NÓI VỀ MÔN HỌC YÊU THÍCH BẰNG TIẾNG ANH

     

Đề tài viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích rất thịnh hành trong những đề thi, đề khám nghiệm viết. Từng ngày họ phải học tương đối nhiều môn học tập trên trường, có lẽ ai cũng có môn mếm mộ và môn không ham mê riêng. Lúc này hãy thuộc goodsmart.com.vn mày mò về cách viết đoạn văn giờ đồng hồ Anh về môn học yêu thích xuất xắc nhất.

Bạn đang xem: Nói về môn học yêu thích bằng tiếng anh


*
Cách viết đoạn văn giờ đồng hồ Anh về môn học yêu mếm hay nhất

1. Bố cục bài viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học yêu thích

Bất nhắc là viết về chủ thể gì thì bài viết cũng đầy đủ phải tương đối đầy đủ 3 phần mở đoạn, thân đoạn cùng kết đoạn.

Phần mở đoạn

Giới thiệu tổng quan về môn học mà chúng ta yêu thích. Có thể tham khảo một trong những câu gợi nhắc mở đầu bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học ưa chuộng dưới đây.

My favourite subject is + thương hiệu môn học: Môn học hâm mộ của tôi là…I’m interested in/ keen on/ enjoy/ like/ love + thương hiệu môn học: Tôi thích…I’m into + tên môn học: Tôi đam mê…I + has/ have + tên môn học + thời gian + in my school: Tôi có môn học…Tên môn học tập + plays an important role in both education và daily life: … vào vai trò quan trọng đặc biệt trong cả giáo dục và cuộc sống đời thường hàng ngày.

Phần thân đoạn

Đây là phần bao gồm của đoạn văn. Vào phần thân đoạn, các bạn hãy đưa ra luận điểm nắm rõ cho vấn đề điểm chính. Một số trong những luận điểm bạn cũng có thể triển khai như:


*
Bố cục nội dung bài viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học yêu thích
Why vì chưng you lượt thích this subject? – trên sao mình thích môn học này?What knowledge does the subject bring you? – Môn học sở hữu lại cho bạn những kiến ​​thức gì?How bởi vì you apply that subject in your life? – Bạn áp dụng môn học kia trong cuộc sống như nỗ lực nào?What did you achieve in this subject? – Bạn đạt được thành tích gì vào môn học này?

Phần kết đoạn

Ở phần cuối nội dung bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích, hãy nêu tình cảm của bản thân với môn học và sự quyết tâm chinh phục môn học ấy của bạn.

Ví dụ:

I love English very much and I will try to study lớn be joined in the school’s English proficient student team.Tôi rất hâm mộ môn giờ Anh cùng tôi sẽ nỗ lực học tập sẽ được tham gia team tuyển học tập sinh tốt Tiếng Anh của trường.

2. Tự vựng thường dùng để làm viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học yêu thích

Maths /mæθs/: Toán họcPrimary /ˈpraɪ.mər.i/: Sơ cấp, đầu tiênStruggling /ˈstrʌɡ.lɪŋ/: Chật vật, khó khănPuzzle /ˈpʌz.əl/: Câu đố.Quadratic equation /kwɒdˌræt.ɪk ɪˈkweɪ.ʒən/: Phương trình bậc hai.Formula /ˈfɔː.mjə.lə/: Công thức.Music /ˈmjuːzɪk/: Âm nhạcArt /ɑːrt/: Mỹ thuậtKnowledge /ˈnɒl.ɪdʒ/: kiến thứcEnjoyment /ɪnˈdʒɔɪ.mənt/: sự mê say thúEnglish /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/: tiếng Anh
*
Từ vựng thường dùng để làm viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học tập yêu thích
Passion /ˈpæʃ.ən/: Niềm đam mê.Circumstance /ˈsɜː.kəm.stɑːns/: hoàn cảnh, tình huống.Spanish /’spæniʃ/: giờ đồng hồ Tây Ban NhaGeography/dʒiˈɒɡrəfi/: Địa lýHistory /ˈhɪstəri/: định kỳ sửEpic /ˈep.ɪk/: Có đặc thù sử thi.Majestic /məˈdʒes.tɪk/: Tráng lệ, oai vệ nghiêm.Empire /ˈem.paɪər/: Đế chế.Revolution /ˌrev.əˈluː.ʃən/: phương pháp mạng.Archaeologist /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/: bên khảo cổ.Science /saɪəns/: Khoa họcInformation Technology /ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/ : công nghệ thông tinPhysical Education /ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/: Thể dụcAchievement /əˈtʃiːvmənt/: thành tựu, thành tíchBenefit /ˈbenɪfɪt/: lợi íchLiterature /ˈlɪtərətʃər/: Văn họcBiology /baɪˈɒlədʒi/: Sinh họcPhysics /ˈfɪzɪks/: vật lýChemistry /ˈkemɪstri/: Hóa họcAlgebra /ˈældʒɪbrə/ Đại sốFavorite /ˈfeɪ.vər.ɪt/: được yêu thương thíchEssential /ɪˈsenʃl/: đề xuất thiết, quan trọngAmazing /əˈmeɪzɪŋ/: thú vị, xuất xắc vờiGeometry /dʒiˈɑːmətri/: Hình họcCivic Education: giáo dục công dânInformatics /ˌɪnfəˈmatɪks/: Tin họcExplore /ɪkˈsplɔː(r)/: khám pháExercise /ˈeksəsaɪz/: luyện tập, rèn luyệnTechnology /tɛkˈnɒlədʒi/ Công nghệPolitics /ˈpɒlɪtɪks/: bao gồm trị họcPsychology: /sʌɪˈkɒlədʒi/: tư tưởng họcCraft /krɑːft/: Thủ côngAstronomy /əˈstrɒnəmi/: Thiên văn họcEconomics /iːkəˈnɒmɪks/: kinh tế họcSocial Science: công nghệ xã hộiPhilosophy /fɪˈlɒsəfi/: Triết họcNational Defense Education: giáo dục quốc phòng

3. Những mẫu câu gợi nhắc cho bài viết về môn học thương yêu bằng tiếng Anh

My favourite subject in high school is…Môn học hâm mộ của tôi sinh hoạt trường là…I’m interested in/keen on/into…Tôi thích/đam mê…The first/second/third reason I lượt thích that subject is that…Lý vày đầu tiên/thứ hai/thứ tía tôi ưa thích môn học đó là……plays an important role in both education và daily life.

Xem thêm: Cách Thờ Cúng Phật Bà Quan Âm Từ A, Mẫu Bàn Thờ Mẹ Quan Âm Đẹp

… vào vai trò đặc biệt trong học tập tập với đời sống.In my opinion, …is one of the most powerful/effective tools that helps us explore the world.Theo chủ kiến của tôi,… là một trong những công cụ có sức mạnh/ công dụng giúp bọn họ khám phá thay giới.… is the mirror reflecting humans & their lifestyle.…là tấm gương phản chiếu con fan và lối sinh sống của họ.Thanks to lớn this subject, I can understand/explore…Nhờ vào môn học này, tôi có thể hiểu/ đi khám phá……is not limited to a subject lớn be learnt at school. Furthermore, this subject teaches humans about many aspects of life.…không chỉ số lượng giới hạn trong một môn học ở nhà trường. Rộng nữa, nó dạy con người về những khía cạnh trong cuộc sống.The one advantage I have in being good at…is that…Lợi ráng của tôi khi tham gia học tốt…là…In short,… is an important subject that I am really keen on.Tóm lại,… là 1 trong môn học quan trọng đặc biệt mà tôi thực sự yêu thích.

4. Những chú ý khi viết đoạn văn về môn học thích thú bằng tiếng Anh

Lựa chọn môn học dễ viết, dễ có ý tưởng

Khi viết về môn học ngưỡng mộ bằng tiếng Anh, như đã nói làm việc trên, bọn họ có không hề ít môn học tập để chọn lựa. Mặc dù nhiên, chúng ta nên chọn hầu hết môn đại trà phổ thông và thân trực thuộc như: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh… để tránh bị bí phát minh và từ bỏ vựng.


*
Những xem xét khi viết đoạn văn về môn học ưa thích bằng giờ đồng hồ Anh

Nếu các bạn chọn các môn học như Hội họa, con kiến trúc, Thiên văn học,… bạn sẽ phải chuẩn bị một không nhiều từ vựng thiên về kiến thức trình độ chuyên môn hơi “khó nhằn” một ít đấy nhé.

Lập dàn ý ví dụ trước lúc viết

Ngoài ra, nhằm tránh các ý tưởng phát minh bị lộn xộn và từ vựng bị lặp, chúng ta nên lập dàn ý trước. đề nghị chia ra các luận điểm thành từng đoạn nhỏ tuổi để tía cục nội dung bài viết được mạch lạc. Sau đấy là một dàn ý đơn giản dễ dàng gợi ý mang đến chủ đề viết về môn học hâm mộ bằng giờ đồng hồ Anh:

Giới thiệu môn học mến mộ của bạnGiới thiệu nội dung, phạm vi của môn họcLý giải lý do bạn yêu mến môn học tập đóVai trò của môn học tập trong học tập tập và đời sống (có thể tất cả hoặc không)Những lợi ích/ ưu thế có được khi chúng ta học giỏi môn họcNhững thành tích/ thành tựu bạn đạt được của khách hàng trong môn học

Thêm những ý đa dạng để nội dung bài viết thêm hấp dẫn

Một nội dung bài viết về môn học ưa thích bằng tiếng Anh rất giản đơn bị thiên về kiến thức và kỹ năng học thuật đối chọi thuần với cứng nhắc. Bạn có thể thêm vào nội dung bài viết các yếu đuối tố con người, ví dụ như như nói về giáo viên dạy môn học, bạn bè cùng học của bạn hoặc đề cập về một trải nghiệm, ghê nghiệm thực tiễn của phiên bản thân về môn học tập đó. Nội dung bài viết sẽ trở yêu cầu sinh động, sống động và gần gụi hơn.

Áp dụng các kĩ năng và để ý đến phần mở đầu

Đặc biệt, bạn hãy dành thời hạn để lưu ý đến về một khởi đầu thật tuyệt hảo cho nội dung bài viết của mình nhằm mục đích thu hút sự chú ý của bạn đọc cũng như đảm bảo nắm rõ, không thiếu các kỹ năng quan trọng khi viết giờ Anh trước lúc bắt tay vào xúc tiến dàn ý.

Sử dụng ngữ pháp và từ vựng phong phú, thiết yếu xác

Việc sử dụng đa dạng ngữ pháp với từ vựng khiến bài viết của bạn trở nên cuốn hút và học thuật nhiều hơn nữa nhưng các bạn cần đảm bảo tính đúng chuẩn tuyệt đối của các cấu tạo và tự ngữ mình sử dụng.

5. Top 16 mẫu nội dung bài viết bằng giờ Anh về môn học tập yêu thích

Bài 1

Every day I have khổng lồ study many different subjects at school, but my favorite one is English. I have been studying it since secondary school, and it still has been the subject that I spent most of my time on until now. At first I found it very difficult to lớn remember the new vocabulary as well as grammar; however, I was lucky enough lớn have a teacher that gave me the way và the passion lớn study it properly. Instead of learning the words by repeating them, I try lớn use them frequently in certain sentences which relate to circumstances around me. Besides, I try to write my diary và other small stories in English so that I can learn to lớn use the grammar. English is one of the main subjects at school, và many people have khổng lồ study it khổng lồ get a better job. Other subjects are what I need lớn learn, but English is the one that I can find joy in studying. It appears in many aspects of my life such as music, movies, books, or news. I can easily listen and get well to lớn the American accent whenever I turn on the TV, & for me it is the easiest way to lớn study. I know most of my classmates think that they will not meet Math, History, Chemistry or Physics once they graduate from high school. However, English is the one that will follow us forever, especially when we are reaching out to the world. I am so grateful that English is my favorite subject, & I will never thua thảm the joy in studying it.

