NHÔM TÁC DỤNG VỚI NAOH

     

Câu hỏi :

Cho bột nhôm tác dụng với hỗn hợp NaOH (dư) nhận được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Trọng lượng bột nhôm đang phản ứng là


*