Nung 6,58 g cu(no3)2 trong bình kín, sau một thời gian thu được 4,96 g chất rắn và hỗn hợp khí x

     

Câu 14072: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào bình kín không cất không khí, sau một thời hạn thu được 4,96 gam hóa học rắn và tất cả hổn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A.

Bạn đang xem: Nung 6,58 g cu(no3)2 trong bình kín, sau một thời gian thu được 4,96 g chất rắn và hỗn hợp khí x

4

B.

Xem thêm: Vẽ Tranh Chì Phong Cảnh Đơn Giản Mà Đẹp, 45+ Tranh Chì Phong Cảnh Đẹp, Buồn Đơn Giản Nhất

2

C.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Một Món Quà Mà Em Đã Được Nhận Thời Thơ Ấu, Cảm Nghĩ Về Món Quà Em Được Nhận Thời Thơ Ấu

1

D. 3


Giải đưa ra tiết:

2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 

x------------------------------>2x----... 

m NO2 cùng O2=6.58-4.96=1.62g 

Gọi x là nCu(NO3)2 nhiệt độ phân 

Ta có: 

2x*46+x/2*32=1.62 suy ra x=0.015 mol 

4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 

2*0.015---------------------->0.03 

HNO3 = H+ + NO3- 

0.03------>0.03 

=0.03/0.3=0.1 M 

pH=1

=> Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát