Nung nóng hỗn hợp gồm mg(oh)2 và fe(oh)2 ngoài không khí đến khối lượng không

     

Nung nóng 1,32 a gam các thành phần hỗn hợp mg(oh)2 cùng Fe(OH)2 trong bầu không khí đến trọng lượng ko thay đổi thu đc chất rắn Y có khối lượng a gam

Tính % trọng lượng mỗi chất gồm trong Y


*

x x

y 0,25y 0,5y

Gọi số mol của Mg(OH)2, Fe(OH)2 theo thứ tự là x, y

Lập những số mol theo phương trình và theo đề ra ta tất cả hệ phương trình sau:

(egincases58x+90y=1,32a\40x+80y=aendcases)

Giải phương trình ta được (egincasesx=0,015a\y=0,005aendcases)

=> %mMgO =(frac0,015a.40a) x 100% = 60%

=>%mFe2O3 = 100% - 60% = 40%

Chúc bạn hoc tốt!!!Nung lạnh 1,32a gam các thành phần hỗn hợp Mg(OH)2, Fe(OH)2 trong không gian đến khối lượng khôn thay đổi thu được chất rắn Y có cân nặng bằng a gam. Viết PTHH, tính % trọng lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu?


PTHH: (Mgleft(OH ight)_2underrightarrowt^oMgO+H_2O) x....................x(4Feleft(OH ight)_2+O_2underrightarrowt^o2Fe_2O_3+4H_2O) y...................................0,5yGọi số mol Mg(OH)2, Fe(OH)2 thứu tự là x, y (mol)Theo đề ra, ta có:(egincases58x+90y=1,32a\40x+80y=aendcases)(Rightarrowegincasesx=0,015a\y=0,005aendcases) => mMgO = 0,015a x 40 = 0,6a (gam)=> %mMgO = (frac0,6aa.100\%=60\%) => %mFe2O3 = 100% - 60% = 40%

PTHH:

(Mgleft(OH ight)_2underrightarrowt^oMgO+H_2O)

x....................x

(4Feleft(OH ight)_2+O_2underrightarrowt^o2Fe_2O_3+4H_2O)

y...................................0,5y

Gọi số mol Mg(OH)2, Fe(OH)2 theo thứ tự là x, y (mol)

Theo đề ra, ta có:

(egincases58x+90y=1,32a\40x+80y=aendcases)

(Rightarrowegincasesx=0,015a\y=0,005aendcases)

=> mMgO = 0,015a x 40 = 0,6a (gam)

=> %mMgO = (frac0,6aa.100\%=60\%)

=> %mFe2O3 = 100% - 60% = 40%


PTHH: Mg(OH)2 → MgO + H2OFe(OH)2 → FeO + H2OGọi số mol của Mg(OH)2 là x , số mol của Fe(OH)2 là y => Số mol của MgO là a , số mol của FeO là bTa có hệ phương trình sau:58x + 90y = 1,32a (1)40x + 72y = a (2)Nhân phương trình (2) cùng với 1,32 ta gồm :52,8x + 95,04y = 1,32a (3)Vì phương trình (3) cùng phương trình (1) đều bởi 1,32a=> 58x + 90y = 52,8x + 95,04y=> x = 0,97y%MgO trong tất cả hổn hợp oxit là:40x/40x+72y.100%=40.0,97y/40.0,97y+72y.100%=35,02%.40x/40x+72y.100%=40.0,97y/40.0,97y+72y.100%=35,02%%FeO tr...

Bạn đang xem: Nung nóng hỗn hợp gồm mg(oh)2 và fe(oh)2 ngoài không khí đến khối lượng không


Đọc tiếp

PTHH: Mg(OH)2 → MgO + H2O

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Gọi số mol của Mg(OH)2 là x , số mol của Fe(OH)2 là y => Số mol của MgO là a , số mol của FeO là b

Ta bao gồm hệ phương trình sau:

58x + 90y = 1,32a (1)40x + 72y = a (2)

Nhân phương trình (2) với 1,32 ta tất cả :

52,8x + 95,04y = 1,32a (3)

Vì phương trình (3) với phương trình (1) đều bởi 1,32a

=> 58x + 90y = 52,8x + 95,04y

=> x = 0,97y

%MgO trong hỗn hợp oxit là:

