Nguyên hàm cos^5x

     
Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Nguyên hàm của hàm số f(x) = cos(5x-2)

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Hàm số F(x) = ln|sin x – cos x| là một nguyên hàm của hàm số A. f ( x ) = sin x + cos x sin x - cos x B. f ( x ) = sin x - cos x sin x + cos x C. f ( x ) = 1 sin x + cos x D. f ( x ) = 1 sin x - cos x ...

Bạn đang xem: Nguyên hàm cos^5x


Hàm số F(x) = ln|sin x – cos x| là một nguyên hàm của hàm số

A. f ( x ) = sin x + cos x sin x - cos x

B. f ( x ) = sin x - cos x sin x + cos x

C. f ( x ) = 1 sin x + cos x

D. f ( x ) = 1 sin x - cos x


Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số\(f\left(x\right)=\cos x+\sin x\)sao cho nguyên hàm đó thỏa mãn điều kiện F(0)=1


Một trong các nguyên hàm của hàm số\(f\left(x\right)=\cos x+\sin x\)là hàm số\(\sin x-\cos x\). Từ định lí nếu hàm số f(x) có nguyên hàm F(x) trên khoảng (a,b) thì trên khoảng đó nó có vô số nguyên hàm và hai nguyên hàm bất kì của cùng một hàm cho trên khoảng (a,b) là sai khác nhau một hằng số cộng.

Xem thêm: Phân Tích Chất Trữ Tình Trong Lặng Lẽ Sa Pa Của Nguyễn Thành Long

suy ra mọi nguyên hàm số đã cho đều có dạng\(F\left(x\right)=\sin x-\cos x+C\), trong đó C là hằng số nào đó.

Xem thêm: Ô Che Nắng Cho Ô Tô - Ô Che Mưa Nắng Ô Tô, Giá Cập Nhật 1 Giờ Trước

Để xác định hằng số C ta sử dụng điều kiện F(0)=1

Từ điều kiện này và biểu thức F(x) ta có :

\(\sin0-\cos0+C=1\Rightarrow C=1+\cos0=2\)

Do đó hàm số\(F\left(x\right)=\sin x-\cos x+2\)là nguyên hàm cần tìm


Đúng(0)
Hàm số f ( x ) = cos x sin 5 x có một nguyên hàm F(x)bằng A. 1 8 sin 4 x B. - 1 8 sin 4 x + 1 C. 4 sin 4 x D. - 1 4 sin 4 x + 2 ...
Đọc tiếp

Hàm số f ( x ) = cos x sin 5 x có một nguyên hàm F(x)bằng

A. 1 8 sin 4 x

B. - 1 8 sin 4 x + 1

C. 4 sin 4 x

D. - 1 4 sin 4 x + 2


#Toán lớp 12
1
Cao Minh Tâm

Chọn D

∫ f ( x ) d x = ∫ cos x sin 5 x d x = ∫ 1 sin 5 x d ( s i n x ) = - 1 4 sin 4 x + C

Cho C = 2


Đúng(0)

Tìm họ nguyên hàm của hàm số

\(f\left(x\right)=\frac{2}{\sqrt{3}\sin x+\cos x}\)


#Toán lớp 12
7
Nguyễn Văn Toàn
Đúng(0)
Mai Linh

Ta có :

\(f\left(x\right)=\int\frac{dx}{\sqrt{3}\sin x+\cos x}=\frac{1}{2}\int\frac{dx}{\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x+\frac{1}{2}\cos x}=\frac{1}{2}\int\frac{dx}{\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}\)

\(=\int\frac{dx}{2\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)\cos^2\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)}=\int\frac{dx}{\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)}=\int\frac{d\left(\tan\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)}{\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)}=\ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)\right|+C\)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần Tháng Năm

goodsmart.com.vn


Học liệu Hỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tâm ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng Đóng