NÊU CÁC CƠ QUAN BÊN TRONG CỦA CÁ THỂ HIỆN

     
*

*

BÀI 33: CẤU TẠO vào CỦA CÁ CHÉP

Bài 1 trang 109 sgk Sinh 7

Nêu các cơ quan bên phía trong của thành viên hiện sự say đắm nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

Lời giải:

 Các cơ quan bên phía trong của thành viên hiện sự yêu thích nghi với cuộc sống ở nước:

- có có những lá mang mỏng mảnh cơ những mạch máu, đóng vai trò là phòng ban hô hấp, kêt nạp khí ôxi phối hợp trong nước với thải CO2 ra môi trường thiên nhiên nước.

- láng hơi: góp cá chìm nôi vào nước dễ dàng dàng, lúc phồng thì tăng trọng lượng của cá góp cá lặn xuống với khi xẹp làm cho giảm khối lượng của cá giúp cá ngoi lên.