40x/40x+72y.100%=40.0,97y/40.0,97y+72y.100%=35,02%.40x/40x+72y.100%=40.0,97y/40.0,97y+72y.100%=35,02%

%FeO trong tất cả hổn hợp oxit là:

100% - 35,02% = 64,98%


Đúng 0
Bình luận (0)

Nung 1,32 a (g) tất cả hổn hợp Mg(OH)2 với Fe(OH)2 trong bầu không khí đến cân nặng không đổi nhận được một hóa học rắn có cân nặng bằng a (g).Tính % mỗi oxit sinh sản ra.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa họcChương I. Những loại hợp chất vô cơ
1
0
GửiHủy
PTHH: Mg(OH)2 → MgO + H2O Fe(OH)2 → FeO + H2OGọi số mol của Mg(OH)2 là x , số mol của Fe(OH)2 là y => Số mol của MgO là a , số mol của FeO là bTa gồm hệ phương trình sau:58x + 90y = 1,32a (1)40x + 72y = a (2)Nhân phương trình (2) cùng với 1,32 ta gồm : 52,8x + 95,04y = 1,32a (3)Vì phương trình (3) và phương trình (1) đều bằng 1,32a=> 58x + 90y = 52,8x + 95,04y=> x = 0,97y%MgO trong các thành phần hỗn hợp oxit là: ( 40x over40x + 72y) . 100% = ( {40.0,97y over 40.0,9...
Đọc tiếp

PTHH: Mg(OH)2 → MgO + H2O 

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Gọi số mol của Mg(OH)2 là x , số mol của Fe(OH)2 là y => Số mol của MgO là a , số mol của FeO là b

Ta tất cả hệ phương trình sau:

58x + 90y = 1,32a (1)40x + 72y = a (2)

Nhân phương trình (2) với 1,32 ta tất cả :

52,8x + 95,04y = 1,32a (3)

Vì phương trình (3) cùng phương trình (1) đều bởi 1,32a

=> 58x + 90y = 52,8x + 95,04y

=> x = 0,97y

%MgO trong các thành phần hỗn hợp oxit là:

 ( 40x over40x + 72y) . 100% = ( 40.0,97y over 40.0,97y+72y) .100% = 35,02%

%FeO trong hỗn hợp oxit là:

100% - 35,02% = 64,98%

 


Đúng 0

Bình luận (1)

nung 16,9gam tất cả hổn hợp Mg(OH)2 cùng Fe (OH)3 đến cân nặng ko thay đổi thu đc 12,4 gam chất rắn. Tính yếu tố % theo cân nặng mỗi hóa học trong hỗn hòa hợp ban đầu


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Hóa họcÔn tập học kỳ II
1
0
GửiHủy
(n_Mgleft(OH ight)_2=aleft(mol ight))(n_Feleft(OH ight)_3=bleft(mol ight))(m_hh=58a+107b=16.9left(g ight)left(1 ight))(Mgleft(OH ight)_2underrightarrow^^t^0MgO+H_2O)(a.............a)(2Feleft(OH ight)_3underrightarrow^^t^0Fe_2O_3+3H_2O)(b.............dfracb2)(m_Cr=40a+160cdotdfracb2=12.4left(g ight)left(1 ight))(left(1 ight),left(2 ight):a=0.07,b=0.12)(\%m_Mgleft(OH ight)_2=dfrac0.07cdot4016.9cdot100\%=16.57\%...
Đọc tiếp

(n_Mgleft(OH ight)_2=aleft(mol ight))

(n_Feleft(OH ight)_3=bleft(mol ight))

(m_hh=58a+107b=16.9left(g ight)left(1 ight))

(Mgleft(OH ight)_2underrightarrow^^t^0MgO+H_2O)

(a.............a)

(2Feleft(OH ight)_3underrightarrow^^t^0Fe_2O_3+3H_2O)

(b.............dfracb2)

(m_Cr=40a+160cdotdfracb2=12.4left(g ight)left(1 ight))

(left(1 ight),left(2 ight):a=0.07,b=0.12)

(\%m_Mgleft(OH ight)_2=dfrac0.07cdot4016.9cdot100\%=16.57\%)

