NGUYÊN HÀM CỦA TAN^3X

     
Sử dụng đồng nhất thức: $\tan ^3x=\tan ^2x.\tan x=(\frac{1}{\cos ^2x}-1)\tan x=\tan x.\frac{1}{\cos ^2x}-\frac{\sin x}{\cos x} $Ta được: $\int\limits f(x)dx=\int\limits \tan x.\frac{1}{\cos ^2x}dx-\int\limits \frac{\sin x}{\cos x}dx=\int\limits \tan xd(\tan x)+\int\limits \frac{d(\cos x)}{\cos x} $ $=\frac{1}{2}\tan ^2x+\ln|\cos x|+C $


Bạn đang xem: Nguyên hàm của tan^3x

*

*

Tìm họ nguyên hàm: $I =\int \tan\left( x + \frac{\pi }{3} \right) \cot\left( x + \frac{\pi }{6} \right)dx$
*

Xác định $a,b,c$ sao cho $F(x) = \left( {a{x^2} + bx + c} \right){e^{ - x}}$ là một nguyên hàm của $\varphi (x) = x\left( {1 - x} \right){e^{ - x}}$. Tính $I = \int\limits_0^1 {x\left( {1 - x} \right){e^{ - x}}dx} $


Xem thêm: Các Cấu Trúc Find It Adj ": Hiểu Để Dùng Đúng, Chuẩn, 101 Cấu Trúc Find Vi Diệu Có Thể Bạn Chưa Biết!

*

*

Tìm họ nguyên hàm: \(\int {\frac{{{x^2} - 1}}{{\left( {{x^2} + 5x + 1} \right)\left( {{x^2} - 3x + 1} \right)}}} dx\)
Tìm họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{1}{{\cos x\cos \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right)}}\)


Xem thêm: U Dây Và U Pha - Công Thức Tính

HÀM SỐHỆ PHƯƠNG TRÌNHHÌNH KHÔNG GIANLƯỢNG GIÁCBẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊTÍCH PHÂNPHƯƠNG TRÌNHSỐ PHỨCHÌNH TOẠ ĐỘ PHẲNGHÌNH TOẠ ĐỘ KHÔNG GIANTỔ HỢP, XÁC SUẤTDÃY SỐ, GIỚI HẠNMŨ, LÔGARITMỆNH ĐỀ, TẬP HỢPBẤT PHƯƠNG TRÌNHĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ - SỐ HỌCĐA THỨCHÌNH HỌC PHẲNGĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐH CỦA CÁC NĂMNăm 2013Năm 2014
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy xong hết luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua nhanh thật, giờ chả còn ai ở đây
*