Một Người Bỏ Ra 42000 Đồng Tiền Vốn Mua Rau

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn mua rau

*

Một người chi ra 42000 đồng xu tiền vốn cài đặt rau . Sau khi bán hết số rau , tín đồ đó chiếm được 52.500 đồng . Hỏi :

a . Tiền bán rau bằng bao nhiêu tỷ lệ tiền vốn ?

b . Tín đồ đó bán được bao nhiêu tỷ lệ ?


*

Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn sở hữu rau . Sau khoản thời gian bán hết số rau củ , fan đó thu được 52 500 đồng . Hỏi 

a) Tiền chào bán rau bởi bao nhiêu phần trăm tiền vốn

b)Người kia lãi từng nào phần trăm 


*

bắt tắt 

Vốn : 42 000 đồng 

Bán : 52 500 đồng 

52 500 : 42 000 = .... %

Lãi : ...%

a, so với tiền vốn thì tiền cung cấp rau bằng :

52 500 : 42 000 = 1,25 = 125 %

b, Người này đã lãi :

125 % - 100 % = 25 %

Đáp số : a, 125% ; b, 25 %


1 người ném ra 42000 đồng tiền vốn sở hữu rau. Sau khoản thời gian bán hết số rau fan đó chiếm được 52500 đồng. Hỏi:

a. Tiền phân phối rau bởi bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b. Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?


một người ném ra 42.000 tiền vốn thiết lập rau.Sau khi cung cấp hết số rau,người đó thu được 52.500 đồng .Hỏi:

a)Tiền bán rau bằng bao nhiêu tỷ lệ tiền vốn?

b)Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?


Một người ném ra 42000 đồng xu tiền vốn tải rau . Sau thời điểm ban hết số rau củ , fan đó nhận được 52500 đồng . Hỏi

a, Tiền phân phối rau bởi bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?

b,Người này đã lãi bao nhiêu phần trăm


Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn download rau . Sau thời điểm ban hết số rau xanh , tín đồ đó nhận được 52000 đồng . Hỏi

a, Tiền chào bán rau bằng bao nhiêu xác suất tiền vốn ?

b,Người đó đã lãi từng nào phần trăm


a). So với số chi phí vốn thì số tiền buôn bán chiếm : 

52500 / 42000 = 1.25 =125 %

b).Số tiền người đó lãi :

 ( 52500 - 42000 ) /42000 = 0.25 =25 % 

Đáp số : a)125 %

b) 25%


Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn cài đặt rau, sau khi bán hết số rau bạn đó thu được 52 500 đồng. Hỏ

a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?


Một người bỏ ra 42000 đồng xu tiền vốn cài rau nhằm bán. Sau khi bán hết số rau đó thu được 52500 đồng. Hỏi bạn đó lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?


Người này lại số tiền là :

52500-42000=10 500<đồng>

so phan tram nguoi vị lai la:

10500:42000.100=25

DS:25 phần trăm


a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài xích b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc kế tiếp áp dụng hằng đẳng thức dề tính kế tiếp dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)


Đúng 0
phản hồi (0)

Một người ném ra 42000 đồng tiền vốn sở hữu rau. Sau thời điểm bán rau thu được 52 500 đồng.

Hỏi: a) Tiền cung cấp rau bằng bao nhiêu % chi phí vốn? b) Người này đã lãi từng nào phần trăm?
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Đường Đồng Mức Là Gì, Đường Đồng Mức Là Gì

Lớp 5 Toán
2
0
Gửi hủy

a) số chi phí vốn cung cấp rau là 

52 500:42 000=1,25=125%

b) số phần trăm người đó lãi là

125-100=25%

Đ/s a)125%

b)25%


Đúng 0

phản hồi (0)

tom tat : von: 42 000 dong

ban 52 500 dong

52 500 : 42 000 = .... %

lai ... %

a, so voi tien ban rau củ la 

52 500 : 42 000 = 1,25 = 125 %

nguoi vì chưng lai la

125 - 100 = 25%


Đúng 0
phản hồi (0)

Một người chi ra 42000 đồng tiền vốn để mua rau.Sau khi cung cấp hết số rau, ngời kia thu được 52000 đồng. Hỏi:

A) Tiền chào bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

B) tín đồ đó lãi bao nhiêu xác suất so với giá vốn? So với mức giá bán?


Lớp 5 Toán
0
0
gởi Hủy

Lớp học trực tuyến

Toán 5 - Cô hiền giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Mẫu Bài Cảm Nghĩ Về Ngày 20/11 Hay Nhất, Mẫu Bài Cảm Nghĩ Báo Tường 20/11 Hay Nhất

olm.vn hoặc hdtho
goodsmart.com.vn