NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH NAM

     
Nguyên nhân:- Mạc Đăng Dung đã tiêu diệt các gia thế đối lập, thâu tóm mọi quyền hành, cương vị như tể tướng.- Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp nơi ở Lê lập ra nhà Mạc (sử cũ call là Bắc Triều).- Năm 1533, Nguyễn Kim, một võ quan bên Lê chạy vào Thanh Hóa, lập một bạn thuộc chiếc dõi công ty Lê lên có tác dụng vua, lấy danh nghĩa "Phù Lê diệt Mạc" (sử cũ điện thoại tư vấn là phái nam Triều).Hậu quả: nhân dân đói khổ, quốc gia bị phân chia cắt.
*

Nguyên nhân:- Mạc Đăng Dung đã tiêu diệt các quyền năng đối lập, tóm gọn mọi quyền hành, cưng cửng vị như tể tướng.- Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp khu nhà ở Lê lập ra nhà Mạc (sử cũ gọi là Bắc Triều).- Năm 1533, Nguyễn Kim, một võ quan đơn vị Lê chạy vào Thanh Hóa, lập một fan thuộc dòng dõi đơn vị Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa "Phù Lê khử Mạc" (sử cũ gọi là phái mạnh Triều).Hậu quả: nhân dân đói khổ, non sông bị phân chia cắt.