NUNG NÓNG M GAM HỖN HỢP AL VÀ FE2O3

     

Nung nóng m gam tất cả hổn hợp Al với Fe2O3 (trong điều kiện không tồn tại không khí) đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Phân tách Y thành nhị phần bằng nhau

Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư có mặt 3,08 lít khí H2 (ở đktc).

Bạn đang xem: Nung nóng m gam hỗn hợp al và fe2o3

Phần 2: tính năng với hỗn hợp NaOH dư có mặt 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là


+) phần 2 : Bảo toàn e :$3n_Al = 2n_H_2$

+) phần 1 : Bảo toàn e :$3n_Al + 2n_Fe = 2n_H_2,(1)$

+) Bảo toàn nguyên tố fe : $n_Fe_2O_3 = fracn_Fe2$

+) Bảo toàn nguyên tố O :$n_Al_2O_3; = ext n_Fe_2O_3;$

+) Bảo toàn cân nặng : mtrước bội phản ứng = msau phản bội ứng = $m_Al_2O_3 + m_Fe + m_Al$


Y tác dụng với NaOH giải hòa H2 → hỗn hợp rắn Y có Al2O3, Fe với Al dư 

Xét phần 2 : Bảo toàn e : $3n_Al = 2n_H_2,, o ,,n_Al = frac23n_H_2,(2) = ,,0,025,,mol$

Xét phần 1 : Bảo toàn e : 

$3n_Al + 2n_Fe = 2n_H_2,(1),, o ,,n_Fe = frac2n_H_2(1) - 3n_Al2 = frac2.0,1375 - 3.0,0252 = 0,1,,mol$

Bảo toàn nguyên tố sắt :$n_Fe_2O_3 = fracn_Fe2 = 0,05,,mol$

Bảo toàn nhân tố O :$n_Al_2O_3; = ext n_Fe_2O_3; = ext 0,05 ext mol;$

Bảo toàn trọng lượng : mtrước phản ứng = msau làm phản ứng = $m_Al_2O_3 + m_Fe + m_Al$

→ m = (0,05.102 + 0,1.56 + 0,025.27).2 = 22,75 gam


Đáp án buộc phải chọn là: a


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập phản ứng sức nóng nhôm trọn vẹn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hỗn đúng theo X tất cả Fe2O3và Al bao gồm tỉ lệ mol tương xứng 2 : 3. Triển khai phản ứng sức nóng nhôm X (không bao gồm không khí) cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm


Trộn 13 gam Al với 25 gam Fe2O3rồi cho thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm vào điều kiện không tồn tại không khí, sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được m gam các thành phần hỗn hợp rắn. Quý giá của m là


Dùng m gam Al để khử trọn vẹn một lượng Fe2O3sau bội phản ứng thấy trọng lượng oxit giảm 1,16 gam. Quý giá của m là


Nung các thành phần hỗn hợp A có 15,2 gam Cr2O3và m gam Al. Sau thời điểm phản ứng trọn vẹn thu được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho toàn bộ X bội nghịch ứng với axit HCl dư bay ra V lít H2(đktc). Quý giá của V là


Tiến hành sức nóng nhôm trọn vẹn 14,49 gam các thành phần hỗn hợp bột Al cùng Fe3O4 rồi hài hòa hết các thành phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng bằng dung dịch HCl chiếm được 4,032 lít H2(đktc). Trọng lượng nhôm trong hỗn hợp ban sơ là


Dùng m gam Al nhằm khử không còn 1,6 gam Fe2O3 đến lúc phản ứng trả toàn, thành phầm sau phản nghịch ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo ra 0,672 lít khí (đktc). Tính m?


Nung lạnh m gam tất cả hổn hợp Al cùng Fe2O3(trong điều kiện không tồn tại không khí) cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Phân tách Y thành nhì phần bằng nhau

Phần 1: chức năng với hỗn hợp H2SO4loãng dư ra đời 3,08 lít khí H2(ở đktc).

Phần 2: chức năng với hỗn hợp NaOH dư hình thành 0,84 lít khí H2(ở đktc).

Giá trị của m là


Nung lạnh m gam lếu láo hợp tất cả Al và Fe3O4trong điều kiện không có không khí. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Mang đến X công dụng với hỗn hợp NaOH dư thu được dung dịch Y, chất rắn Z cùng 3,36 lít khí H2(ở đktc). Sục khí CO2dư vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Một các thành phần hỗn hợp X gồm Al cùng Fe2O3. Tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm hoàn toàn X thu được hóa học rắn A. A tác dụng với hỗn hợp NaOH dư thu được 3,36 lít H2 (đktc) và hóa học rắn B. Cho B tính năng với H2SO4 loãng dư có mặt 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng hỗn vừa lòng X đã dùng là


Hỗn phù hợp X có Al cùng Fe2O3.

Nếu đến m gam hỗn hợp X tính năng với hỗn hợp HCl dư thu được 2,688 lít khí H2 (đktc).

