NUNG NÓNG M GAM HỖN HỢP GỒM AL VÀ FE3O4

     

Câu 194154: Nung rét m gam hỗn hợp có Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. Mang đến X chức năng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, chiếm được 39 gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm al và fe3o4

45,6 gam.

B. 57,0 gam.

C. 48,3 gam.

D. 36,7 gam.

Xem thêm: Nên Ăn Hồng Xiêm Vào Lúc Nào, Cách Ăn Hồng Xiêm Cực Tốt Cho Sức Khỏe


Do hh X + dd NaOH xuất hiện khí H2 ⟶ hh X đựng Al dư.

Mà làm phản ứng xảy ra trọn vẹn nên X bao gồm Al2O3, Fe, Al dư.

Sơ đồ: Al + Fe3O4 ⟶ Al2O3, Fe, Al dư

Bảo toàn e: nAl dư = 2nH2/3.

Bảo toàn Al: nAl ban đầu = nAl(OH)3 ↓.

⟶ nAl pư ⟶ nAl2O3

Bảo toàn O: nFe3O4 = 3nAl2O3/4

⟶ m = mAl ban đầu + mFe3O4


Giải chi tiết:

nH2 = 0,15 mol; nAl(OH)3 = 0,5 mol 

Do hh X + dd NaOH hiện ra khí H2 ⟶ hh X đựng Al dư.

Mà bội phản ứng xảy ra hoàn toàn nên X tất cả Al2O3, Fe, Al dư.

Xem thêm: Top 7 Bài Nghị Luận Về Tinh Thần Trách Nhiệm Của Học Sinh, Nghị Luận Về Tinh Thần Trách Nhiệm Của Học Sinh

Sơ đồ: Al + Fe3O4 ⟶ Al2O3, Fe, Al dư

Bảo toàn e: nAl dư = 2nH2/3 = 0,1 mol

Bảo toàn Al: nAl ban đầu = nAl(OH)3 ↓ = 0,5 mol

⟶ nAl pư = 0,5 - 0,1 = 0,4 mol ⟶ nAl2O3 = ½.nAl pư = 0,2 mol

Bảo toàn O: nFe3O4 = 3nAl2O3/4 = 0,15 mol

⟶ m = mAl ban đầu + mFe3O4 = 48,3 gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát