MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC CÓ 5/8

     
Hãy nhập câu hỏi của bạn, goodsmart.com.vn đã tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với những câutrả lời có sẵn, các bạn hãy tạo thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Một trường tiểu học có 5/8

Bạn sẽ xem: Một trường đái học có 5/8

Một trường đái học có 5/8 số học viên xếp một số loại khá , 1 tháng 5 số học sinh xếp loại tốt , sót lại là học sinh xếp các loại trunh binh . Hỏi:

a , Số học sinh xếp các loại trung bình chiếm phần bao nhiêu xác suất số học sinh toàn trường? .

b , nếu như trường tiểu học đó có 400 học viên thì có bố nhiều học viên xếp các loại trung bình?

a) Số học sinh khá và tốt chiếm số phần là: 5/8 + 01/05 = 33/40

số học sinh trung bình chiếm phần số phần là: 1 - 33/40 = 7/40 = 17,5 %

vậy số học sinh tb chỉ chiếm 17,5 % số học viên toàn trường

b) số học sinh trung bình của trường đó là: 400 x 17,5 : 100 = 70 học tập sinh

a) Số học sinh khá và xuất sắc Chiếm số phần :

5/8 + 1/5 = 33/40 ( học viên )

Số học viên Trung bình là :

1 - 33/40 = 7/30 = 17/5 ( học sinh )

Vậy thì số học sinh trung bình chiếm phần 17,5% số học sinh của toàn trường

b) Số học sinh trung bình của trường là :

400 x 17,5:100 = 70 ( học sinh )

Đáp số : a) 17.5%

b) 70 học tập sinh

a. Số phần trăm học viên khá tốt của trường tiểu học tập là :

58+15=33/40=82,5/100=82,5%

Số phần trăm học viên đạt các loại trung bình là :

100% – 82,5% = 17,5%

b. Số học viên đạt các loại trung bình là :

400 ⨯ 17,5 : 100 = 70 (học sinh)

Đáp số : a. 18,5%

b. 70 học tập sinh.

Xem thêm: Cần Lắm Sự Quan Tâm, Lo Lắng, Yêu Cần Lắm Sự Quan Tâm, Lo Lắng

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà chúng ta cần!

Một trường đái học bao gồm 5/8 số học sinh xếp loại khá , 01/05 số học sinh xếp loại giỏi , còn sót lại là học sinh xếp loại trung bình . Hỏi:

a) Số học viên xếp một số loại trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm số học viên toàn ngôi trường ?

b) nếu như trường tiểu học đó tất cả 400 học viên thì có bao nhiêu học viên xếp loại trung bình ?

Đọc tiếp...

Xem thêm: Kiến Trúc Đền Hùng Có Bao Nhiêu Đền Chính Tại Đền Hùng Phú Thọ

So hoc sinh kha va gioi la:

5/8+1/5=33/40

so hoc sinh trung binh la:

so hoc sinh trung binh co so phan tram la:

400/100*17.5=70

D/s:..................hoc sinh

So hoc sinh kha va gioi la:

5/8+1/5=33/40

so hoc sinh trung binh la:

so hoc sinh trung binh teo so phan tram la:

400/100*17.5=70

D/s:..................hoc sinh

Một trường đái học bao gồm 5/8 số học sinh xếp nhiều loại khá, 1 tháng 5 số học viên xếp các loại giỏi, sót lại là học sinh xếp loai trung bình. Hỏi :

a) Số học viên xếp nhiều loại trung bình chiếm phần bao nhiêu tỷ lệ số học sinh toàn ngôi trường ?

b) nếu như trường tiểu học tập đó tất cả 400 học viên thì tất cả bao nhiêu học viên xếp nhiều loại trung bình ?

Đọc tiếp...

đánh giá Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ đồng hồ Việt lớp 5 Hỏi đáp tiếng Anh lớp 5 αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