Nếu nung lạnh m gam các thành phần hỗn hợp X để tiến hành phản ứng sức nóng nhôm trả toàn, thu được hóa học rắn Y. Hòa tan hết chất rắn Y với hỗn hợp NaOH dư thu được 0,336 lít H2 (đktc).

Xem thêm: Tổng Hợp Những Cách Ib Làm Quen Với Crush, 7 Cách Nhắn Tin Với Crush

Để tổng hợp hết m gam tất cả hổn hợp X cần từng nào ml hỗn hợp A chứa HCl 1M với H2SO4 0,5M ?


Cho các thành phần hỗn hợp A tất cả Al cùng một oxit sắt. Chia hỗn hợpA thành 2 phần bởi nhau.

Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4loãng chiếm được 6,72 lít khí (đktc).

Phần 2: tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp B. Mang lại B tác dụng với dung dịch NaOH dư nhận được 1,344 lít khí (đktc) và hóa học rắn C. Cho chất rắn C vào hỗn hợp H2SO4 loãng, dư được 4,032 lít H2(đktc). Cách làm của oxit sắt là


Nung m gam tất cả hổn hợp Al, Fe2O3đến bội phản ứng trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Phân chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đầy đủ với 500 ml hỗn hợp H2SO4 1,5M, hình thành 6,048 lít khí H2ở đktc. Phần 2 chức năng với hỗn hợp NaOH dư, sau phản ứng ko thấy có khí sinh ra. Quý hiếm của m là


Khi đến 20,7 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe2O3, Cr2O3 với Al2O3 tính năng với dung dịch NaOH quánh dư, sau phản nghịch ứng thu được hóa học rắn có trọng lượng 8 gam. Để khử trọn vẹn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt độ nhôm phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần tỷ lệ theo khối lượng của Al2O3 trong tất cả hổn hợp X là


Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả Al cùng FeO (có tỉ lệ thành phần số mol khớp ứng là 3 : 2) tính năng với dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được 4,928 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch A. Nếu lấy nung m gam tất cả hổn hợp X cho đến khi phản ứng nhiệt độ nhôm hoàn thành (giả sử năng suất đạt 100%) thu được các thành phần hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y công dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Quý hiếm của V là


Thực hiện tại phản ứng sức nóng nhôm tất cả hổn hợp X tất cả Al với một oxit fe FexOy (trong điều kiện không có không khí) thu được 92,35 gam hóa học rắn Y. Kết hợp Y trong dung dịch NaOH dư thấy bao gồm 8,4 lít khí H2 (ở đktc) thoát ra và còn sót lại phần không tan Z. Hòa tan một nửa lượng Z bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thấy có 13,44 lít khí SO2 (ở đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khối lượng Al2O3 vào Y và cách làm oxit sắt thứu tự là


Tiến hành phản ứng sức nóng nhôm hỗn hợp A có Al với FexOy (trong điều kiện không tồn tại không khí) được hỗn hợp B. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp B rồi tạo thành hai phần.

Phần 1 : có cân nặng 4,83 gam được kết hợp hết trong hỗn hợp HNO3 dư, làm cho nóng thu được hỗn hợp C với 1,232 lít NO (sản phẩm khử duy nhất).

Phần 2 : tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được 1,008 lít H2 và còn lại 7,56 gam hóa học rắn.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích các khí đo ngơi nghỉ đktc. Cách làm FexOy là


Một tất cả hổn hợp M gồm Fe3O4, CuO với Al có khối lượng 5,54 gam. Sau khi thực hiện nay phản ứng nhiệt độ nhôm trọn vẹn (hiệu suất 100%) thu được hóa học rắn A. Nếu như hòa rã A trong hỗn hợp HCl nhận được 1,344 lít khí H2 (đktc). Giả dụ hòa rã A trong hỗn hợp NaOH dư thì sau phản ứng xong còn lại 2,96 gam chất rắn. Phần trăm trọng lượng của hóa học có khối lượng phân tử bé dại nhất trong A là


Thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm hoàn toàn hỗn hợp tất cả Al với m gam nhị oxit fe trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Mang lại X vào hỗn hợp NaOH dư, thu được hỗn hợp Y, hóa học không chảy Z cùng 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, chiếm được 7,8 gam kết tủa. đến Z tan hết vào dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được dung dịch cất 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là thành phầm khử độc nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Lấy 46,95 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe3O4 cùng Al nung vào môi trường không có không khí. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Chia Y làm cho hai phần không bởi nhau

Phần 1 : Cho công dụng với NaOH dư nhận được 0,336 lít khí H2 (đktc).

Phần 2 : Cho tác dụng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 9,408 lít khí H2 (đktc).

Xem thêm: Cách Làm Chân Gà Hấp Chân Gà Trong Bao Lâu, Cách Làm Chân Gà Hấp Hành Ngon Ai Ăn Cũng Ghiền

Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng các hóa học trong hỗn hợp X là


Hỗn đúng theo X tất cả Fe3O4 cùng Al tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3 tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm X (không bao gồm không khí) cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được các thành phần hỗn hợp gồm


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.