Một Hình Vuông Có Diện Tích Bằng 4/9

     

Một hình vuông vắn có diện tích bằng 4/9 diện tích s của một hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Bạn vẫn xem: Một hình vuông có diện tích bằng 4/9


*

Một hình vuông có diện tích s bằng 4/9 diện tích s của một hình bình hành gồm đáy 25cm và độ cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.

Bạn đang xem: Một hình vuông có diện tích bằng 4/9


*

diện tích hình bình hành là : 25 x 9 = 225 (cm2)

diện tích hình vuông là :(225 :9 )x 4 = 100(cm2)

vì diện tích hình vuông là mang cạnh nhân với chủ yếu nó cần cạnh của hình vuông vắn là : 100 :10 =10(cm)

Đ/S:10 cm

bài bác giải:

Diện tích hình bình hành kia là:

25 * 9 = 225 (cm2)

Diện tích hình vuông đó là:

225 * 4/9 = 100(cm2)

Đến phía trên ta coi cạnh hình vuông vắn là a,ta có:

a * a =100

Ta xét thấy chỉ bao gồm 10 rất có thể là a vì chưng 10*10=100

Nên cạnh hình vuông đó là 10 cm

Đáp số:10 cm

Một hình vuông vắn có diện tích bằng 4/9 diện tích s của một hình bình hành bao gồm đáy 25cm và độ cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Trả lời: Cạnh hình vuông đó dài làcm.

Diện tích của hình bình hànhđó là: 25 x 9 =225 (cm2)

Diện tích của hình vuôngđó là: 225 x 4/9 = 100(cm2)

Ta có: 100 = 10 x 10

Vậy cạch hình vuông là 10 cm2

Diện tích của hình bình hànhđó là: 25 x 9 =225 (cm2)

Diện tích của hình vuôngđó là: 225 x 4/9 = 100(cm2)

Ta có: 100 = 10 x 10

Vậy cạnhhình vuông là 10 cm2

Diện tích của hình bình hành kia là:25 x 9 =225 ﴾cm2﴿Diện tích của hình vuông vắn đó là:225 x 4/9 = 100﴾cm2﴿Ta có: 100 = 10 x 10Vậy cạnh hình vuông là 10 cm2

Học tốt nhaNguyễn Nhật Huy

Một hình vuông vắn có diện tích s = 4/9 diện tích của 1 hình bình hành gồm đáy 25cm và độ cao là 9cm. Tính cạnh của hình vuông.

Diện tích hình bình hành là:

25x9=225 (cm2)

Vì diện tích hình vuông = 4/9 diện tích hình bình hành => Diện tích hình vuông bằng: 225:9x4=100 (cm2)

Áp dụng cách làm tính diện tích hình vương vãi ta có:Shình vuông= axa ( với a là cạnh của hình vuông)

nhưng mà 100=10x10

Vậy cạnh của hình vuông vắn bằng 10

Một hình vuông có diện tích s bằng 4/5 diện tích s của một hình bình hành gồm đáy25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông?

bài bác giải

Diện tích của hình bình hành là :

25 x 9 = 225 ( cm2 )

Diện tích của hình vuông là :

225 x 4/5 = 180 ( cm2 )

Canhj của hình vuông vắn ko ra ( nó dư vượt . Hihi )

1 hình vuông có diện tích s bằng 4/9 diện tích của 1 hình bình hành có đáy 25cm và độ cao 9cm. Tính cạnh hình vuông

Diện tích của hình bình hànhđó là: 25 x 9 : 2 = 112,5 (cm2)

Diện tích của hình vuôngđó là: 112,5 x 4/9 = 50 (cm2)

Diện tích hình vuông có dạng : c x c = S

=> ko vĩnh cửu nha

Một hình vuông vắn có diện tích s bằng diện tích s của một hình bình hành có đáy 25cm và độ cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Trả lời: Cạnh hình vuông vắn đó lâu năm là ... Cm.

Xem thêm: 3 Cách Tải Video Trên Fb Về Điện Thoại, Cách Tải Video Trên Facebook Về Điện Thoại

Diện tích hình bành hành là :

25 x 9 = 225 ( cm2)

Ta thấy : 15 centimet x 15 cm = 225 cm2

Vậy 1 cạnh của hình vuông đó là 15 cm

Vì diện tích hình vuông vắn bằng hình bình hành phải diện tích hình vuông vắn là:

25 x 9 = 225 cm2

Vì 225 = 15 x 15

=> Cạnh hình vuông vắn là 15 cm

Ps:Nguyễn Việt Hoàngđề vừa đủ mà trên you không biết làm

Diện tích hình bình hành là:

25 x 9 = 255 ( cm2)

Vì diện tích hình vuông vắn = diện tích hình bình hành

=> Diện tích hình vuông vắn = 255cm2

Ta có:(sqrt255=15,96871942=15,9cm)

Diện tích hình vuông là:

15, 9 x 15, 9 = 252, 81 ( cm2)

Đ/s: ...

Đề có vụ việc thì phải

Diện tích hình bình hành là 25x9 =225 (CM2)

Suy ra diện tích hình vuông là 225 cm2

Vì 225 =15x15 yêu cầu cạnh hình vuông là 15 cm

Một hình vuông vắn có diện tích bằngdiện tích của một hình bình hành tất cả đáy 25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Trả lời: Cạnh hình vuông đó nhiều năm làcm.

Xem thêm: Giá Tủ Trưng Bày Bánh Kem Thanh Lý Tủ Mát Bánh Kem Cũ & Mới Chính Hãng Giá Rẻ

Diện tích hình bình hành là:

S= a.h = 25 x 9 = 225 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn là:

S= a.a

Mà Shình vuông=Shình bình hành

Nên SHình vuông= 225 cm2

Suy ra: a.a= 225

=> a = 15 cm

Một hình vuông vắn có diện tích bằngdiện tích của một hình bình hành bao gồm đáy 25cm và độ cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Trả lời: Cạnh hình vuông đó dài làcm.

Diện tích của hình bình hành đó là diện tích của hình vuông vắn là:

25x9=225(cm2)

Vì diện tích s của hình vuông vắn bằng 225 nhưng mà 225 = 15x15

=>Cạnh hình vuông sẽ bởi 15

Đáp số :15

Vì diện tích của hình bình hành = diện tích hình vuông vắn nên ta nói:

Diện tích hình vuông vắn là:

25 x 9 = 225 ( cm2)

Cạnh hình vuông vắn là:

Vì diện tích s = 225 mà diện tích = a x a = 15 x 15

Đáp số: 15cm