Dịch nghĩa

Mỗi ngày tôi yêu cầu học không ít môn không giống nhau ở trường, tuy vậy môn học thương yêu nhất của tớ là tiếng Anh. Tôi vẫn học nó kể từ thời điểm ở cấp hai, và nó vẫn đã cùng đang là môn học nhưng tôi dành nhiều thời gian cho tuyệt nhất tính đến nay. Thuở đầu tôi thấy rằng bài toán nhớ đa số từ vựng mới cũng như ngữ pháp là khó khăn; mặc dù nhiên, tôi đã như ý khi đạt được một người giáo viên chỉ mang lại tôi phương pháp và cho tôi niềm mê say để học nó một biện pháp đúng đắn. Thay bởi vì học tự vựng bằng phương pháp lặp lại chúng, tôi nỗ lực sử dụng bọn chúng thường xuyên một trong những câu ví dụ liên quan đến những thực trạng xung xung quanh tôi. Cạnh bên đó, tôi nỗ lực viết nhật kí và hồ hết mẩu chuyện nhỏ khác bằng tiếng Anh nhằm tôi rất có thể học cách thực hiện ngữ pháp. Tiếng Anh là trong số những môn học chính ở trường, và không hề ít người cần học nó để hoàn toàn có thể có được một các bước tốt hơn. Phần lớn môn khác là những gì tôi rất cần được học, nhưng mà Tiếng Anh chính là môn mà tôi hoàn toàn có thể tìm được nụ cười trong thời điểm học. Nó xuất hiện thêm ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống của tôi như âm nhạc, phim ảnh, sách vở và giấy tờ hoặc tin tức. Tôi có thể dễ dàng nghe và làm cho quen với giọng nói tiếng Anh của người Mỹ bất cứ khi nào tôi mở TV lên, và đối với tôi chính là cách dễ dàng và đơn giản nhất để học. Tôi biết số đông bạn học của tôi nghĩ rằng họ đang không khi nào gặp lại Toán, định kỳ sử, đồ lý tuyệt Hóa học một khi học đã tốt nghiệp cấp cho 3. Mặc dù nhiên, giờ Anh vẫn là thứ sẽ đi theo họ mãi mãi, đặc biệt là khi bọn họ đang dần vươn ra cầm giới. Tôi cảm giác thật sự hàm ân khi giờ Anh là môn học yêu dấu của mình, và tôi vẫn không bao giờ đánh mất nụ cười khi học tập nó.

Xem thêm: Biểu Thị Cos 45 Độ Bằng Bao Nhiêu A, Cos 45 Độ Bằng Bao Nhiêu

Bài 2

My favorite subject is Math, but people rarely believe that there is a student who actually loves Math. This is a quite easy subject at primary level, but I have lớn admit that it gets harder & harder through time. I had a struggling period with it before I could find the motivation & interest khổng lồ study. I find it is not only useful, but it is lượt thích puzzles that I can find joy in once I solve them. Some students say that they cannot find any use of quadratic equations or complicated formulas in reality, but Math actually appears in many aspects in our life. It helps calculate và bring out the exact results, and we cannot construct anything without calculating the figures, or the amount of materials or the whole area. Besides, it is also a useful assistant for some other subjects such as Physics and Chemical, and it helps us develop our logical thought. We can think faster & have better reactions with numbers thanks khổng lồ Math. Whenever I go to lớn the markets with my mom, I always help her to kiểm tra whether the sellers take the right or wrong amount of money as well as the change. I meet it both in school and in my real life, so there is no wonder why I find it really necessary.