Một tụ điện có điện dung 10

     

Một tụ điện gồm điện dung (10mu F) được tích điện mang lại một hiệu điện thay xác định. Sau đó nối hai phiên bản tụ này vào trong 1 cuộn dây thuần cảm tất cả độ từ bỏ cảm 1H. Làm lơ điện trở của các dây nối, rước (pi ^2 = 10). Sau khoảng thời gian ngắn tốt nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ có mức giá trị bởi một nửa quý giá ban đầu?
Bạn đang xem: Một tụ điện có điện dung 10

Kể từ dịp nối (pha của q là 0) đến lúc điện tích trên tụ có giá trị bằng một nửa giá chỉ trị lúc đầu (pha của q là (fracpi 3)) => thời hạn ngắn độc nhất vô nhị là:

(t = dfracT6 = frac2pi sqrt LC 6 = dfrac2pi sqrt 10.10^ - 6.1 6 = dfrac1300s)


*
*
*
*
*
*
*
*

Phương trình giao động của năng lượng điện trong mạch xấp xỉ LC là (q = Q_0cos (omega t + varphi )). Biểu thức của cái điện trong mạch là:


Phương trình xê dịch của năng lượng điện trong mạch giao động LC là (q = Q_0cos (omega t + varphi )). Biểu thức của hiệu điện cầm trong mạch là:


Biểu thức của cường độ chiếc điện trong mạch giao động LC là (i = I_0cos (omega t + varphi )). Biểu thức của năng lượng điện trong mạch là:


Một mạch xê dịch gồm một tụ điện bao gồm điện dung (C = 10 pF) với cuộn dây thuần cảm tất cả độ từ bỏ cảm (L = 0,25 mH), cường độ cái điện cực lớn là (50 mA). Trên thời điểm thuở đầu cường độ cái điện qua mạch bởi không. Biểu thức của năng lượng điện trên tụ là:


Cho mạch giao động điện từ tự do gồm tụ điện có điện dung C = 1μF. Biết biểu thức cường độ loại điện vào mạch là i = 20cos(1000t + π/2) mA. Biểu thức điện áp thân hai bạn dạng tụ điện bao gồm dạng:


Một mạch giao động LC gồm điện áp 2 bản tụ là u = 5cos(104t) V, điện dung C = 0,4 μF. Biểu thức cường độ chiếc điện vào mạch là:


Mạch xê dịch gồm tụ điện gồm điện dung (C = 10nF)và cuộn dây thuần cảm có hệ số tử cảm (L = 10_mH). Tụ năng lượng điện được tích điện cho hiệu điện thế 12V. Tiếp nối cho tụ phóng điện trong mạch. Rước (pi ^2 = 10)và gốc thời hạn là thời gian tụ bước đầu phóng điện. Biểu thức của cái điện vào cuộn cảm là :


Mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm gồm độ từ bỏ cảm (L = 2mH)và tụ điện bao gồm điện dung (C = 5pF)Tụ được tích điện cho hiệu điện núm 10V, tiếp đến người ta khiến cho tụ phóng điện trong mạch. Nếu lọc gốc thời hạn là lúc tụ bước đầu phóng điện thì biểu thức của năng lượng điện trên bạn dạng tụ năng lượng điện là:


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết $C = 500 pF$, $L = 0,2mH$, $E = 1,5 V$. Rước $π^2= 10$. Tại thời điểm $t = 0$, khóa K chuyển từ là một sang 2. Thiết lập cấu hình phương trình màn biểu diễn sự phụ thuộc của năng lượng điện trên tụ điện C theo thời gian?


*

Một mạch dao động lí tưởng đang có dao cồn điện từtựdo với chu kì dao động T. Tạithời điểm t = 0, năng lượng điện trên một bạn dạng tụ năng lượng điện đạt cực hiếm cực đại. Điện tích trên bạn dạng tụ này bởi 0 sinh sống thời điểm trước tiên (kể từ t = 0) là:
Xem thêm: Hai Số Nguyên Tố Có Tổng Là 99. Số Nguyên Tố Lớn Là, Hai Số Nguyên Tố Có Tổng Là 99

Một mạch xê dịch điện từ bỏ LC lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần gồm độtựcảm 1 H và tụ điện bao gồm điệndung 10 μF. đem π2= 10. Lúc đầu, điện tích trên một phiên bản tụ năng lượng điện đạt quý hiếm cực đại. Điện tích trên tụ điện có mức giá trị bởi một nửa giá trị thuở đầu sau khoảng thời gian ngắn tuyệt nhất là:


Một mạch xê dịch điện từ bỏ LC lí tưởng tất cả cuộn cảm thuần tất cả độtựcảm 5μH cùng tụ điện tất cả điện dung 5 μF. Vào mạch có dao động điện tự tự do. Khoảng thời gian giữa nhị lần liên tục mà năng lượng điện trên một phiên bản tụ điện gồm độ lớn cực lớn là


