Nung Nóng M Gam Hỗn Hợp Gồm Al Và Fe2O3 Trong Điều Kiện Không Có Không Khí

     

Chất rắn Y tác dụng với NaOH ra đời H2 => Al dư => chất rắn Y gồm: Al dư, Al2O3, Fe

nAl dư = nH2(P2)/1,5 = 0,0375/1,5 = 0,025 mol

nH2(P1) = nFe + 1,5nAl => nFe = 0,1375 – 1,5.0,025 = 0,1 mol

*

m(1 phần) = mAl thuở đầu + mFe2O3 = 27(0,1+0,025) + 160.0,05 = 11,375 gam

=> m = 22,75 gam

Đáp án C
Bạn đang xem: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm al và fe2o3 trong điều kiện không có không khí

Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi triển khai phản ứng nhiệt nhôm vào điều kiện không có không khí. Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp rắn sau bội phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), chiếm được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của bội nghịch ứng nhiệt nhôm là:


Cho 375 ml hỗn hợp NaOH 2M vào dung dịch cất 0,2 mol AlCl3, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hòa tan hoàn toàn 8,5 gam láo hợp gồm 2 kim loại kiềm X, Y (ở 2 chu kì kế tiếp, MXY) vào nước nhận được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Phần trăm trọng lượng của X trong láo hợp ban đầu là


Cho a gam sắt kẽm kim loại R tan hoàn toàn trong 200 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được hỗn hợp X cùng 2,24 lít H2 (đktc). Mang lại dung dịch AgNO3 dư vào X, nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Cho m gam nhôm làm phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của m là


Tiến hành làm phản ứng nhiệt độ nhôm hỗn hợp rắn X gồm Al, FeO và Fe2O3 ( vào điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp chất rắn Y. Phân chia Y thành hai phần bởi nhau.

+ bỏ phần một vào hỗn hợp NaOH dư, nhận được 0,45 mol H2 với còn m gam chất rắn không tan.

+ cho phần hai vào hỗn hợp HNO3 dư, thu được 0,7 mol NO ( thành phầm khử duy nhất).

Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Nung nóng hỗn hợp X bao gồm Al và Fe2O3 (không bao gồm không khí) cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp rắn Y. đến Y vào dung dịch NaOH dư thì gồm 3,36 lít khí H2 (ở đktc) bay ra cùng thu được 16,8 gam phần không tan Z. Mặt khác nếu tổ hợp hết các thành phần hỗn hợp Y bằng dung dịch chứa hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M thì nên cần V lít. Quý giá của V là
Xem thêm: Cha Mẹ Thương Nhau Bằng Gừng Cay Muối Mặn, Phân Tích Ý Nghĩa Câu Thơ:

Cho 38,04 gam tất cả hổn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 chức năng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 9,408 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 12,5 và dung dịch đựng 25,65 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Cực hiếm của m là


Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Na và Al. Chia các thành phần hỗn hợp X có tác dụng hai phần bởi nhau. Dồn phần một vào nước dư, nhận được V lít khí. Cho phần hai vào dung dịch NaOH dư, được 1,45V lít khí. Các khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Tỉ trọng mol của hai sắt kẽm kim loại trong X là


Cho đàng hoàng dung dịch Ba(OH)2 mang đến dư vào dung dịch đựng Al2(SO4)3 cùng AlCl3 thì khối lượng kết tủa hiện ra được màn trình diễn bằng trang bị thị sau:

*

Giá trị của x gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Cho a gam tất cả hổn hợp gồm cha và Al (có cùng số mol) tính năng với H2O, thu được dung dịch X và 1,12 lít H2 (đktc). Cho X làm phản ứng cùng với 75 ml dung dịch HCl 1M, thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hòa tan trọn vẹn hỗn phù hợp Al cùng Al2O3 trong 200 ml hỗn hợp HCl mật độ a mol/l, thu được dung dịch X. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH 1M vào X, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V ml) được trình diễn bằng vật dụng thị:

*

Giá trị lớn số 1 của m là


Cho x gam Al2O3 tan trọn vẹn vào dung dịch chứa y mol HCl thu được hỗn hợp Z cất 2 hóa học tan có cùng độ đậm đặc mol. Thêm thư thả dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì trang bị thị màn trình diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH- như sau:

*

Giá trị của x là


Cho sơ đồ đưa hóa:M →+HCl  X→+NH3+H2OY→t0Z→dpncM

Cho biết M là kim loại. đánh giá nào sau đây không đúng?
Xem thêm: Trung Quốc Đồng Minh Hội Là Chính Đảng Của Giai Cấp Nào? Mục Tiêu Của Trung Quốc Đồng Minh Hội Là

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam