTPT este là CxHyO2 .Ta gồm 12x + y + 32 = 88.

Xem thêm: Bói Vận Số Đào Hoa Bằng Ngày Sinh Vào 6 Ngày Âm Lịch Này, Vượng Vận Đào Hoa

=> 12x + y = 56 bằng phương pháp cho x chạy từ 1 đến 5 thấy x = 4 y = 8 thỏa mãn.=> C4H8O2Muối tạo ra racó cân nặng bằng 17/22 lượng este sẽ phản ứng=> Mmuối/Meste = 17/22 => Mmuối = 68 (RCOONa)=> R + 67 = 68=> R = 1 => R là H=> muối HCOONa=> este là HCOOC3H7=> lựa chọn BM este = 44. 2 = 88 => một số loại A ta gồm : KLPT este chia cho KLPT muối bột = 22/17 => C, D khác tỉlệ.=> B phù hợpDựa vào tỉ khối tương đối so cùng với khí CO2 bằng 2 Rightarrow M = 88Gọi CTPT este là CxHyO2 .Ta bao gồm 12x + y + 32 = 88. Rightarrow 12x + y = 56 bằng cách cho x chạy từ một đến 5 thấy x = 4 y = 8 thỏa mãn.Rightarrow C4H8O2Muối tạo nên racó trọng lượng bằng 17/22 lượng este vẫn phản ứngRightarrow Mmuối/Meste = 17/22 Rightarrow Mmuối = 68 (RCOONa)Rightarrow R + 67 = 68Rightarrow R = 1 => R là HRightarrow muối hạt HCOONaRightarrow este là HCOOC3H7Rightarrow chọn B phụ thuộc vào tỉ khối khá so với khí CO2 bởi 2 => M = 88Gọi CTPT este là CxHyO2 .Ta bao gồm 12x + y + 32 = 88. => 12x + y = 56 bằng cách cho x chạy từ là một đến 5 thấy x = 4 y = 8 thỏa mãn.=> C4H8O2Muối chế tạo ra racó cân nặng bằng 17/22 lượng este đã phản ứng=> Mmuối/Meste = 17/22 => Mmuối = 68 (RCOONa)=> R + 67 = 68=> R = 1 => R là H=> muối bột HCOONa=> este là HCOOC3H7=> chọn B


Xem thêm: Sự Bay Hơi Là Gì - Sự Ngưng Tụ Là Gì

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
kimsa88
cf68