Một Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Gấp Đôi Chiều Rộng

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sử Địa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật kia biết diện tích hình chữ nhật bằng 32cm2


*

*

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32cm2


Chia song nình chữ nhật theo chiều dài, ta được hai hình vuông vắn có diện tích bằng nhau, cạnh hình vuông đúng bởi chiều rộng hình chữ nhật.Diện tích mỗi hình vuông mới là: 32 : 2 = 16 m2.Cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 4 m.Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 4 x 2 = 8 mChu vi hình chữ nhật là: 24 m.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng


Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm, chiều dài gấp hai chiều rộng

a. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật

b. Một hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông đó.


a. Chiều nhiều năm hình chữ nhật là 12 x 2 = 24 (cm)Chu vi hình chữ nhật là (12 + 24) x 2 = 72 (cm)Diện tích hình chữ nhật là12 x 24 = 288 (cm2)b. Cạnh hình vuông là 72 : 4 = 18 (cm)Diện tích hình vuông là 18 x 18 = 324 (cm2) Đáp số: a. 72 cm, 288 cm2 /b. 324...

a. Chiều nhiều năm hình chữ nhật là

12 x 2 = 24 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là

(12 + 24) x 2 = 72 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là

12 x 24 = 288 (cm2)

b. Cạnh hình vuông vắn là

72 : 4 = 18 (cm)

Diện tích hình vuông vắn là

18 x 18 = 324 (cm2)

Đáp số: a. 72 cm, 288 cm2 /b. 324 cm2


Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Biết chiều rộng của hình chữ nhật bởi cạnh của một hình vuông có chu vi bằng 48cm. Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật.


Cạnh của hình vuông vắn bằng: 48 : 4 = 12 cmChiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông nên chiều rộng hình chữ nhật bởi 12cmChiều dài hình chữ nhật là: 12 × 2 = 24 cmChu vi hình chữ nhật là: (12+ 24) × 2 = 72 cmDiện tích hình chữ nhật là: 12 × 24 = 288 cm2 Đáp số: chu vi 72cm; Diện tích...

Cạnh của hình vuông vắn bằng:

48 : 4 = 12 cm

Chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông vắn nên chiều rộng hình chữ nhật bằng 12cm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

12 × 2 = 24 cm

Chu vi hình chữ nhật là:

(12+ 24) × 2 = 72 cm

Diện tích hình chữ nhật là:

12 × 24 = 288 cm2

Đáp số: chu vi 72cm; diện tích 288cm2


Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật kia biết diện tích hình chữ nhật bởi 32cm2


Giả thuyết cho: D=2R với DxR=32 => 2RxR=32 => RxR=16 => R=4 => D=8Vậy chu vi là (D+R)x2= (8+4)x2 = 24 cm.P/s: Chị giải theo cách phương trình chần chừ em có học chưa.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Truyện Thánh Gióng, Nêu Ý Nghĩa Truyện Thánh Gióng


Chai hình chữ nhật đó thành hai hình vuông :Diện tích từng hình chữ nhật là :32 : 2 = 16 ( cm2)=> Cạnh của mỗi hình vuông vắn là 4 cm bởi 4 centimet x 4 centimet = 16 cm2Chiều nhiều năm hình chữ nhật đang gấp gấp đôi cạnh của hình vuông !!!Chiều rộng hình chữ nhật sẽ bởi cạnh của hình vuông vắn !Chiều lâu năm hình chữ nhật đó là :4 x 2 = 8 ( cm )Chu vi hình chữ nhật chính là :( 8 + 4 ) x 2 = 24 ( cm )Đápsố : 24...

Chai hình chữ nhật kia thành hai hình vuông vắn :

Diện tích từng hình chữ nhật là :

32 : 2 = 16 ( cm2)

=> Cạnh của mỗi hình vuông vắn là 4 cm vị 4 centimet x 4 cm = 16 cm2

Chiều nhiều năm hình chữ nhật đã gấp gấp đôi cạnh của hình vuông !!!

Chiều rộng lớn hình chữ nhật sẽ bởi cạnh của hình vuông !

Chiều lâu năm hình chữ nhật chính là :

4 x 2 = 8 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật sẽ là :

( 8 + 4 ) x 2 = 24 ( centimet )

Đápsố : 24 cm


Một hình chữ nhật có diện tích bằng 450 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng.


gọi chiều dài là a, chiều rộng là b

a x b = 450cm2

a= b x 2

b x b x 2 = 450

b xb = 450 : 2 = 225

225 = 15 x 15. Vậy b = 15

a = 15 x 2 = 30

chu vi HCN là : ( 30 + 15 ) x 2 = 90 ( cm)

cô mình trị rồi. 100%


Một hình chữ nhật gồm chu vi bởi 48cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


nửa chu vi là:

48:2=24(cm)

chiều rộng lớn là:

24:(1+2)=8(cm)

chiều lâu năm là: 8.2=16(cm)

diện tích hình chữ nhật là: 16.8=128(cm2)

đáp số :128cm2


nửa chu vi của HCN là

48:2=24(m)

chiều lâu năm HCN là

24:(1+2)x2=16(m)

chiều rộng lớn HCN là

24-16=8(m)

DT của HCN là

16x8=128(m2)


Một hình chữ nhật có diện tích s bằng 450cm mét vuông. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng


Cho một hình vuông có diện tích s 81 cm 2và một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng chu vi hình vuông đó

A)tính chu vi hình vuông vắn đã cho

B)biết hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp đôi chiều rộng lớn tính diện tích s hình chữ nhật


a)Cạnh hình vuông là

81:9=9(cm)

Chu vi hình vuông vắn là:

9x4=36(cm)

b)Vìmột hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi chu vi hình vuông đó

nên chu vi hình chữ nhậtlà 36cm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

36:2=18(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

18:3x2=12(cm)

Chiều rộng lớn là:

12:2=6(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

12x6=72(cm2)

Đ/s...

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 9 Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ Của Thanh Hải, Mùa Xuân Nho Nhỏ


a)độ dài một cạnh của hình vuông là:vì 9*9=81 buộc phải độ dài một cạnh của hình vuông là9cmchu vi của hình vuông là:9*4=36(cm)b)nửa chu vi của hình chử nhật là:36:2=18(cm)tổng số phần bằng nhau là:2+1=3(cm)chiều dài của hình chử nhật là:18:3*2=12(cm)chiều rộng của hình chử nhật là:18-12=6(cm)diện tích hình chữ nhật là:12*6=72(cm2)đs:36cm;72cm2mình sẽ luôn đồng hành...

a)độ dài một cạnh của hình vuông là:

vì 9*9=81 buộc phải độ dài một cạnh của hình vuông là9cm

chu vi của hình vuông là:

9*4=36(cm)

b)nửa chu vi của hình chử nhật là:

36:2=18(cm)

tổng số phần bằng nhau là:2+1=3(cm)

chiều dài của hình chử nhật là:18:3*2=12(cm)

chiều rộng của hình chử nhật là:18-12=6(cm)

diện tích hình chữ nhật là:12*6=72(cm2)

đs:36cm;72cm2

mình sẽ luôn luôn đồng hành với bạn vào các bài toán,kết bạn với mình đi


cho một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó?. Biết diện tích hình chữ nhật đó là 32m2


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa học tự nhiên và làng hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên