Một hình chữ nhật có diện tích là 867

     

Một hình chữ nhật có diện tích s là 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật kia biết chiều rộng lớn bằng(frac34)chiều dài.Bạn đã xem: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng bằng ba phần tư chiều dài


*

Gọi chiều nhiều năm hình chữ nhật là x.Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có diện tích s là 867 cm2

=> chiều rộng lớn hình chữ nhật là 3/4.x.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có diện tích là 867

=> x.3/4x=867

=>x2.3/4=867

=>x2=867:3/4=1156=342

=>x=34 hoặc x=-34.

Mà chiều lâu năm của một hình chữ nhật luôn là số tự nhiên và thoải mái nên x = 34

=> Chiều rộng lớn là:

34 x ba phần tư = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật kia là:

(25,5 + 34) x 2 = 119(cm)


*

=> x.3/4x=867

=>x2.3/4=867

=>x2=867:3/4=1156=342

=>x=34 hoặc x=-34.

Xem thêm: Những Bài Hát Thiếu Nhi Về Gia Đình, Những Bài Hát Thiếu Nhi Hay Nhất Về Gia Đình

Mà chiều nhiều năm của một hình chữ nhật luôn luôn là số tự nhiên nên x = 34

=> Chiều rộng là:

34 x 3/4 = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật kia là:

(25,5 + 34) x 2 = 119(cm)

Đáp số:.................

Gọi chiều dài hình chữ nhật là x ( cm, x > 0 )

=> Chiều rộng lớn = 3/4x

Theo đề bài ta tất cả : x . 3/4x = 867

3/4x2= 867

x2= 1156

x =(pmsqrt1156=pm34)

x > 0 => x = 34

Vậy chiều dài hình chữ nhật = 34cm

Chiều rộng lớn hình chữ nhật = 34 . 3/4 = 51/2cm

Chu vi hình chữ nhật = ( 34 + 51/2 ) . 2 = 119cm

Gọi chiều nhiều năm HCN là(a)

=>Chiều rộng HCN là(frac34a)

=>SHCNlà:(a.frac34a=left(a.a ight)frac34=a^2.frac34=867cm^2)

(Rightarrow a^2=867divfrac34=1156)

(Rightarrow a=sqrt1156=34)

Chiều rộng HCN là:

(34.frac34=25,5left(cm ight))

PHCN:(34 + 25,5).2=119(cm)

Đ/s:..

Xem thêm: Những Tác Phẩm Văn Học Nổi Tiếng Nên Đọc Một Lần Trong Đời, Top 15 Cuốn Sách Văn Học Hay Nhất Mọi Thời Đại

Một hình chữ nhật có diện tích s là 867 cm2.Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng bằng 3 phần tư chiều dài

Một hình chữ nhật có diện tích s bằng 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật kia biết chiều rộng bằng ba phần tư chiều dài

Một hình chữ nhật có diện tích s bằng 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật kia biết chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều dài

một hình chữnhật có diện tích 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng lớn bằng 3 phần tư chiều dài

Một hình chữ nhật, một hình tam giác với một hình vuông vắn có chu vi bởi nhau. Chiều lâu năm hình chữ nhật gấp đôi chiều chiều rộng. Tam giác có bố cạnh bằng nhau. Tổng diện tích hình chữ nhật và hình vuông là 425 cm2. Tính cạnh của từng hình đó.

một hình chữ nhật có diện tích bằng 867cm2. Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều dài

Một căn vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi 2/3 chiều dài, biết 1/3 chiều dài khu vườn là 24m. Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật đó?