Một mạch xê dịch điện từlí tưởng đang xuất hiện dao đụng điện từtựdo. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện rất đại. Sau khoảng thời gian ngắn tuyệt nhất Δt thì năng lượng điện trên phiên bản tụ này bằng một nửa quý giá cực đại. Chu kì giao động riêng của mạch xê dịch này là:


Một mạch xê dịch điện tự lí tưởng đang sẵn có dao động điện từtựdo. Biết năng lượng điện tích cực to trên một bạn dạng tụ điện là (4sqrt 2 mu C)và cường độ loại điện cực to trong mạch là (0,5sqrt 2 pi A)Thời gian ngắn nhất nhằm điện tích trên một bạn dạng tụ bớt từ q0đến (fracq_0sqrt 2 )là:


Một mạch dao động điện từlí tưởng đang xuất hiện dao rượu cồn điện từtựdo, thời điểm ban đầu điện tíchtrên tụ điện đạt giá bán trị cực to q0= 10-8C. Thời hạn ngắn nhất nhằm tụ phóng hết năng lượng điện là 2 μs. Cường độ hiệu dụng của loại điện trong mạch là:


Một mạch giao động điện trường đoản cú LC lí tưởng đang có dao động điện từtựdo. Biết năng lượng điện tíchcực đại bên trên một bạn dạng tụ năng lượng điện là q0= 1μC và cường độ cái điện cực to trong mạch là I0= 3π mA. Tính từ thời điểm điện tích bên trên tụ là q0, khoảng thời hạn ngắn độc nhất để mẫu điện trong mạch tất cả độ lớn bởi I0là:


Khi năng lượng điện trên tụ tăng trường đoản cú $0$ lên $0,5 m left( mu C ight)$ thì đôi khi cường độ dòng điện vào mạch xấp xỉ LC lí tưởng giảm từ $3pi left( mA ight)$ xuống (dfrac3sqrt 3 pi 2mA) . Khoảng thời gian xảy ra sự đổi thay thiên này là:


Trong mạch xấp xỉ điện trường đoản cú lí tưởng đang sẵn có dao động điện từtựdo. Biết thời gian để cường độdòng điện trong mạch sút từ giá trị cực lớn I0= 2,22 A xuống còn một phần là τ = 8/3 (μs). Ở những thời điểm cường độ cái điện vào mạch bằng không thì năng lượng điện trên tụ bằng:


Trong mạch xê dịch lí tưởng đang sẵn có dao hễ điện từ thoải mái với chu kỳ T. Biết tụ điện gồm điện dung (2nF) cùng cuộn cảm có độ tự cảm (8mH). Tại thời khắc t1, cường độ chiếc điện trong mạch tất cả độ to (5 mA). Tại thời gian t2 = t1 + 2π.10-6(s) điện áp thân hai bản tụ có độ lớn


Một mạch xấp xỉ lí tưởng có cuộn cảm thuần tất cả độ bốn cảm (L) cùng tụ điện gồm điện dung (C) đang sẵn có dao cồn điện từ tự do. Ở thời gian (t), loại điện qua cuộn dây bao gồm cường độ bởi (0) thì ở thời khắc (t + dfracpi sqrt LC 2)


Một mạch xấp xỉ LC lí tưởng tất cả cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm L cùng tụ điện gồm điện dung C đang xuất hiện dao hễ điện từ bỏ tự do. Điện tích trên một bản tụ ở thời gian t bao gồm dạng biểu thức (q = q_0cosleft( omega t + fracpi 2 ight)left( C ight)) (t tính bởi giây). Kể từ thời điểm lúc đầu (t = 0), sau khoảng thời hạn ngắn tuyệt nhất (10^ - 6s) thì điện tích trên bản tụ bằng 0. Tần số giao động của mạch này là


Cường độ dòng điện ngay tức khắc trong một mạch giao động là (i = 0,05cos 100pi t) (A). Hệ số tự cảm của cuộn dây là 2mH. đem (pi ^2 = 10). Điện dung với biểu thức năng lượng điện của tụ điện có giá trị nào sau đây?


Trong mạch xấp xỉ LC lý tưởng, đại lượng làm sao không thỏa mãn nhu cầu phương trình vi phân dạng (x"" - omega ^2x = 0), cùng với (omega = dfrac1sqrt LC ).
Xem thêm: Công Thức Tính Toán Học Lớp 3 Ôn Tập Các Bảng Nhân, Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 3

Một mạch dao động LC lí tưởng với (q) là điện tích trên tụ, (i) thuộc dòng điện tức thời trong mạch. Đồ thị biểu hiện sự nhờ vào của (q^2)vào (i^2)như hình vẽ. Bước sóng nhưng mạch thu được trong không khí là

*


Một tụ điện có điện dung (C = 0,202mu mF) được tích điện mang đến hiệu điện rứa (U_0). Cơ hội (t = 0), hai đầu tụ được đấu vào nhì đầu của một cuộn dây gồm độ từ bỏ cảm bởi (0,5H). Làm lơ điện trở thuần của cuộn dây cùng của dây nối. Lần thiết bị hai điện tích trên tụ bởi một nửa điện tích lúc đầu là ở thời khắc nào?