(\%m_Feleft(OH ight)_3=83.43\%)


Đúng 3

Bình luận (0)

Nung nóng hỗn hợp tất cả Mg(OH)2 với Fe(OH)2 quanh đó không khí đến cân nặng không đổi thì hóa học rắn thu được gồm:

A. MgO, FeO

B. Fe, MgO

C. MgO, Fe2O3

D. Mg, Fe2O3


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy
Đáp án CMg(OH)2 →to MgO + H2O2Fe(OH)2 + 0,5O2 →to Fe2O3 + 2H2O
Đọc tiếp

Đáp án C

Mg(OH)2 →to MgO + H2O

2Fe(OH)2 + 0,5O2 →to Fe2O3 + 2H2O


Đúng 0

Bình luận (0)

Nung 6,02g hỗn hợp X bao gồm Zn(oh)2 cùng fe(oh)3 đến khối lượng không đổi, thấy trọng lượng hỗn hợp bớt 1,17g với thu được hóa học rắn Ya. Xác định thành phần % cân nặng mỗi Hidroxit bao gồm trong láo lếu hợp.b. Nên mấy ml dd HCl 14,6% ( D=1,15g/ml) vừa đủ để hoà tan không còn lượng Y trên


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
0
2
Gửi Hủy

Nung 6,02g các thành phần hỗn hợp X gồm Zn(oh)2 với fe(oh)3 đến trọng lượng không đổi, thấy trọng lượng hỗn hợp bớt 1,17g với thu được hóa học rắn Y a. Xác minh thành phần % khối lượng mỗi Hidroxit tất cả trong lếu láo hợp. B. đề xuất mấy ml dd HCl 14,6% ( D=1,15g/ml) hoàn toản để hoà tan không còn lượng Y trên


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcChương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
0
0
GửiHủy
Khi nung nóng láo hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến cân nặng không đổi, thu được một chất rắn là: A. FeO B. Fe2O3 C. Fe D. Fe3O4
Đọc tiếp

Khi nung nóng lếu láo hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 với FeCO3 trong không gian đến cân nặng không đổi, thu được một hóa học rắn là:

A. FeO

B.

Xem thêm: Cách Tìm M Để Hàm Số Xác Định Trên Khoảng Lớp 10, Tìm M Để Hs Y=Căn (Xm)+1/Căn (M+3

Fe2O3

C. Fe

D. Fe3O4


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án : B


Đúng 0

Bình luận (0)

Nung lếu hợp bao gồm Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ko kể không khí cho tới khi cân nặng không đổi thu được hóa học rắn bao gồm thành phần là

A. Mg và FeO. 

B. MgO và Fe2O3. 

C. MgO cùng FeO. 

D. Mg với Fe.


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án B

2Fe(OH)2 + ½ O2 →t0 Fe2O3 + 2H2O

Vậy chất rắn gồm: MgO, Fe2O3


Đúng 0

Bình luận (0)
Nung lếu hợp tất cả Mg(OH)2 với Fe(OH)2 ko kể không khí cho tới khi cân nặng không thay đổi thu được chất rắn có thành phần là A. Mg cùng FeO. B. MgO cùng FeO. C. MgO với Fe2O3. D. Mg với Fe.

Xem thêm: 4 Cách Trị Da Tay Bị Nứt Nẻ Phải Làm Sao, 4 Cách Trị Da Tay Bị Khô Nứt Nẻ Hiệu Quả 100%


Đọc tiếp

Nung lếu láo hợp tất cả Mg(OH)2 cùng Fe(OH)2 ko kể không khí cho đến khi cân nặng không thay đổi thu được hóa học rắn có thành phần là

A. Mg và FeO. 

B. MgO với FeO. 

C. MgO và Fe2O3. 

D. Mg và Fe.


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy
Đáp án CMg(OH)2→t0 MgO + H2O2Fe(OH)2 + ½ O2 →t0 Fe2O3 + 2H2OVậy hóa học rắn gồm: MgO, Fe2O3
Đọc tiếp

Đáp án C

Mg(OH)2→t0 MgO + H2O

2Fe(OH)2 + ½ O2 →t0 Fe2O3 + 2H2O

Vậy chất rắn gồm: MgO, Fe2O3


Đúng 0

Bình luận (0)