Nguyên Lí Làm Việc Của Động Cơ Xăng 4 Kì

     

I, một số trong những khái nệm cơ bản.

Bạn đang xem: Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì

Bạn vẫn xem: trình bày nguyên lí làm việc của hộp động cơ xăng 4 kì

1, Điểm bị tiêu diệt của Pit-tông:

Điểmchết của Pit-tông là vị trí nhưng tại đó Pit-tông đổi chiều gửi động, tất cả 2 điểm chết.


*

Điểm chết trên (ĐCT) là điểm chết nhưng mà tại kia Pit-tông sống gần chổ chính giữa của trục khuỷu tốt nhất (H.21.1a).

Điểm bị tiêu diệt dưới (ĐCD) là điểm chết nhưng tại kia Pit-tông sinh sống xa trọng tâm của trục khuỷu duy nhất (H.21.1b).

2, hành trình của Pit-tông (S).


*

Hành trình của Pit-tông là quảng đường nhưng Pit-tông đi được giữa hai điểm bị tiêu diệt (S).

Khi Pittông di chuyển được một hành trình thì trục khuỷu tảo 180o.

Gọi R là bán kính quay của trục khuỷu thì S=2R

3, Thể tích toàn phần (Vtp) (Cm3 hoặc Lít).

Vtp là thể tích Xilanh ( thể tích không giới hạn bởi Xilanh, nắp máy cùng đỉnh pit-tông khi pittông nghỉ ngơi ĐCT (H 21.1a)

4, Thể tích buồng cháy (Vbc) (Cm3 hoặc Lít).

Vbc là thể tích xilanh khi pit-tông sống ĐCT (H 21.2b)

5, Thể tích công tác làm việc (Vct) (Cm3 hoặc Lít).

Vct là thể tích xilanh được số lượng giới hạn bởi 2 điểm bị tiêu diệt Vct= Vtp+ Vbc .(H 21.1c)

Nếu call D là đường kính xilanh ta tất cả (V_ct = fracpi D^3S4)

6, Tỉ số nén(varepsilon )

Tỉ số nén là tỉ số giữa Vtp với Vbc :(varepsilon = fracV_tpV_bc)

Động cơ xăng (varepsilon )= 6÷10.

Động cơ Điêzen (varepsilon )= 15÷21.

7, Chu trình thao tác của rượu cồn cơ


*

Khi cồn cơ thao tác trong xilanh diễn ra 4 quy trình nạp, nén , cháy - dãn nở , thải .

4 quá trình này được lặp đi tái diễn có tính chu kì .

4 quy trình đó chế tác thành 1 chu trình , tính từ bỏ khi ban đầu quá trình nạp đến khi xong quá trình thải .

8, Kì

Kì là phần của chu trình ra mắt trong thời gian một hành trình dài của pit-tông (tương đương vởi trục khuỷu con quay 1800)

Kết luận:

Chu trình được chấm dứt trong 2 kì ta gồm động cơ 2 kì ( trục khuỷu xoay 3600)

Chu trình được xong xuôi trong 4 kì ta bao gồm động cơ 2 kì ( trục khuỷu cù 7200 )

II, Nguyên lí làm việc của bộ động cơ 4 kì

1, Nguyên lí làm việc của bộ động cơ Điêzen 4 kì


*

a) Kì 1: Kì nạp:

Pittông đi từ ĐCT xuống ĐCD dựa vào trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp mở, xupáp thải đóng.

Bên vào xilanh rượu cồn cơ:

V tăng dần.

P sút dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa bên phía trong và phía bên ngoài xilanh phải không khí được hấp thụ vào xilanh cồn cơ.

b) Kì 2: Kì nén:

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT dựa vào trục khuỷu dẫn động, cả nhì xupáp đều đóng.

Bên trong xilanh rượu cồn cơ:

V giảm dần.

P và T tăng dần.

Cuối kì nén vòi phun vẫn phun tơi một lượng nguyên nhiên liệu điêzen vào phòng cháy hòa trộn cùng với khí nóng sản xuất thành hòa khí.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Cách Làm Mắm Đu Đủ Chay Giòn, Cách Làm Mắm Đu Đủ Chay Giòn Ngon, Cho Ngày Rằm

c) Kì 3: Cháy dãn nở - Kì nổ:

Nhiên liệu được xịt tơi vào buồng cháy (từ cuối kì nén) hòa trộn cùng với khí nóng tạo ra thành hòa khí.

Trong đk áp suất và nhiệt độ trong xilanh cao, trung khí tự bốc cháy tạo ra áp suất cao đẩy pít-tông đi xuống, qua thanh truyền làm trục khuỷu quay cùng sinh công.

Vì vậy, kì này còn được gọi là kì sinh công.

d. Kì 4: (Thải)

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT nhờ vào trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp đóng, xupáp thải mở.

Bên trong xi lanh rượu cồn cơ:

V bớt dần.

P tăng dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa phía bên trong và bên ngoài xilanh phải không khí được thải ra cửa ngõ thải.

Trong thực tế để nạp được nhiều hơn cùng thải được không bẩn hơn, các xupap được sắp xếp mở sớm với đóng muộn hơn ,đồng thời để quá trình cháy-dãn nở diễn ra tốt hơn, vòi phun cũng được sắp xếp ở phun ngơi nghỉ cuối kì nén, trước khi pít-tông lên tới mức DCT

Trong chu trình làm việc của động cơ 4 kỳ thì kỳ cháy dãn nở là kỳ duy nhất sinh công, các kỳ còn lại là các kỳ tiêu tốn công đang sinh ra.

Để nạp được nhiều hơn và thải được sạch hơn thì các xupáp được bố trí mở sớm hơn và đóng muộn hơn.

2, Nguyên lí thao tác làm việc của bộ động cơ xăng 4 kì

Nguyên lí thao tác của hộp động cơ Xăng 4 kì giống như như nguyên lí thao tác của động cơ Điêzen 4 kì. Chỉ khác ở 2 điểm sau:

Trong kì hấp thụ ở bộ động cơ Điêzen khí hấp thụ vào là ko khí, ở động cơ xăng khí nạp vào là hoà khí (hỗn hợp gồm xăng và ko khí)..

Cuối kì nén, ở động cơ Điêzen diễn ra quá trình phun nhiên liệu, ở động cơ xăng Bugi nhảy tia lửa năng lượng điện để châm cháy hòa khí..

III, Nguyên lí làm việc của hộp động cơ 2 kì.

1, Đặc điểm kết cấu của bộ động cơ 2 kì:


*

Sơ đồ kết cấu củađộng cơ xăng 2 kì

1- Bugi

2- Pit-tông

3- cửa thải

4- cửa ngõ nạp

5- Thanh truyền

6- Trục khuỷu

7- Cạc te

8- Đường thông cạc te vói cửa quét

9- cửa ngõ quét

10- Xi lanh

2, Nguyên lí thao tác của động cơ xăng 2 kì


a. Kì 1

Pít-tông đi từ ĐCT xuống ĐCD, vào xi lanh xẩy ra các quy trình cháy dãn nở, thải từ bỏ do, quét với thải khí.

Đầu kì 1, pit-tông sinh hoạt ĐCT (H 21.4a), khí cháy gồm áp suất cao đẩy pit-tông

Đi xuống làm trục khuỷu quay với sinh công, quy trình cháy dãn nở xong xuôi khi pit-tông bước đầu mở cửa ngõ quét 3 (H21.4b).

Từ khi pit-tông xuất hiện thải đến đển khi bắt đầu mở cửa ngõ quét (H 21.4c). Khí thải vào xi lanh tất cả áp suất cao qua cửa ngõ thải thoát ra ngoài, tiến trình này nói một cách khác là giai đoạn thải tự do.

Từ khi pit-tông xuất hiện quét cho tới khi cho tới ĐCD (H 21.4d) hoà khí bao gồm áp suất cao tự cacte qua con đường thông 8 và cửa quét bước vào xi lanh đẩy khí thải vào xi lanh qua cửa ngõ thải ra ngoài, tiến độ này được call là giai đoạn quét thải khí.

Đồng thời lúc pit-tông đi xuống tạm dừng hoạt động nạp cho tới khi pit-tông đến ĐCD, hoà khí trong cacte được nén đề nghị áp suất và nhiệt độ hoà khí tăng lên.

Pit-tông được bố trí đóng cửa nạp trước khi open quét đề xuất hoà khí trong cacte có áp suất cao.

b. Kì 2:

Pít-tông được trục khuỷu dẫn đụng đi từ bỏ ĐCD lên ĐCT, trong xi lanh diễn ra các thừa trìng quét-thải khí, lọt khí, nén, với cháy-dãn nở.

Lúc đầu cửa ngõ quét và cửa ngõ thải vẫn mở (H21.4d) hoà khí bao gồm áp suất cao từ cạcte qua đường thông 8 và cửa ngõ quét 9 vẫn thường xuyên đi vào xi lanh. Khí thải vào xi lanh qua cửa thải ra ngoài. Quá trình quét thải khí chỉ dứt khi pít-tông tạm dừng hoạt động quét (H21.4e)

Từ khi pit-tông ngừng hoạt động quét đến khi tạm dừng hoạt động thải (H 21.4g) thì một trong những phần hoà khí vào xi lanh bị lọt ra cửa thải ra ngoài. Quá trình này gọi là quy trình lọt khí.

Từ lúc pit-tông ngừng hoạt động thải tới lúc đến ĐCT (H 21.4a) quy trình nén mới thực sự diễn ra. Cuối kì 2 bugi nhảy tia lửa điện châm cháy hoà khí. Quá trình cháy bắt đầu.

Khi pit-tông đi từ ĐCD lên tạm dừng hoạt động quét và cửa nạp vẫn còn đấy đóng →áp suất vào cạcte giảm, pit-tông thường xuyên đi lên xuất hiện nạp 4, hoà khí trên phố ống nạp bước vào cacte nhờ việc chênh lệch áp suất.

Xem thêm: Lịch Sử Xã Hội Loài Người Trải Qua Mấy Giai Đoạn?  Bạn Có Biết Họ Như Nào Không?

3, Nguyên lí thao tác của hộp động cơ Điêzen 2 kì

Nguyên lí làm việc của hộp động cơ Điêzen 2 kì tương tự như nguyên lí thao tác của bộ động cơ xăng 2 kì. Chỉ khác ở hai điểm sau:

Cuối kì nén, ở bộ động cơ Điêzen diễn ra quá trình phun nhiên liệu, ở bộ động cơ xăng Bugi nhảy tia lửa điện.